XXV Dolnośląski Festiwal Nauki

Liczy się Nauka! to hasło przewodnie jubileuszowej 25. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. 

Znamy już terminy i zabieramy się za tworzenie ciekawego programu. 

plakat_dfn_2022

Tegoroczna edycja DFN odbędzie się w wersji hybrydowej tzn. zajęcia mogą odbywać się stacjonarnie z przestrzeganiem aktualnych obostrzeń oraz online.

W związku z tym zachęcam Państwa do o zgłaszania imprez – wykładów, pokazów, wystaw, warsztatów, prezentujących w przystępny sposób obszar badawczy jednostek, zainteresowania naukowe pracowników, obszar działań kół naukowych.

Żyjemy nadzieją, że sytuacja, w jakiej znaleźli się nasi sąsiedzi z Ukrainy po agresji Rosji na ich kraj ulegnie poprawie. Bierzemy jednak pod uwagę, że część z nich będzie chciała lub musiała zostać we Wrocławiu. Z myślą o nich będziemy chcieli wzbogacić program o zajęcia pozwalające poznać osiągnięcia naukowe i kulturalne naszych narodów.


Proszę o przysyłanie wypełnionych formularzy do dnia: 14 kwietnia 2022 r., na adres: agnieszka.orkusz@ue.wroc.pl

Serdecznie zachęcam Państwa również do udziału w projekcie Interaktywne pokazy w szkołach (informacja o Pokazach – poniżej). 

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań proszę o kontakt.

Łączę wyrazy szacunku,


dr hab. inż. Agnieszka Orkusz, prof. UEW

Jedna impreza zgłaszana jest na jednym formularzu.

Do pobrania

zgłoszenie imprezy 

zgłoszenie Interaktywnego pokazu w szkołachINTERAKTYWNE POKAZY W SZKOŁACH

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w projekcie „Interaktywne Pokazy w Szkołach”, realizowanego w czasie XXV. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, przy współpracy z Wydziałem Edukacji miasta Wrocławia.

Tegoroczna realizacja projektu została przewidziana w dniach 20-23 września 2022.Projekt polega na przeprowadzeniu przez tzw. drużyny, interaktywnych pokazów/warsztatów w szkołach. Wzorem lat ubiegłych, jeden pokaz/warsztat oznacza 2x45-minutowe zajęcia dla dzieci/młodzieży (łącznie 90 minut). Zwykle są to zajęcia prowadzone na ten sam temat dla dwóch różnych klas.

Istnieje możliwość transportu osób na trasie uczelnia-szkoła-uczelnia oraz zakupu niezbędnych materiałów, ale w niestety w ograniczonej ilości.

W realizacji projektu mogą wziąć udział pracownicy badawczo-dydaktyczni, pracownicy dydaktyczni, jak i doktoranci wszystkich uczelni wyższych oraz instytutów PAN naszego miasta. W przypadku doktorantów prosimy o uzgodnienie udziału w projekcie oraz akceptację przekazywanych treści z opiekunami naukowymi.

Informujemy, że w tym roku, ze względów epidemicznych, do udziału w projekcie zapraszamy osoby zaszczepione przeciwko COVID-19.Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia proponujemy, aby drużyny, które pojadą do szkół były dwuosobowe (a w przypadku doświadczonych nauczycieli akademickich istnieje możliwość prowadzenia warsztatów przez jedną osobę). Obowiązuje stosowanie się do przepisów epidemicznych w szkołach.

Od 1 października 2017 r. , osoby, które mają być zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonywać inną działalność związaną z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi muszą być zweryfikowane w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (art. 21 ust. 1 ustawy z13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym).Obowiązek takiej weryfikacji spoczywa na szkołach, które wezmą udział w realizacji projektu. Zatem zgłoszenie udziału w projekcie oznacza Państwa zgodę na poddanie się weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (przeprowadzą to upoważnione osoby w szkołach) i obowiązek podania danych wrażliwych (PESEL, imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki itp.).

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem