Rekrutacja cudzodziemców uprawnionych do studiów bezpłatnych w języku polskim

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025Cudzoziemcy, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne w języku polskim bez ponoszenia opłat, przechodzą kwalifikację, w wyniku której muszą uzyskać wymaganą w danym roku akademickim liczbę punktów rekrutacyjnych (studia I stopnia punkty ze świadectwa, studia II stopnia - punkty z egzaminu).

Uwaga: KARTA POLAKA ani Karta stałego pobytu nie potwierdzają obywatelstwa polskiego.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem