Terminy - studia płatne

Harmonogram dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia płatne
stacjonarne i niestacjonarne
 w roku akademickim 2022/2023

01.06.2022–15.08.2022 – rejestracja w systemie rekrutacyjnym IRK 

We wskazanych wyżej terminie Kandydat zobowiązany jest:

  1. Utworzyć konto w elektronicznym systemie rekrutacyjnym IRK.
  2. Uzupełnić wszystkie wymagane dane, wgrać zdjęcie elektroniczne, wybrać kierunek studiów, załączyć skany dokumentów z oryginałów.
  3. Wnieść opłatę rekrutacyjną 85 zł na konto wygenerowane w systemie IRK.
  4. Wnieść opłatę za I semestr studiów na specjalne konto do zapłaty czesnego. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Komisją Rekrutacyjną, termin zapłaty może nastąpić po 15 sierpnia 2022 r.
23.09.2022 roku do godz. 15.00 – ostateczny termin dostarczenia dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia.
Podany termin oznacza datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie datę wysłania przesyłki.
Dokumenty należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską.
Prosimy nie przysyłać dokumentów przed uzyskaniem decyzji Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu na studia.

Adres do wysyłki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
POLAND
KOMISJA – REKRUTACJA CUDZOZIEMCÓW

Uwaga: niedostarczenie wszystkich dokumentów jest równoznaczne z anulowaniem decyzji o przyjęciu na studia – kandydat nie podejmuje studiów.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem