Rekrutacja krok po kroku

Dotyczy osób studiujących na zasadach odpłatności

1. Zapoznaj się z ofertą kierunków studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
2. Skompletuj dokumenty
3. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym
4. Dołącz plik ze zdjęciem (3,50cmx4,50cm - jak do paszportu).
5. Wypełnij ankietę z danymi osobowymi, wybierz wydział i kierunek studiów.
5. Dołącz skany dokumentów (niska jakość skanów może spowolnić proces rekrutacji).
6. Sprawdzaj status swojego zgłoszenia - na tym etapie następuje weryfikacja dokumentów przez
   komisję rekrutacyjną. W razie otrzymania informacji o braku  kompletu wymaganych dokumentów uzupełnij je jak najszybciej!
7. Po zaakceptowaniu Twojego zgłoszenia wnieś opłatę rekrutacyjną oraz opłatę za pierwszy semestr studiów (jeżeli Cię ona dotyczy) na wskazane konto bankowe
8.  Załącz w systemie skan dowodu wpłaty.
9. Po przyjeździe dostarcz do Biura Rekrutacji wszystkie wymagane dokumenty (oryginały) wraz z tłumaczeniami przysięgłymi nie później niż do 02.10.2017r.

*Osoby studiujące na zasadach obowiązujących obywateli polskich
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem