Zasady ewaluacji i rekomendacje dla pracowników

Kryteria w ewaluacji jakości działalności naukowej

Ewaluacja jest centralnym punktem zreformowanego sytemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Od przyznanej w wyniku ewaluacji kategorii naukowej zależy pozycja podmiotu w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce oraz jego prawa do m.in. kształcenia studentów i doktorantów, nadawania stopni naukowych czy pozyskiwania środków na działalność naukową i dydaktyczną z subwencji.Trzy kryteria ewaluacji to:

K1: poziom naukowy prowadzonej działalności (waga: nauki społeczne 0,7; technologia żywności i żywienia 0,5; nauki chemiczne 0,6)
K2: efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (waga: nauki społeczne 0,1; technologia żywności i żywienia 0,35; nauki chemiczne 0,2)
K3: wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki ‐ ocena ekspercka (waga: nauki społeczne 0,2; technologia żywności i żywienia 0,15; nauki chemiczne 0,2)

Opracowania zespołu ds. wsparcia ewaluacji

Publikacje MNiSW

Przydatne linki

  • Research Excellence Framework Strona zawierająca opisy wpływu zgłoszone przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego Wielkiej Brytanii. Na brytyjskim modelu ewaluacji MNiSW wzorowało się podczas opracowywania kryterium III ewaluacji, tj. wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Zachęcamy do zapoznania się z opisami wpływu (impact template & case studies). Każda dyscyplina ma obowiązek przedłożyć wymaganą liczbę opisów wpływu (nauki społeczne 4, technologia żywności i żywienia 2, nauki chemiczne 2).
  • Strona MNiSW
  • Blog Emanuela Kulczyckiego

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem