Obowiązki podatkowe studentów, czyli PIT 37


Świadczenia stypendialne 

1. Zarządzenie 129/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

2. Załącznik do ZR 129/2021 –  Regulamin świadczeń dla studentów  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

3. Załącznik nr 4 do Regulaminu – Dane do wyznaczania stypendiów

4. Zarządzenie 63/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendiów naukowych dla pracowników i doktorantów z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

5. Załącznik do ZR 63/2021 – Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów
oraz stypendiów naukowych dla pracowników i doktorantów z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Załącznik nr 1 do Regulaminu- wniosek dla studentów

6. Zarządzenie Rektora 136/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty środków przeznaczonych na wypłaty stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego oraz kwot przyznawanych stypendiów w roku akademickim 2021/2022

  Stypendium socjalneWzory oświadczeń: 

 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 6 do Regulaminu – Kwestionariusz rejestracyjny studenta z orzeczoną niepełnosprawnością

 Stypendium rektora dla najlepszych studentów

  • Załącznik nr 3 do Regulaminu – Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych oraz sposób ich dokumentowania dla potrzeb przyznawania stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub sportowe.
  • Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy- stypendium dla najlepszych studentów.

 Zapomogi
 
 Wypełniony w USOSweb wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami (faktury, zaświadczenia itp.) należy wysłać elektronicznie. Proszę nie dostarczać szczegółowych wyników badań lekarskich i wypisów ze szpitala. 

 Stypendium Ministra
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem