Obowiązki podatkowe studentów, czyli PIT 37


Świadczenia stypendialne 

1. Zarządzenie 152/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

2. Załącznik do ZR 152/2022 –  Regulamin świadczeń dla studentów  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

3. Załącznik nr 4 do Regulaminu – Dane do wyznaczania stypendiów

4. Stypendium socjalne

 5. Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 6 do Regulaminu – Kwestionariusz rejestracyjny studenta z orzeczoną niepełnosprawnością

 6. Stypendium rektora 

  • Załącznik nr 3 do Regulaminu – Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych oraz sposób ich dokumentowania dla potrzeb przyznawania stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub sportowe.

 7. Zapomogi
 
 Wypełniony w USOSweb wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami (faktury, zaświadczenia itp.) należy wysłać elektronicznie. Proszę nie dostarczać szczegółowych wyników badań lekarskich i wypisów ze szpitala. 

8.  Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego


  •  Załącznik do ZR 63/2021 – Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendiów naukowych dla pracowników i doktorantów z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

9. Stypendium Ministr

Informacja na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2022/2023 (konkurs SST03)


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem