Obowiązki podatkowe studentów, czyli PIT 37


Świadczenia stypendialne 

1. Zarządzenie 145/2023 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

2. Załącznik do ZR 145/2023 –  Regulamin świadczeń dla studentów  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

3. Załącznik nr 4 do Regulaminu – Dane do wyznaczania stypendiów

4. Stypendium socjalne

 5. Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 6 do Regulaminu – Kwestionariusz rejestracyjny studenta z orzeczoną niepełnosprawnością

 6. Stypendium rektora 

  • Załącznik nr 3 do Regulaminu – Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych oraz sposób ich dokumentowania dla potrzeb przyznawania stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub sportowe.

 7. Zapomogi
 
 Wypełniony i zarejestrowany w USOSweb  wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do DSS.. Proszę nie dostarczać szczegółowych wyników badań lekarskich i wypisów ze szpitala. 

8.  Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego

Rok ak. 2023/2024

OBWIESZCZENIE Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia nr 63/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendiów naukowych dla pracowników i doktorantów z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


Załącznik do Obwieszczenia Rektora 2/2023 – Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendiów naukowych dla pracowników i doktorantów z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Załącznik nr 1  do Regulaminu – WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM NAUKOWEGO  Z WŁASNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO UEW DLA  STUDENTÓW 

ZARZĄDZENIE NR 158/2023 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 października 2023 r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty środków przeznaczonych na wypłaty stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego oraz kwot przyznawanych stypendiów w roku akademickim 2023/2024

Rok ak. 2022/2023

  •  Załącznik do ZR 63/2021 – Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendiów naukowych dla pracowników i doktorantów z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

9. Stypendium Ministra 

Informacja na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024 (konkurs SST03)


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem