Obowiązki podatkowe studentów, czyli PIT 37


Pomoc materialna

  1. Zarządzenie nr 53/2017- W sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  2. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  3. Załącznik nr 4 – Dane do wyznaczania stypendium
  4. Załącznik nr 5 – Oświadczenia (należy złożyć przy każdym rodzaju wniosku)
  5. Załącznik nr 6- Oświadczenie o pobieraniu pomocy materialnej na jednym kierunku (Obowiązkowo należy złożyć przy odbiorze decyzji pozytywnej.)
  6. Oświadczenie o koncie bankowym

  Stypendium socjalne

   Wzory oświadczeń:
 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 Stypendium rektora dla najlepszych studentów
 Zapomogi
Zarejestrowany w USOSweb wniosek  należy wydrukować i dostarczyć do DPMdSiD.

 Stypendium Ministra
  1. Informacja i wniosek na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem