Obowiązki podatkowe studentów, czyli PIT 37


Pomoc materialna

1. ZARZĄDZENIE NR 60/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

2. Załącznik nr 1/60/2018 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

3.ZARZĄDZENIE NR 96/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

4. ZARZĄDZENIE NR 9/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

5. Załącznik nr 4 do Regulaminu – Dane do wyznaczania stypendiów: socjalnego, rektora dla najlepszych studentów, specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg


  Stypendium socjalne


Wzory oświadczeń:


 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 Stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • Załącznik nr 3 do Regulaminu – Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych oraz sposób ich dokumentowania dla potrzeb przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów

 Zapomogi
 
 Zarejestrowany w USOSweb wniosek  należy wydrukować i dostarczyć do DPMdSiD.

 Stypendium Ministra
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem