Specjalność ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (II)

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (II STOPIEŃ)


Specjalność pod opieką Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
oferowana na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

Opiekun specjalności: dr hab. inż. Dominika Bąk-Grabowska (dominika.bak-grabowska@ue.wroc.pl)

PREZENTACJA SPECJALNOŚCI [PDF]

Opis specjalności

Specjalność umożliwia pozyskanie nowoczesnej i użytecznej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach oraz jednostkach organizacyjnych sektora publicznego. Zajęcia na specjalności prowadzą teoretycy, badacze i praktycy zarządzania zasobami ludzkimi. Najważniejsze, oczekiwane efekty kształcenia studentów w ramach tej specjalności obejmują:

Zasadnicze treści kształcenia

Zasadnicze treści kształcenia ujmują przedmiot, uwarunkowania i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi. Przedstawiają ugruntowaną i nowoczesną wiedzę na temat strategicznego i operacyjnego zarządzania zasobami ludzkimi, w tym w zakresie wykorzystywanego w organizacjach biznesowych i publicznych instrumentarium zarządzania kadrami.

Przedmioty specjalizacyjne

Przedstawiane do wyboru studentów tematy są aktualizowane pod kątem aktualnych trendów w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Formy kształcenia

W trakcie kształcenia na tej specjalności, oprócz wykładów i ćwiczeń, na których prezentowane są studia przypadków (opisy wprowadzania i funkcjonowania różnych rozwiązań sfery personalnej w wybranych organizacjach), przygotowywane są indywidualne lub grupowe projekty badawcze, dla rozwiązania określonych problemów. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audiowizualnego.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych wszystkich rodzajów organizacji, zarówno tych o charakterze biznesowym, jak i należących do sektora publicznego. Mogą też z powodzeniem wykonywać zawód doradcy i konsultanta w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Posiadają wiedzę z zakresu doboru, okresowego oceniania, motywowania, szkolenia i rozwoju pracowników i kadry kierowniczej przedsiębiorstw, banków i innych instytucji życia gospodarczego i publicznego oraz wiedzę z obszaru prawa pracy i elastycznych form organizacji pracy i zatrudnienia. Posiadają umiejętność wykorzystywania metod, technik i instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi oraz umiejętność wykorzystywania wyników analizy zasobów pracy w przyszłej pracy zawodowej. Potrafią rozpoznawać i diagnozować personalne, kulturowe i organizacyjne problemy towarzyszące zarządzaniu organizacjami w warunkach zmian. Są przygotowani do zarządzania zasobami ludzkimi w warunkach ryzyka i niepewności, umiędzynarodowienia działalności gospodarczej oraz różnic kulturowych. Posiadają też rozbudzone zainteresowania poznawcze i badawcze, co przygotowuje ich do podjęcia studiów III stopnia (studiów doktoranckich).

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem