dr Sylwia Anna Wrona

Adiunkt w Katedrze Podstaw Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Prodziekan ds. Promocji i Współpracy Międzynarodowej Wydziału Nauk Ekonomicznych w kadencji 2012-2016. Wykładowca, badacz, konsultant, certyfikowany tutor akademicki, trener biznesu, facylitator procesów zespołowych, moderator Design Thinking. Absolwentka Szkoły Trenerów i Szkoły Tutorów-Mistrzów (Moderator), Szkoły Tutorów Akademickich (Collegium Wratislaviense) oraz Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych MSZ (kurs Protokołu Dyplomatycznego). Członek Polski Innowacyjnej oraz Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Odbywała wizyty studyjne m.in. w Universidad Carlos III de Madrid (Hiszpania), Alice Salomon Hochschule Berlin (Niemcy), Centrum Voor Volwassenenonderwijs Antwerpen (Belgia), University Colleges Leuven-Limburg (Belgia). Autorka/ współautorka ponad 80 publikacji i ekspertyz z obszaru marketingu i zarządzania oraz krajowych i międzynarodowych projektów badawczych i rozwojowych. Współautorka książki "Kreowanie marki korporacyjnej" (Difin, 2014). Ekspert w dziedzinie zarządzania marką, kreowania wizerunku, komunikacji w biznesie, kreatywnego myślenia. Pracę naukową łączy z praktyką świadcząc usługi badawczo-rozwojowe oraz doradcze z zakresu zarządzania marketingowego (analizy rynku, badania marketingowe, plany marketingowe), zarządzania marką (strategie marki, badania wizerunku, pomiar i wycena wartości marki), projektowania innowacyjnych rozwiązań w oparciu o metodykę Design Thinking oraz zespołowego rozwiązywanie problemów w oparciu o autorską metodę pracy projektowej LIFT - Learning in Facilitated Teams. Prowadzi kursy i warsztaty m.in. z komunikacji w biznesie, biznesowego savoir-vivre, autoprezentacji i kreowania wizerunku, prezentacji i wystąpień publicznych, kreatywnego myślenia (treningi kreatywności, metody/techniki twórczego rozwiązywania problemów), Design Thinking oraz LIFT. Pomysłodawca oraz współtwórca wielu innowacyjnych programów szkoleniowych. W dorobku posiada wiele godzin zrealizowanych szkoleń dla przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodowych. Pasjonatka LIFELONG LEARNING (Learning to know, Learning to do, Learning to live together, and with others, Learning to be).
https://pl.linkedin.com/in/sylwiawrona

Opiekun specjalności:
Opiekun Koła Naukowego DESIGN THINKING
[http://www.ue.wroc.pl/wydzial_ne/10002/kolo_naukowe_design_thinking.html;
https://www.facebook.com/designthinkingue].

Koordynator BIPS - BIZNESOWEGO INDYWIDUALNEGO PROGRAMU STUDIÓW
[http://www.ue.wroc.pl/kandydaci/16180/bips_biznesowy_indywidualny_program_studiow.html]

Zainteresowania naukowo-badawcze oraz dydaktyczne

 • Zarządzanie marką (w tym pomiar wartości marki)
 • Kapitał, siła, wizerunek - badania kondycji marki
 • Branding osobisty i korporacyjny - znaczenie wizerunku w biznesie
 • Komunikacja w biznesie
 • Zarządzanie marketingowe
 • Badania marketingowe (jakościowe i ilościowe)
 • Badania na potrzeby projektowania innowacji (Design Research)
 • Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów
 • Praca w zespole
 • Innowacje społeczne i innowacje w biznesie - projektowanie i wdrażanie użytecznych rozwiązań
 • Projektowanie zorientowane na użytkownika (UCD – User Centered Design)
 • Projektowanie doświadczeń (UXD – User Experience Design)
 • Myślenie projektowe (Design Thinking)
 • Lifelong learning

Prowadzone kursy/ szkolenia

 • Zarządzanie produktem
 • Zarządzanie marką
 • Strategie brandingowe - budowa i pomiar kapitału marki
 • Strategie marki na rynkach międzynarodowych
 • Wartość marki i jej pomiar
 • Marketingowe uwarunkowania wyceny przedsiębiorstw
 • Marketing i strategie marketingowe
 • Ilościowe i jakościowe badania marketingowe
 • Efektywna komunikacja w biznesie
 • Komunikacja interkulturowa
 • Negocjacje w biznesie
 • Savoir-vivre w biznesie
 • Autoprezentacja i kreowanie wizerunku (Personal Branding)
 • Prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Trening kreatywności i myślenia projektowego
 • Twórcze rozwiązywanie problemów
 • Projektowanie innowacji
 • Empatyzacja i definiowanie problemu jako podstawa projektowania innowacji
 • Ideacja - generowanie kreatywnych rozwiązań
 • Projektowanie doświadczeń i service design
 • Design Thinking Session - projektowanie innowacyjnych rozwiązań
 • Warsztaty kreatywności i innowacyjności metodą Design Thinking
 • Zespołowe rozwiązywanie problemów w oparciu o autorską metodę pracy projektowej LIFT (Learning in Facilitated Teams)

Tematyka seminarium dyplomowego

#BrandManagement / Zarządzanie marką
#BrandExperience / Doświadczanie marki
#BrandEquity&BrandValue / Kapitał i wartość marki
#CorporateBranding / Kreowanie wizerunku firmy
#PersonalBranding / Kreowanie marki osobistej
#Internet&SocialMedia / Internet i media społecznościowe
#BusinessCommunication / Komunikacja w biznesie
#Negotiations&CustomerService / Negocjacje i obsługa klienta
#BusinessCreativity / Kreatywność w biznesie
#BusinessInnovation / Innowacje w biznesie
#UserDrivenInnovation / Popytowe podejście do innowacji
#UserExperienceDesign / Projektowanie doświadczeń użytkownika
#ServiceDesign / Projektowanie usług
#NewProductDevelopment / Rozwój nowego produktu
#DesignThinking / Myślenie projektowe
#VisualThinking / Myślenie wizualne
#DesignResearch / Badania na potrzeby innowacji
#MarketingResearch / Badania marketingowe
#MarketingManagement / Zarządzanie marketingowe
#Copywriting&ContentMarketing&Storytelling / Tworzenie treści marketingowychOferta dla biznesu


Badania/analizy/opinie/ekspertyzy/doradztwo/warsztaty strategiczne
 • analizy marketingowe dla potrzeb oceny kondycji podmiotów gospodarczych oraz ich otoczenia rynkowego (analizy rynku)

 • ilościowe (CATI, CAWI, CAPI, PAPI) i jakościowe (IDI, FGI, OFGI) badania marketingowe

 • plany marketingowe

 • zarządzanie marką (strategie marki, badania wizerunku, pomiar i wycena wartości marki)

 • analizy ekonomiczne związane z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji (biznes plany, studia wykonalności)
 • projektowanie innowacyjnych rozwiązań w oparciu o metodykę Design Thinking (moderacja procesu)
 • zespołowe rozwiązywanie problemów w oparciu o autorską metodę pracy projektowej LIFT - Learning in Facilitated Teams (facylitacja procesu)
Szkolenia
 • Skuteczna komunikacja w kontaktach biznesowych

 • Savoir-vivre w biznesie

 • Autoprezentacja i kreowanie wizerunku (Personal Branding)

 • Prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Trening kreatywności
 • Kreatywność w biznesie - metody/techniki twórczego rozwiązywania problemów

 • DESIGN THINKING SESSION
  - czyli jak tworzyć innowacyjne rozwiązania w różnych dziedzinach i obszarach biznesu?
 • BRAND MARKETING
  - czyli jak zaplanować i prowadzić działania marketingowe oraz budować silną markę?
 • BRAND EXPERIENCE
  - czyli jak zadbać o pozytywne doświadczenia użytkownika w różnych punktach styku z marką?

SZCZEGÓŁOWE DANE (BIO) / PUBLIKACJE


KONTAKT

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem