Wyjazdy studentów na praktykę - SMP

Wyjazdy studentów na praktykę - SMP

  Praktyki w ramach programu Erasmus +
Rok 2019/2020

Centrum współpracy Międzynarodowej ogłasza rekrutację na wyjazdy studentów na praktyki
w ramach Programu Erasmus w roku 2019/2020
Wyjazdy możliwe w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 30 września 2020 r.

PODANIA PROSIMY SKŁADAĆ DO DNIA 30 KWIETNIA 2019 r.
w Sekcji Mobilności Międzynarodowej (budynek A1, pok.16).


Minimalna średnia dopuszczająca studenta do wyjazdu wynosi 3,75 i liczona jest ze wszystkich semestrów studiów odbytych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu da danym poziomie studiów w ramach jednego kierunku. Średnia ocen musi być potwierdzona przez właściwy dziekanat (na dokumencie: Formularz Aplikacyjny)

DOKUMENTY

REKRUTACJA:
PRAKTYKA KROK PO KROKU
FORMULARZ APLIKACYJNY

PO REKRUTACJI:
PODANIE O WYJAZD
COMPANY FORM
LEARNING AGREEMENT

PO POWROCIE:
ATTENDANCE CERTIFICATE
FINAL REPORT


Wszelkie informacje można uzyskać u

Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus


OFERTY PRAKTYK DO EWENTUALNEGO WYKORZYSTANIA

  


UWAGA!

NIE WSZYSCY STUDENCI, KTÓRZY PRZEJDĄ POMYŚLNIE PROCES REKRUTACJI BĘDĄ MOGLI OTRZYMAĆ NA WYJAZD GRANT ERASMUS.

JEST TO UZALEŻNIONE OD FUNDUSZY, JAKIE UCZELNIA OTRZYMA Z NARODOWEJ AGENCJI PROGRAMU ERASMUS.

PO ZAKOŃCZENIU REKRUTACJI ZOSTANIE SPORZĄDZONA LISTA RANKINGOWA A STYPENDIUM ERASMUS BĘDZIE PRZYZNAWANE IDĄC OD GÓRY TEJ LISTY.

DOPUSZCZA SIĘ WYJAZDY Z DOFINANSOWANIEM ZEROWYM (GRANT ERASMUS 0 EURO)

Studenci posiadający prawo do stypendium socjalnego lub studenci z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności proszeni są o kontakt z Uczelnianym Koordynatorem Programu ErasmusRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem