Wyjazdy studentów na praktykę - SMP

  Praktyki w ramach programu Erasmus +
Rok 2019/2020

Rekrutacja na praktyki Erasmus w roku 2019/2020 zostanie ogłoszona po koniec lutego 2019 r.
po złożeniu w Narodowej Agencji Programu Erasmus
wniosku o finansowanie mobilności w roku akademickim 2019/2020

 
Informacje o osobach zakwalifikowanych na wyjazd z dofinansowaniem można uzyskać u
Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus

Informacje oraz zasady realizacji praktyk ujęte są w dokumencie: Praktyka krok po kroku.

Minimalna średnia dopuszczająca studenta do wyjazdu wynosi 3,75 i liczona jest ze wszystkich semestrów studiów odbytych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Średnia ocen musi być potwierdzona przez właściwy dziekanat (na dokumencie: Formularz Aplikacyjny)


Po zakończeniu procesu rekrutacji i po otrzymaniu z Agencji Narodowej Programu Erasmus informacji, ile osób z uczelni może wyjechać na praktyki, zostanie ogłoszona lista główna oraz lista rezerwowa zakwalifikowanych osób.

Formularz aplikacyjny prosimy składać u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus
do dnia 26 kwietnia 2018 r.


Dokumenty do pobrania

PRAKTYKA KROK PO KROKU
FORMULARZ APLIKACYJNY
PODANIE O WYJAZD

OFERTY PRAKTYK DO EWENTUALNEGO WYKORZYSTANIA

  


UWAGA!

NIE WSZYSCY STUDENCI, KTÓRZY PRZEJDĄ POMYŚLNIE PROCES REKRUTACJI BĘDĄ MOGLI OTRZYMAĆ NA WYJAZD GRANT ERASMUS.

JEST TO UZALEŻNIONE OD FUNDUSZY, JAKIE UCZELNIA OTRZYMA Z NARODOWEJ AGENCJI PROGRAMU ERASMUS.

PO ZAKOŃCZENIU REKRUTACJI ZOSTANIE SPORZĄDZONA LISTA RANKINGOWA A STYPENDIUM ERASMUS BĘDZIE PRZYZNAWANE IDĄC OD GÓRY TEJ LISTY.

DOPUSZCZA SIĘ WYJAZDY Z DOFINANSOWANIEM ZEROWYM (GRANT ERASMUS 0 EURO)

Studenci posiadający prawo do stypendium socjalnego lub studenci z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności proszeni są o kontakt z Uczelnianym Koordynatorem Programu ErasmusRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem