Wyjazdy studentów na praktykę - SMP

  Praktyki w ramach programu Erasmus +
Rok 2017/2018
 
Informacje o osobach zakwalifikowanych na wyjazd z dofinansowaniem można uzyskać u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus

Informacje oraz zasady realizacji praktyk ujęte są w dokumencie: Praktyka krok po kroku.

Minimalna średnia dopuszczająca studenta do wyjazdu wynosi 3,75 i liczona jest ze wszystkich semestrów studiów odbytych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Średnia ocen musi być potwierdzona przez właściwy dziekanat (na dokumencie: Formularz Aplikacyjny)


Po zakończeniu procesu rekrutacji i po otrzymaniu z Agencji Narodowej Programu Erasmus informacji, ile osób z uczelni może wyjechać na praktyki, zostanie ogłoszona lista główna oraz lista rezerwowa zakwalifikowanych osób.

Dokumenty do pobrania

FORMULARZ APLIKACYJNY

PRAKTYKA KROK PO KROKU

PODANIE O WYJAZD NA PRAKTYKĘ


Stawki stypendium na praktykę w ramach Erasmus + zróżnicowane są ze względu na kraj i kształtują się następująco:

  • I GRUPA: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy - 600 Euro/miesiąc
  • II GRUPA: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja - 550 Euro/miesiąc
  • III GRUPA: Bułgaria, Estonia, FYROM (była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry - 450 Euro/miesiąc

  


UWAGA!

NIE WSZYSCY STUDENCI, KTÓRZY PRZEJDĄ POMYŚLNIE PROCES REKRUTACJI BĘDĄ MOGLI OTRZYMAĆ NA WYJAZD GRANT ERASMUS.

JEST TO UZALEŻNIONE OD FUNDUSZY, JAKIE UCZELNIA OTRZYMA Z NARODOWEJ AGENCJI PROGRAMU ERASMUS.

PO ZAKOŃCZENIU REKRUTACJI ZOSTANIE SPORZĄDZONA LISTA RANKINGOWA A STYPENDIUM ERASMUS BĘDZIE PRZYZNAWANE IDĄC OD GÓRY TEJ LISTY.

DOPUSZCZA SIĘ WYJAZDY Z DOFINANSOWANIEM ZEROWYM (GRANT ERASMUS 0 EURO)

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem