Nauka i biznes - spotkanie na Forum Ekonomicznym

Dynamicznie rozwijająca się gospodarka nie może istnieć w oderwaniu od nauki. Podobnie jak współczesny biznes. Stabilne wzrosty, uwzględniające otoczenie ekonomiczne, środowiskowe i społeczne powinny być wynikiem dogłębnych analiz, popartych wiedzą i badaniami. Właśnie dlatego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zaczął realizację Strategii 2030. 

Odpowiadanie na wyzwania, jakie stoją przed gospodarką i biznesem to jedno z najważniejszych założeń tego programu. Nad strategią, która skupia się na stworzeniu listy priorytetów oraz implementacji działań mających doprowadzić do ich realizacji, pracował zespół składający się z kilkudziesięciu ekspertów reprezentujących grono naukowe i dydaktyczne, a także jednostki odpowiadające ze współpracę z przedsiębiorstwami i organizacjami. W najbliższych latach Uniwersytet Ekonomiczny jako jeden z najważniejszych ośrodków akademickich nie tylko w Polsce, ale i na świecie planuje skupić się m.in. na kształceniu kompetencji przyszłości, dostarczaniu uznanych badań, jeszcze bardziej efektywnej współpracy z biznesem i stawaniu się uniwersytetem zrównoważonej przyszłości.

Transfer wiedzy 
Te ambitne cele pokrywają się w pełni z obecnymi działaniami Uniwersytetu Ekonomicznego. Już dziś firmy potrzebujące naukowego wkładu w swój rozwój mogą liczyć na wsparcie uczelni. Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji to jednostka, która oferuje kompleksowe usługi w procesie przenoszenia wiedzy powstałej w rezultacie prac badawczych do gospodarki i biznesu. 
- Wiele spółek nie dysponuje odpowiednim zapleczem i wiedzą, by samodzielnie prowadzić takie działania – mówi dr Aleksandra Burdukiewicz, kierująca Centrum – UE umożliwia dostęp do wyników badań, daje też możliwość skorzystania z know-how na wygodnych warunkach np. umowie licencyjnej, umowie najmu lub dzierżawy. Jesteśmy też otwarci na potrzeby firm i jednostek samorządowych. Możemy przeprowadzić dedykowanie działania albo zapewnić wsparcie naszych naukowców dla badań prowadzonych bezpośrednio przez firmy.

Rozwój talentów 
Uczelnia stawia na kształcenie specjalistów i liderów biznesu. Wiedza teoretyczna uzupełniana jest aspektami praktycznymi dzięki działaniu np. Centrum Współpracy z Biznesem, InQube - Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Kształcenia Ustawicznego. 
- Naszym studentom zapewniamy możliwość nieustannego podnoszenia kwalifikacji. Staże u najlepszych pracodawców, programy mentoringowe, Biznesowy Indywidualny Program Studiów, udział w kursach i certyfikowanych szkoleniach, prowadzonych zarówno przez naszą kadrę, ale też praktyków, będących ekspertami w swoich dziedzinach – mówi Ałła Witwicka – Dudek, dyrektorka Centrum Współpracy z Biznesem. – Dzięki tym działaniom nasi absolwenci są pożądanymi kandydatami na rynku pracy i szybko znajdują zatrudnienie w swojej dziedzinie. 
Dla tych, którzy wolą spróbować sił we własnym biznesie prowadzone są m.in. webinary, konkursy dla Start upów,  konsultacje ze specjalistami, pod okiem których studenci mogą rozwijać swoje umiejętności zarządzania zespołem i firmą oraz otrzymują wsparcie od pomysłu na biznes po etap jego wdrożenia w życie.

Wyznaczanie trendów
Kompetencje przyszłości to jedno z założeń Strategii 2030. Zmieniający się rynek nie pozostawia złudzeń. Zmienia się świat, zmieniają się potrzeby i oczekiwania. Dlatego Uniwersytet Ekonomiczny chce wyposażyć nie tylko swoich studentów, ale i swoich pracowników w umiejętności, które będą się liczyły na rynku pracy w najbliższych latach. Są one związane z wykorzystaniem technologii, z cyberbezpieczeństwem, z ekologią i zrównoważonym rozwojem. 
- Dobro społeczeństwa i dobro jednostki to cele, które chcemy realizować wykorzystując do tego całą naszą wiedzę – mówi prof. Andrzej Kaleta − Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego.  Dziś nie tylko reagujemy na zjawiska w ekonomii i gospodarce, które obserwujemy, ale też aktywnie chcemy je kształtować. 
Dlatego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to uczelnia, która wychodzi z ram narzuconych szkołom wyższym. Władze uczelni stoją na stanowisku, że równie ważna jak dbałość o jakość edukacji jest możliwość wykorzystania zgromadzonej i wciąż rozwijanej wiedzy, do rozwoju ludzi, gospodarki i środowiska. A można to tylko zrobić przez ciągłą aktywną obecność, poznawanie potrzeb i wspieranie takich inicjatyw jak Forum Ekonomiczne. 
- Nasza obecność na Forum to zaproszenie do współpracy – mówi prof. Bartłomiej Nita - Prorektor ds. Finansów i Rozwoju. – Mamy wiedzę, mamy kapitał naukowy w postaci naszej kadry, mamy partnerów z kraju i zagranicy w postaci wiodących organizacji, mamy wreszcie naszych studentów i absolwentów – świeże umysły, nowatorskie inicjatywy, młodzieńczą odwagę.  Wszystkim tym chcemy się dzielić, bo wierzymy, że możemy mieć realny wkład w lepszą przyszłość. zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem