Obowiązki podatkowe, czyli PIT 37


Pomoc materialna

  1. Zarządzenie nr 54/2017- w sprawie wprowadzenia w życie Zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  2. Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  3. Załącznik nr 5- Dane do wyznaczania stypendium
  4. Załącznik nr 6 – Oświadczenia (obowiązuje przy każdym rodzaju wniosku)
  5. Oświadczenie o koncie bankowym (obowiązuje przy każdym rodzaju wniosku)
  6. Załącznik nr 10 – Oświadczenie o pobieraniu pomocy materialnej na jednym wydziale – należy obowiązkowo złożyć w DPM/ EZiT po otrzymaniu decyzji pozytywnej (dotyczy każdego rodzaju stypendium)   
  7. Oświadczenie o koncie bankowym
  8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązkowa do każdego rodzaju wniosku)
                                                               
 Stypendia socjalne
Wzory oświadczeń:
 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 Stypendium dla najlepszych doktorantów
 Zapomogi

Stypendia Ministra

Stypendium doktoranckie i stypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem