Obowiązki podatkowe studentów, czyli PIT 37


Świadczenia stypendialne

1. Zarządzenie 145/2023 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

2. Załącznik do ZR 145/2023 - Regulamin świadczeń dla studentów  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

3. Załącznik nr 4 do Regulaminu - Dane do wyznaczania stypendiów


4.   Stypendium socjalne 5. Stypendium dla osób niepełnosprawnych

6.  Stypendium rektora

 7. Zapomogi

  • Wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami (faktury, zaświadczenia itp.) należy złożyć za pośrednictwem systemu USOSweb. Proszę nie dostarczać szczegółowych wyników badań lekarskich i wypisów ze szpitala. 

8. Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego
  • Zarządzenie 63/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendiów naukowych dla pracowników i doktorantów z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

  •  Załącznik do ZR 63/2021 – Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendiów naukowych dla pracowników i doktorantów z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


  • Zarządzenie 98/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Rektora 63/2021 z dnia 21 maja 2021 r.

9. Stypendia Ministra

10. Stypendium doktoranckie i stypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem