prof. UE dr hab. Bartłomiej Nowotarski

bartlomiej_nowotarski_2BARTŁOMIEJ NOWOTARSKI, prawnik konstytucjonalista. Adres e-mailowy: bnowotarski@poczta.onet.pl.

Specjalizuje się w procesach demokratyzacji państw, ze szczególnym uwzględnieniem szans krajów muzułmańskich. Jest ekspertem Instytutu Spraw Publicznych, Europejskiego Centrum Solidarności, członkiem German Marshall Fund oraz współzałożycielem polskiego Instytutu Studiów nad Islamem i Stowarzyszenia Wiedzy Obywatelskiej. Uczestnik misji demokratyzacyjnych w Tunezji i Egipcie.

W 1981 roku jeden z przywódców studenckich strajków przeciw komunistycznej dyktaturze. Więziony w stanie wojennym.

Od samego początku wolnej Polski – jako Sekretarz Komisji Konstytucyjnej Parlamentu – uczestniczył w pracach nad nową demokratyczną Konstytucją. Był współautorem projektów: tzw. Małej Konstytucji (1992) oraz obowiązującego nadal prawa wyborczego do obu izb polskiego parlamentu. Pracował także nad ustawami o partiach politycznych i ich finansowaniu. Był też przewodniczącym Rady Politycznej Partii Demokratycznej.

W latach 1994-98 wiceprezydent miasta Wrocławia oraz przez 12 lat radny tego miasta.

Był też prezesem ekstraklasowego klubu piłkarskiego (Śląsk Wrocław).


BARTLOMIEJ NOWOTARSKI (Poland, bnowotarski@poczta.onet.pl) is a constitutional lawyer and political scientist at Wroclaw University of Economics. He co-founded the Institute for Islamic Studies in Poland and is an expert at the European Center of "Solidarność" and the Polish Institute of Public Affairs. His main interests are in worldwide democratic transitions and institutional (constitutional) design for young democracies, especially in Muslim-majority countries. His most recent book is: How to Build and How to Destroy Democracies: The Study on Consolidation of Young Democracies in the 20th and 21st Centuries. and: How to Build New Democracies and to Protect Them Against Erosion. What Can Tell Us the Recent Worldwide Transitional Experiences?

He was one of the leaders of the anticommunist students' strikes in 1981 and the Students Independent Organization affiliated with the "Solidarność" movement. He was jailed in 1982, after Marshall Law was introduced. He served as the Secretary of the Constitutional Committee of the Polish Parliament after democratic breakthrough. He was one of the authors of the draft of the Polish new constitution and political parties law as well as the author of the Polish parliamentary electoral law. He served as Deputy Mayor of the city of Wroclaw for five years and was city councilor for sixteen.

He is the former president of the Premiership football club - "Śląsk" Wroclaw.


BARTLOMIEJ NOWOTARSKI (Pologne, bnowotarski@poczta.onet.pl): Juriste constitutionnel et le scientifique de la politologie à l'Université de l'Economie à Wroclaw. L'expert d'Institute des Affaires Publiques. Co-fondateur et membre d'Institute des études Islamique en Pologne. Intéressés surtout dans les transitions démocratiques et institutionnel (constitutionnel) conception, particulièrement pour les pays musulmans. Son dernier livre : « Comment créer et comment détruire des Démocraties. Les études sur la consolidations des Jeunes Démocraties en XXe et XXIe siècle ».

L’ Un de dirigeant de l'anti-communistes grève des étudiants à 1981 et le dirigeant d'Organisation des étudiants indépendants affiliés au mouvement de Solidarność. Emprisonné, après l'introduction de Marshall Law. Le secrétaire de la Commission Constitutionnel du Parlement Polonais après 1990.

L’auteur du projet de la Constitution polonaise et du loi des parties politique. L'auteur du présent loi électorale. Servait comme un expert et un conseiller pour les cinq commissions parlementaires. En outre adjoint au maire de la ville de Wroclaw pour cinq ans et conseiller municipal pendant seize fois. L'ancien président du club de football à Wroclaw.


 بارتوومي نوفوتارسكي, ولد عام 1958 و هو حقوقي دستوري و أستاذ العلوم السياسية في جامعة فروتسلاف الإقتصادية(بولندا)

متخصص في عمليات نشر الديموقراطية في الدول, مع الإعتبار الخاص لفرص الدول الإسلامية.

خبير معهد الشؤون العامة و المركز الأوروبي للتضامن, و أحد مؤسسي المعهد البولندي للدراسات الإسلامية, و هو أيضا شارك في حملات نشر الديموقراطية في كل من تونس و مصر,

قي عام  1981 كان أحد القيادات الطلابية في الإحتجاجات ضد الدكتاتورية الشيوعية, و قد سجن في فترة إعلان الأحكام العرفية في بولندا.

منذ بدايات بولندا الحرة و كـأمين عام للجنة الدستورية البرلمانية  شارك في الأعمال التحضيرية لدستور الديموقراطي.

شارك في إعداد عدد من المشاريع: ما يسمى بالدستور الصغير(1992), و قانون الإنتخاب لمجلسي البرلمان و الذي لا يزال ساري المفعول.

عمل على إعداد التشريعات المتعلقة بالأحزاب السياسية و تمويلها. و كان أيضا رئيسا  للمجلس السياسي في الحزب الديموقراطي.

في الاعوام  ما بين 1994 و 1998 عمل كنائب لرئيس مدينة فروتسلاف و تم إنتخابه في الإنتخابات المحلية العامة كعضو للهيئة المحلية لهذه المدينة 12 مرة.

عمل كرئيس لنادي الدرجة الأولى "شلونسك فروتسلاف" الكروي.

من أخر الكتب التي ألفها:"كيف تبني و كيف تهدم الديموقراطيات. دراسة حول إرساء الديموقراطية في القرن العشرين و الواحد و العشرين".

Papers for students

POLSKI

ENGLISH

FRANCAIS

ARABIC

Publikacje za ostatnie 5 lat

KSIĄŻKI:

 1. كيفية بناء الديمقراطيات الجديدة
  وكيفية حمايتھا من التآكل والانجراف , How to Build New Democracies and Protect Them Against Erosion. What Can Tell Us the Recent Worldwide Transitional Experiences?”, Tunis 2013,
 2. Jak budować, a jak burzyć demokracje. Studia nad konsolidacją nowych demokracji w XX i XXI wieku, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012;
 3. Ankieta Konstytucyjna, /w:/Ankieta konstytucyjna, pod red. B. Banaszak, J. Zbieranek, Wyd. Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa, 2011;
 4. Prezydent silny wetem, /w:/ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 12 lat po wejściu w życie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009;
 5. Priorytety w systemach wyborczych w młodych demokracjach, /w:/ Co warto, co należy zmienić? Poprawa jakości demokracji w Polsce, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych”, Warszawa 2008;

ARTYKUŁY, ROZDZIAŁY I INNE (razem):

Rok 2013

 1. Jakie konstytucje dla państw w okresie przemian ustrojowych? (Tunezja i Egipt), Przegląd Sejmowy, 2013, vol. 116, nr 3, s. 57-79.
 2. Czy możliwy jest demokratyczny Iran?, Studia Polityczne, 2013, nr 31, s. 11-39 (współautorstwo z P. Hanaj).

Rok 2012

 1. „Kultura rządów prawa w młodych demokracjach i jej uwarunkowania konstytucyjne (ustrojowe)”, Przegląd Sejmowy, Wyd. Sejmowe, vol. 103, nr 3;
 2. “Lawina przeciw demokratycznym rządom?” , Gazeta Wyborcza, 29.05.2012; http://wyborcza.pl/1,76842,11819027,Lawina_przeciw_demokratycznym_rzadom_.html
 3. “New Constitutions for New Democracies: Polish and Worldwide Experiences” , Midan Masr 2012, Cairo, April/May, no 22;
 4. الد Sساتير الجديدة للديمقراطيات الجديدة: الخبرات البولندية والعالمية 
 5. لدساتير الجديدة في الديموقراطيات الجديدة Al Ahram, 17.01.2012;
 6. „De nouvelles constitutions dans les nouvelles dèmocraties”, opracowanie dla Ambasady Polski w Tunisie, 2012 ;
 7. współautor: Z. Bujak, „Muzułmański eksperyment: demokracje Tunezji i Egiptu”, opracowanie dla Ambasad Polski w Tunezji i Egipcie;

Rok 2011

 1. « Les theses pour les projets constitutionnels pour les nouvelles democraties. D’après l’analyse de consolidation plus que 90 démocraties mondiales au XXème et XXIème siècle. », L’analyse pour la UN ;
  „Tezy dla konstytucyjnego projektowania w młodych demokracjach ( Opracowane na podstawie analizy konsolidacji powyżej 90. światowych młodych demokracji w XX i XXI wieku )”, opracowanie dla ONZ i Ambasady Polski w Tunisie;
 2. W kierunku modelu demokratycznej konsolidacji”, „Nauki Społeczne. Social Sciences” 2011, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 2, no. 4, s. 176-195;
 3. „Ile demokracji w polskich partiach politycznych?. Zapis seminarium”, [w:] O demokracji w polskich partiach politycznych, pod red.: M. Chmaj, M. Waszak, J. Zbieranek, Warszawa 2011, s. 66-94;
 4. „Niebezpieczne rządy silnej większości. Węgierski autopucz?”, Gazeta Wyborcza z 25.08;
 5. „Ankieta Konstytucyjna”, /w:/Ankieta konstytucyjna, pod red. B. Banaszak, J. Zbieranek, Wyd. Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa, 2011;
 6. „Partie na cenzurowanym”, Polska The Times, 23.03.2011;
 7. „Choroba polskiej demokracji”; Rzeczpospolita, z dn. 16.03.2011;
 8. O zagrożeniach dla jakości polskiej demokracji i co z tego może wynikać dla nas wszystkich”; Raptularz, Zeszyt Nr 3, Stowarzyszenie Wiedzy Obywatelskiej, 2011, s. 33-45;

Rok 2010

 1. „Zagadnienie sprawiedliwości w procesie reform gospodarczych oraz konsolidacji młodych demokracji i co z tego wynika dla instytucjonalnego projektowania”, Zarządzanie Publiczne, pod red. J. Hausnera, Nr 3, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wyd. Naukowe Scholar, 2010;
 2. „Weto-aktorzy i weto-gracze jako model konstytucyjnego projektowania w młodych demokracjach”, Przegląd Sejmowy, Wyd. Sejmowe, vol. 101, nr. 6, 2010, s. 103-125;
 3. Prezydent, nie król. Wokół kompetencji polskiej głowy państwa, /w:/„Raptularz”, Zeszyt Nr 2, Stowarzyszenie Wiedzy Obywatelskiej, 2010, s. 31-41;
 4. „Prezydent silny, jednak wetem. Polemika konstytucyjna”, Gazeta Wyborcza, 07.04, 2010;

Rok 2009

 1. „Prezydent silny wetem”/w:/ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 12 lat po wejściu w życie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009;
 2. „Czym zastąpić prezydenckie weto?”, Rzeczpospolita, 30.10. 2009;
 3. „To wymaga konsultacji z ludźmi”, Polska The Times, 29.08. 2009;
 4. „Nie psujmy ustroju. Jaki system, jaka konstytucja?”, Gazeta Wyborcza, 27. 03. 2009;
 5. „Konstytucyjne albo, albo”; Studio Opinii, 2009, www.alfaomega.webnote.com;
 6. To tylko kryzys władzy, a nie państwa”; Studio Opinii, 2009, www.alfaomega.webnote.com;

Rok 2008

 1. Demokratyczny Islam. Koniec modernizacyjnego i sekularyzacyjnego paradygmatu?”, Nauki Humanistyczne, Nr 12, Wyd. UE Wrocław, 2008, s. 53-78;
 2. „Miasto cywilizacyjnego rozwoju”, Polska The Times, 28 listopada, 2008;
 3. „Dolnośląscy demokraci: decentralizacja tak, byle rzetelna i konsekwentna”, Polska The Times, 7 lipca, 2008;
 4. „Muzułmańska demokracja.” /w:/ Raptularz, SWO i UM, Wrocław 2008, s. 61-79;
 5. Priorytety w systemach wyborczych w młodych demokracjach, /w:/ Co warto, co należy zmienić? Poprawa jakości demokracji w Polsce, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych”, Warszawa 2008;
 6. „Polityka alkowy, demokracjo, UWAŻAJ. Nowotarski o manipulacjach rządzących i oszukiwaniu społeczeństw”, Polska The Times, 26-27 stycznia, 2008;

ENGLISH

 1. “New Constitutions for New Democracies: Polish and Worldwide Experiences”, Midan Masr 2012, Cairo, April/May, no 22;
 2. How to build a New Democracies and Protect Them Against Erosion. What Can Really Mean the Worldwide Transitional Experiences for Post-revolutionary Countries?

FRANCAIS

 1. „De nouvelles constitutions dans les nouvelles dèmocraties”, opracowanie dla Ambasady Polski w Tunisie, 2012
 2. « Les theses pour les projets constitutionnels pour les nouvelles democraties. D’après l’analyse de consolidation plus que 90 démocraties mondiales au XXème et XXIème siècle. », L’analyse pour la UN

ARABIC

 1. بارتلومي نوفوتارسكي, كيفية بناء الديمقراطيات الجديدة وكيفية حمايتھا من التآكل والانجراف
 2. الد Sساتير الجديدة للديمقراطيات الجديدة: الخبرات البولندية والعالمية; Midan Masr,no 2, 2012
 3. لدساتير الجديدة في الديموقراطيات الجديدة Al Ahram, 17. 01. 2012

Konferencje, wystąpienia, odczyty

Rok 2014

 1. MŁODZI UKRAIŃCY O SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI. WNIOSKI Z „OKRĄGŁEGO STOŁU”, KTÓRY ODBYŁ SIĘ WE WROCŁAWIU.

Rok 2013

 1. “Comparaison entre les systems politiques: lequel est plus efficace pour bâtir et consolider la démocratie”, Referat na Konferencji: Les guaranties constitutionnelles contre le retour de la dictature, organizowanej przez Jasmine Foundation, Tunis 15.06.2013;
 2. “The threats of democratization processes on the national and local levels”, wystąpienie dla delegacji egipskich senatorów, Kraków, 07.05.2013;
 3. „Labor Movements as a Political Actors in Contemporary Societies”, Referat wygłoszony na Konferencji: The Role of Labor Movements in Democracies, zorganizowanej przez Bibliotheca Alexandrina oraz Swedish Institute in Alexandria, Alexandria, 16-18 marca;
 4. “Przyszłość ‘Arabskiej Wiosny’”, wystąpienie na Konferencji: Uniwersalny charakter arabskich rewolucji, organizowanej przez Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk, 1-2 marca;

Rok 2012

 1. “Jak budować nowe demokracje i chronić je przed erozją. Na podstawie światowych i polskich doświadczeń”, Referat wygłoszony na polsko-tunezyjskiej Konferencji pt: „Polskie doświadczenia w przywracaniu demokracji”, Sejm RP, 11.07.2012;
 2. „The structural, transitional and institutional conditions of democratization of Tunisia and Egypt”, Referat wygłoszony na Konferencji: „Von Danzig bis Tunis” zorganizowanej przez Deutsches Polen Institut oraz Europejskie Centrum Solidarności, Berlin, 20.06.2012;
 3. „Zagadnienie transparentności w kontekście polskich partii politycznych”, referat na konferencji: ”O demokracji w polskich partiach politycznych”, 23 kwietnia 2012, Sejm RP;
 4. „Russia: chances and obstacles of possible democratization”, wystąpienie na konferencji pt.: “East of Europe, Out of Schengen. Perspectives of post-Soviet World”, zorganizowanej przez Institute of European Democrats, Wrocław, 20 kwietnia, 2012;
 5. „Polish and Worldwide Experiences in Constitutional Design”, referat wygłoszony na Konferencji: ”Democratic reform agenda dialog” organizowanej przez CEMI, Tunis, 16 stycznia 2012;

Rok 2011

 1. „Najnowsza fala demokratyzacji. Arabska wiosna i co dalej”, referat wygłoszony na Konferencji: „Demokracja i kryzys”, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, 14 grudnia 2011;
 2. „Transitionnelle justice en Europé”, referat wygłoszony na konferencji:”Assises de justice transitionnelle en Tunisie” w Centre de Tunis de Justice Transitionnelle, Tunis, 10 grudnia 2011;
 3. „Transitionnelle justice et demokratique constituion”, referat wygłoszony na konferencji:”Assises de justice transitionnelle en Tunisie” w Centre de Tunis de Justice Transitionnelle, Tunis, 9 grudnia 2011 ;
 4. „Importance of the democratic process of drafting the Constitution”, referat wygłoszony na Konferencji: EU and Southern Neighbourhood. New Prospect for Mutual Cooperation in a Changing Environment, Warszawa, Centrum Kopernika, 1-2 grudnia 2011;
 5. „Constitution et Séparation des Pouvoirs”, wykład wygłoszony na Uniwersytecie w Kairouan, Tunezja, 22 listopada 2011;
 6. „Processus d’élaboration d’une Constitution”, referat na konferencji: Dimensions et enjeux du processus constitutionnel en Tunisie, Sousse, Tunezja, 21 listopada 2011;
 7. „Demokratyczny projekt dla Egiptu”; wystąpienie na Konferencji organizowanej przez Gazetę Wyborczą i Agorę pt.: ”Arabska Wiosna Ludów”, Warszawa, 24 maja 2011;
 8. „Zagrożenia dla węgierskiej demokracji”; wystąpienie na Konferencji organizowanej przez Gazetę Wyborczą i Agorę pt.:”Węgierska postdemokracja”, Warszawa, 24 maja 2011;
 9. „Egyptian New Constitution: Presidentialism, Parliamentarism or Something Else?, Prepared for Conference in Cairo, Organized by Czech Republic Ambassy, Cairo, May 11, 2011;
 10. „Democratic Project for Egypt. ,Prepared for Conference in Cairo, Organized by „April 6” and „January 25 Youth” Movements, Cairo, May 9, 2011;
 11. „Co polska prezydencja w Unii Europejskiej mogłaby zaproponować w kwestii demokratyzacji krajom arabskim? Referat na Konferencji: „Bracia Muzułmanie na ławie oskarżonych”, Organizator: Instytut Studiów nad Islamem i Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 10 kwietnia 2011; / dostępny na You Tube/;
 12. „Jak konsolidować młode demokracje. Szanse instytucjonalnego projektowania”, Referat wygłoszony na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, 12 lutego, 2011;

Rok 2009

 1. Referat na Konferencji: „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 12 lat po wejściu w życie”, 21 października 2009, Sejm RP ;
 2. Referat ( wspólnie z Jerzym Hausnerem i Jerzym Osiatyńskim ): „Jak poradzić sobie z kryzysem. Podsumowanie.” Konferencja: Polski kryzys gospodarczy diagnoza i drogi wyjścia”, 25 marca 2009, Sejm RP;

Rok 2008

 1. Referat ( oraz współorganizacja) Konferencji Fundacji Neumanna: „ Ustrój polityczny RP – mankamenty. Co warto zachować, a co zmienić”, pt: „ Polska semiprezydencka, przeciąganie liny między prezydentem a premierem”, Sejm RP, 10 grudnia 2008;

Rok 2007

 1. “Polish Constitutional Design”. Referat na Konferencji ALDE w Parlamencie Europejskim, Konferencja: „ Eighteen Years of Polish Democracy”,Conference Documents, September 28, 2007;
 2. „Political Finance of Political Parties ” . Referat wygłoszony na konferencji dla przedstawicieli frakcji parlamentarnych Parlamentu Ukrainy. Konferencja: „ Roundtable. Realities of Political Finance in Ukraine”, Kyiv, April 29, 2007;

Galeria zdjęć

Arabskie rewolucje: Tunezja i Egipt

Islamska Republika Iranu: jak długo jeszcze rządy Ajatollahów

Inne

Wystąpienia

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem