Studia I stopnia

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW

STUDIA I STOPNIA - AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA


  • Termin składania podań o wpis warunkowy na kolejny semestr upływa 03.09.2017 r. 

  • Termin składania podań o powtarzanie semestru upływa 17.09.2017 r. 

  • Niezłożenie w/w podań we wskazanych terminach będzie skutkowało skreślenie z listy studentów w październiku br.

  • Termin składania podań o IPS  upływa 17.09.2017 r. (§ 6 p. 1 Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)

  • Dziekanat ZIF informuje, że istnieje możliwość odbioru dyplomów ukończenia studiów przez absolwentów roku akademickiego 2016/2017 po uprzednim sprawdzeniu w Usosweb, czy w zakładce dla studentów - dyplomy - w polu gotowy do odbioru - jest wpisana data.        
  • Ostateczny termin składania prac dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  z roku akademickiego 2016/2017 upływa 15.10.2017 r. (student może złożyć komplet dokumentów, jeżeli posiada wszystkie oceny i zaliczenia wpisane do Usosweb) więcej. Studenci, którzy nie dotrzymają tego termin zostaną skreśleni z listy studentów.
  • Zgodnie z komunikatem prof. dr hab. Edmunda Cibisa Prorektora ds. Dydaktyki od roku akademickiego 2017/2018 zostają zniesione dodatkowe terminy składania prac licencjackich (listopad-grudzień-styczeń).  Studenci,  którzy nie złożą pracy do dnia 15.10.2017 r. zostaną skreśleni z listy studentów. Komunikat 
     Oferta seminaryjna na rok akademicki 2017/2018
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem