Studia I stopnia

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW

STUDIA I STOPNIA - AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

  • Zarządzenie Dziekana nr 8 zmieniające Zarządzenie Dziekana nr 2 (WAŻNE)

  • Termin składania podań o wpis warunkowy na kolejny semestr upływa 03.09.2017 r. 

  • Termin składania podań o powtarzanie semestru upływa 17.09.2017 r. 

  • Niezłożenie w/w podań we wskazanych terminach będzie skutkowało skreślenie z listy studentów w październiku br.

  • Od 17.07.2017 r. do 31. 08.2017 r. dyżury sobotnio-niedzielne w  Dziekanacie Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów są zawieszone. W pozostałe dni tygodnia Dziekanat obsługuje studentów w godz. 08.00-14.00.
  • Dziekanat ZIF informuje, że istnieje możliwość odbioru dyplomów ukończenia studiów przez absolwentów roku akademickiego 2016/2017 po uprzednim sprawdzeniu w Usosweb, czy w zakładce dla studentów - dyplomy - w polu gotowy do odbioru - jest wpisana data.        
  • Termin składania prac dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych, którzy przystępują do egzaminu dyplomowego we wrześniu upływa 10.09.2017 r. (student może złożyć komplet dokumentów, jeżeli posiada wszystkie oceny i zaliczenia wpisane do Usosweb) więcej
  • Termin składania prac dyplomowych dla studentów studiów niestacjonarnych,którzy przystępują do egzaminu dyplomowego we wrześniu upływa 10.09.2017 r. (student może złożyć komplet dokumentów, jeżeli posiada wszystkie oceny i zaliczenia wpisane do Usosweb) więcej 
  • Zgodnie z komunikatem prof. dr hab. Edmunda Cibisa Prorektora ds. Dydaktyki od roku akademickiego 2017/2018 zostają zniesione dodatkowe terminy składania prac licencjackich (listopad-grudzień-styczeń).  Studenci,  którzy nie złożą pracy do dnia 10.10.2017 r. zostaną skreśleni z listy studentów. Komunikat 
     Oferta seminaryjna na rok akademicki 2017/2018
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem