Studia II stopnia

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW

STUDIA II STOPNIA - AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

 • Uwaga! Studenci 1 roku studiów niestacjonarnych I i II stopnia

  Dziekanat Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów zaprasza do odbioru dokumentów: legitymacji, zaświadczenia i podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne…

  od środy 18 października 2017 w godz. 8.00-17.30  w lokalu Dziekanatu w budynku O – niski parter wejście od bud . Z.

  Osoby, które nie odbiorą dokumentów do piątku  zapraszamy w dniu pierwszego zjazdu tj.:

  1 rok I stopnia        21.10.2017 w godz. 8.00-13.00 w holu bud. W

  1 rok II stopnia       28.10.2017 w godz. 8.00-13.00 w holu bud. Z

 • Termin składania podań o wpis warunkowy na kolejny semestr upływa 03.09.2017 r. 

 • Termin składania podań o powtarzanie semestru upływa 17.09.2017 r. Niezłożenie w/w podań we wskazanych terminach będzie skutkowało skreślenie z listy studentów w październiku br.

 • Termin składania podań o IPS  upływa 17.09.2017 r. (§ 6 p. 1 Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)

 • Dziekanat ZIF informuje, że istnieje możliwość odbioru dyplomów ukończenia studiów przez absolwentów roku akademickiego 2016/2017 po uprzednim sprawdzeniu w Usosweb, czy w zakładce dla studentów - dyplomy - w polu gotowy do odbioru - jest wpisana data
 • Zgodnie z komunikatem prof. dr hab. Edmunda Cibisa Prorektora ds. Dydaktyki od roku akademickiego 2017/2018 zostają zniesione dodatkowe terminy składania prac magisterskich (listopad-grudzień-styczeń). Studenci, którzy nie złożą pracy do dnia 10.10.2017 r. zostaną skreśleni z listy studentów. Komunikat
 • Studenci, którzy nie zapisali się do promotora na seminarium magisterskie rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018 proszeni są o pilny kontakt z Dziekanatem.
Oferta seminaryjna na rok akademicki 2017/2018
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem