Studia II stopnia

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW

STUDIA II STOPNIA - AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

  • Termin składania podań o wpis warunkowy na kolejny semestr upływa 03.09.2017 r. 

  • Termin składania podań o powtarzanie semestru upływa 17.09.2017 r. 

  • Niezłożenie w/w podań we wskazanych terminach będzie skutkowało skreślenie z listy studentów w październiku br.

  • Od 17.07.2017 r. do 31. 08.2017 r. dyżury sobotnio-niedzielne w Dziekanacie Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów są zawieszone. W pozostałe dni tygodnia Dziekanat obsługuje studentów w godz. 08.00-14.00.
  • Dziekanat ZIF informuje, że istnieje możliwość odbioru dyplomów ukończenia studiów przez absolwentów roku akademickiego 2016/2017 po uprzednim sprawdzeniu w Usosweb, czy w zakładce dla studentów - dyplomy - w polu gotowy do odbioru - jest wpisana data
  • Zgodnie z komunikatem prof. dr hab. Edmunda Cibisa Prorektora ds. Dydaktyki od roku akademickiego 2017/2018 zostają zniesione dodatkowe terminy składania prac magisterskich (listopad-grudzień-styczeń). Studenci, którzy nie złożą pracy do dnia 10.10.2017 r. zostaną skreśleni z listy studentów. Komunikat
  • Studenci, którzy nie zapisali się do promotora na seminarium magisterskie rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018 proszeni są o pilny kontakt z Dziekanatem.
Oferta seminaryjna na rok akademicki 2017/2018
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem