Opiekunowie i koordynatorzy

Zarządzenie Rektora w sprawie zakresu obowiązków opiekunów i koordynatorów kierunków studiów oraz opiekunów specjalności

Zarządzenie Dziekana nr 7 w sprawie podziału obowiązków pomiędzy opiekunem kierunku, a koordynatorem

Kierunek ZARZĄDZANIE

Opiekun Dr Marek Wąsowicz

Specjalności I stopień (cykl 2016-2019)

Specjalności II stopień (cykl 2017-2019)


Kierunek LOGISTYKA

Opiekun Dr hab. Paweł Hanczar, prof. UE , dr hab. Arkadiusz Wierzbic, prof. UE

Specjalności I stopień (cykl 2016-2019)

Specjalności II stopień (cykl 2017-2019)


Kierunek ANALITYKA GOSPODARCZA

Opiekun Prof. dr hab. Józef Dziechciarz

Specjalności I stopień (cykl 2016-2019)

Specjalności II stopień (cykl 2017-2019)


Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Opiekun Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Zbigniew Luty

Specjalności I stopień

Specjalności II stopień (cykl 2017-2019)


Kierunek INFORMATYKA W BIZNESIE

Opiekun Dr hab. Helena Dudycz, prof. UE

Specjalności I stopień (cykl 2016-2019)

Specjalności II stopień (cykl 2017-2019)


Kierunek KONSULTING PRAWNY I GOSPODARCZY

Opiekun Prof. dr hab. Maria Wanda Kopertyńska


KOORDYNATORZY KIERUNKÓW


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem