Informatyka w biznesie - studia II stopnia

Kierunek „Informatyka w biznesie” studia II stopnia

Kierunek „Informatyka w biznesie” na studiach ekonomicznych drugiego stopnia jest naturalną kontynuacją programu licencjatu, przy czym studiować na nim będą mogli także absolwenci innych kierunków o profilu informatycznym. Celem kształcenia studentów na kierunku „Informatyka w biznesie” jest pogłębienie wiedzy studenta z zakresu technologii oraz narzędzi informatycznych wspomagających prowadzenie działalności biznesowej. Student zapozna się z istotnymi aspektami funkcjonowania informatyki w przedsiębiorstwie, m.in. z zagadnieniami zaawansowanych systemów informacyjnych zarządzania, inżynierii oprogramowania, integracji systemów informatycznych, bezpieczeństwa systemów, narzędzi klasy Business Intelligence, systemów sztucznej inteligencji, pozyskiwania wiedzy oraz problematyki społeczeństwa informacyjnego. Poprzez odbyte w ramach studiów praktyki w firmach branży ICT lub firmach wykorzystujących technologie informatyczne student pozna praktykę gospodarczą oraz zweryfikuje swoją wiedzę na realnych problemach biznesowych. Będzie przygotowany do pracy w nowoczesnych środowiskach, jak systemy gospodarki elektronicznej, e-biznes, aplikacje internetowe w biznesie, przedsiębiorstwa sieciowe i wirtualne itp.  Będzie potrafił również adaptować się do zmieniających się realiów biznesowych i technologii oraz zdobywać nową wiedzę konieczną do pracy zawodowej, w tym głównie umiejętność kierowania zespołem projektowym oraz nowoczesnej komunikacji z partnerami biznesowymi. Wzorem uniwersytetów zagranicznych w ramach studiów na kierunku „Informatyka w biznesie” student będzie  miał możliwość wyboru ścieżki: profesjonalnej (Master Professional)  -  pozwalającej na podjęcie pracy bezpośrednio po studiach, bądź naukowej (Master of Science) - pozwalającej na podjęcie studiów doktoranckich. Możliwość tę zapewni indywidualizacja kształcenia polegająca na wprowadzeniu dużej grupy przedmiotów indywidualnego wyboru. W zależności od preferowanej ścieżki student będzie dobierał przedmioty korzystając z doradztwa opiekuna naukowego (tutoringu).

 Sylwetka absolwenta i kwalifikacje absolwenta studiów II stopnia

Absolwent kierunku będzie specjalistą w zakresie zaawansowanych technologii informatycznych, przeznaczonych zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Będzie on posiadał umiejętności   kierowania pracami analityczno-projektowymi, organizacji i nadzorowania przedsięwzięć informatycznych, doskonalenia systemów ERP, CRM, DSS, integrowania technologii ICT, zarządzania i pozyskiwania wiedzy w systemach informacyjnych. Będzie on również posiadał kompetencje w zakresie podejmowania decyzji, modelowania i symulacji matematycznej, rachunkowości zarządczej, finansów, opracowywania biznesplanu i zarządzania strategicznego. Studia te, podobnie jak program licencjacki,  pozwolą udoskonalić znajomość dwóch języków obcych, w tym profesjonalnego języka angielskiego z zakresu informatyki w biznesie. W ramach studiów będą organizowane wykłady w języku angielskim prowadzone przez specjalistów zagranicznych, uczestniczących również w równolegle uruchamianej wersji angielskiej studiów „Master of Business Informatics”.

Oferta modułów:
prezentacja specjalnościwięcej na stronie http://ib.ue.wroc.pl/

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem