Lista publikacji pracowników Katedry


2014

Książka autorska

Korczak J.: Od danych do wiedzy. Księga jubileuszowa, 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-401-1, 279 s.

Rozdziały w książkach

 • Dudycz H.: Badanie i ocena wyszukiwania informacji w analizie wskaźników ekonomicznych z użyciem sieci semantycznej jako wizualnego interfejsu, w: Informatyka & przyszłość / Kisielnicki Jerzy, Chmielarz Witold, Parys Tomasz (red.), 2014, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN 978-83-63962-46-3, ss. 174-191
 • Łukasik-Makowska B., Korczak J., Chrobak P., Bac M.: Doskonalenie programów kształcenia na przykładzie kierunku informatyka w biznesie, w: Wiedza w kreowaniu przedsiębiorczości / Perechuda Kazimierz, Chomiak-Orsa Iwona (red.), 2014, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, ISBN 978-83-63500-84-9, ss. 65-79
 • Łukasik-Makowska B., Korczak J.: Nowe podejście do doskonalenia programów kształcenia, w: Wiedza w kreowaniu przedsiębiorczości / Perechuda Kazimierz, Chomiak-Orsa Iwona (red.), 2014, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, ISBN 978-83-63500-84-9, ss. 50-64

Artykuły w czasopismach

 • Chrobak P.: Design modern academic laboratories based on VDI infrastructure, w: Informatyka Ekonomiczna, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 3(33), 2014, ss. 34-45, DOI:10.15611/ie.2014.3.03
 • Dyczkowski M., Korczak J., Dudycz H.: Multi-criteria evaluation of BI systems. The case study of InKoM dashboard, w: Informatyka Ekonomiczna, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 3(33), 2014, ss. 46-60, DOI:10.15611/ie.2014.3.04
 • Karaban B., Korczak J.: Selection of attributes for a classifier of telecommunication failures in the copper mine, w: Informatyka Ekonomiczna, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 3(33), 2014, ss. 77-87, DOI:10.15611/ie.2014.3.06
 • Korczak J., Hernes M., Bac M.: Analiza wydajności agentów podejmujących decyzje kupna-sprzedaży w systemie wieloagentowym a-Trader, w: Informatyka Ekonomiczna, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 1 (31), 2014, ss. 77-90, DOI:10.15611/ie.2014.1.07
 • Korczak J., Hernes M., Bac M.: Design and evaluation of trading strategy in a-Trader system, w: Informatyka Ekonomiczna, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 3(33), 2014, ss. 88-101, DOI:10.15611/ie.2014.3.07
 • Korczak J., Dudycz H., Dyczkowski M.: Inteligentny kokpit menedżerski jako innowacyjny system wspomagający zarządzanie w MŚP, w: Informatyka Ekonomiczna, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 1 (31), 2014, ss. 288-303, DOI:10.15611/ie.2014.1.22
 • Korczak K., Karaban B.: Metoda wykrywania fałszywych alarmów w systemie monitorującym sieć telekomunikacyjną kopalni, w: Przegląd Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, nr 5(1098), 2014, ss. 108-112, ISSN-003-216X
 • Michalak K.: The effects of asymmetric neighborhood assignment in the MOEA/D algorithm, w: Applied Soft Computing, Elsevier, nr 25, 2014, ss. 97-106, DOI:10.1016/j.asoc.2014.07.029
 • Rudek R.: Computational complexity of the single processor makespan minimization problem with release dates and job-dependent learning, w: Journal of the Operational Research Society, Palgrave Macmillan, vol. 65, nr 8, 2014, ss. 1170-1176, DOI:10.1057/jors.2013.19
 • Rudek R.: Exact and parallel metaheuristic algorithms for the single processor total weighted completion time scheduling problem with the sum-of-processing-time based models, w: Computers and Operations Research, Elsevier Limited, vol. 46, 2014, ss. 91-101, DOI:10.1016/j.cor.2014.01.008
 • Skworcow P., Paluszczyszyn D., Ulanicki B., Rudek R., Belrain T.: Optimisation of pump and valve schedules in complex large-scale water distribution systems using GAMS modelling language, w: Procedia Engineering, Elsevier, vol. 70, 2014, ss. 1566-1574, DOI: 10.1016/j.proeng.2014.02.173
 • Tabakow M., Korczak J., Franczyk B.: Big Data - definicje, wyzwania i technologie informatyczne, w: Informatyka Ekonomiczna, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 1 (31), 2014, ss. 138-153, DOI:10.15611/ie.2014.1.12

Materiały konferencyjne

 • Michalak K.: The Sim-EA Algorithm with Operator Autoadaptation for the Multiobjective Firefighter Problem, w: Evolutionary Computation in Combinatorial Optimization. 15th European Conference, EvoCOP 2015, Copenhagen, Denmark, April 8-10, 2015, Proceedings / Ochoa Gabriela, Chicano Francisco (red.), Lecture Notes in Computer Science, vol. 9026, 2015, Springer, ISBN 978-3-319-16467-0, ss. 184-196, DOI:10.1007/978-3-319-16468-7_16
 • Dyczkowski M., Korczak J., Dudycz H.: Multi-criteria Evaluation of the Intelligent Dashboard for SME Managers based on Scorecard Framework, w: Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems / Ganzha Maria, Maciaszek Leszek, Paprzycki Marcin (red.), Annals of Computer Science and Information Systems, vol. 2, 2014, Polskie Towarzystwo Informatyczne; Institute od Electrical and Electronics Engineers, ISBN 978-83-60810-61-3, 1147-1155, DOI:10.15439/2014F388
 • Karaban B., Korczak J.: An approach to discover false alarms in monitoring system of the copper mine, w: Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems / Ganzha Maria, Maciaszek Leszek, Paprzycki Marcin (red.), Annals of Computer Science and Information Systems, vol. 2, 2014, Polskie Towarzystwo Informatyczne; Institute of Electrical and Electronics Engineers, ISBN 978-83-60810-61-3,pp. 307-312, DOI: 10.15439/2014F238
 • Korczak J., Hernes M., Bac M.: Performance evaluation of decision-making agents' in the multi-agent system, w: Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems / Ganzha Maria, Maciaszek Leszek, Paprzycki Marcin (red.), Annals of Computer Science and Information Systems, vol. 2, 2014, Polskie Towarzystwo Informatyczne ; Institute od Electrical and Electronics Engineers, ISBN 978-83-60810-61-3, 1171-1180, DOI:10.15439/2014F188
 • Łańcucki A., Chorowski J., Michalak K., Filipiak P., Lipiński P.: Continuous Population-Based Incremental Learning with Mixture Probability Modeling for Dynamic Optimization Problems, w: Intelligent Data Engineering and Automated Learning - IDEAL 2014 / Corchado Emilio [i in.] (red.), Lecture Notes in Computer Science, vol. 8669, 2014, Springer, ISBN 978-3-319-10840-7, ss. 457-464, DOI:10.1007/978-3-319-10840-7_55
 • Łyko J., Rudek R.: An Algorithmic Approach to Analyse Degressively Proportional Divisions, w: Proceedings of the 3rd International Conference on Computer Science & Computational Mathematics (ICCSCM 2014), 2014, Science and Knowledge Research Society, ISBN 978-967-11414-6-5, ss. 192-195
 • Michalak K.: Analysis of Dynamic Properties of Stock Market Trading Experts Optimized with an Evolutionary Algorithm, w: Applications of Evolutionary Computation / Esparcia-Alcázar Anna I., Mora Antonio M. (red.), Lecture Notes in Computer Science, vol. 6802, 2014, Springer, ISBN 978-3-662-45522-7, ss. 264-275, DOI:10.1007/978-3-662-45523-4_22
 • Michalak K.: Auto-adaptation of Genetic Operators for Multi-objective Optimization in the Firefighter Problem, w: Intelligent Data Engineering and Automated Learning - IDEAL 2014 / Corchado Emilio [i in.] (red.), Lecture Notes in Computer Science, vol. 8669, 2014, Springer, ISBN 978-3-319-10840-7, ss. 484-491, DOI:10.1007/978-3-319-10840-7_58
 • Michalak K., Filipiak P., Lipiński P.: Multiobjective Dynamic Constrained Evolutionary Algorithmfor Control of aMulti-Segment Articulated Manipulator, w: Intelligent Data Engineering and Automated Learning - IDEAL 2014 / Corchado Emilio [i in.] (red.), Lecture Notes in Computer Science, vol. 8669, 2014, Springer, ISBN 978-3-319-10840-7, ss. 199-206, DOI:10.1007/978-3-319-10840-7_25
 • Michalak K.: Sim-EA: An Evolutionary Algorithm Based on Problem Similarity, w: Intelligent Data Engineering and Automated Learning - IDEAL 2014 / Corchado Emilio [i in.] (red.), Lecture Notes in Computer Science, vol. 8669, 2014, Springer, ISBN 978-3-319-10840-7, ss. 191-198, DOI:10.1007/978-3-319-10840-7_24

2013

Publikacje naukowe

 • Dudycz H., The Heuristic Evaluation of Visualization in Searching Economic Information in Topic Map. The Proposal of the Research Procedure, [w:] User-driven Information System Development, ed. M. Pańkowska, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 158, Katowice 2013, s. 43 - 53 (ISSN: 2083-8611).
 • Dudycz H., Heuristic evaluation of visualization in the semantic searching economic information. The Comparative Analysis of Four Experiments, [in:] "Information Systems in Management", 2013 (ISSN 2084-5537).
 • Hájek P., Michalak K., 2013, Feature selection in corporate credit rating prediction, Knowledge-Based Systems, vol. 51, s. 72-84. (czasopismo z listy JCR).
 • Korczak J., Dudycz H., Dyczkowski M., Design of Financial Knowledge in Dashboard for SME Managers, [w:] Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Annals of Computer Science and Information Systems, vol. 1, M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki, Eds. Polskie Towarzystwo Informatyczne, IEEE Computer Society Press, Warsaw, Los Alamitos, CA 2013, pp. 1111-1118. (praca jest indeksowana w Web of Science).
 • Korczak J., Dudycz H., Dyczkowski M., Specification of financial knowledge - the case of Intelligent Dashboard for Managers, [w:] Business Informatics (Informatyka Ekonomiczna) no 2(28). Red J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski. Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2013, s. 56-76.
 • Korczak J., Hernes M., Bac M., Consensus-based trading strategy in A-Tradef systems. [w:] Business Informatics (Informatyka Ekonomiczna) no 3(29). Red J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski. Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2013, s. 98-110.
 • Korczak J., Owoc M. L., Novelties in "Business Informatics" Education: Towards Apprenticeship and Interdisciplinarity, [w:] Proceedings of the Informing Science and Information Technology Education Conference, InSITE 2013, July 1-6, 2013, University Fernando Pessoa, Porto, E. Cohen, E. Boyd (red.), Publ. Informing Science Institute, s. 117-123.
 • Korczak J., Lipiński P., Cloud Architecture for Logistics Services, [w:] Polish Journal of Management Studies, Vol.8, 2013, s.130-138.
 • Rudek R., 2013, The computational complexity analysis of the two-processor flowshop problems with position dependent job processing times, Applied Mathematics and Computation, vol. 221, pp. 819-832 (czasopismo z JCR).
 • Łyko J., Rudek R., A fast exact algorithm for the allocation of seats for the EU Parliament, Expert Systems with Applications, vol. 40, pp. 5284-5291 (czasopismo z JCR).
 • Rudek, R. Rudek, 2013, Makespan minimization flowshop with position dependent job processing times - computational complexity and solution algorithms, Computers & Operations Research, vol. 40, pp. 2071-2082 (czasopismo z JCR).
 • Rudek R., Rudek A., Kozik A., 2013, The solution algorithms for the multiprocessor scheduling with workspan criterion, Expert Systems with Applications, vol. 40, pp. 2799-2806 (czasopismo z JCR).
 • Rudek R., 2013, On single processor scheduling problems with learning dependent on the number of processed jobs, Applied Mathematical Modelling, vol. 37, pp. 1523-1536 (czasopismo z JCR).
 • Rudek R., 2013, Minimising maximum lateness in a single machine scheduling problem with processing time-based aging effects, European Journal of Industrial Engineering, vol. 7, pp. 206-223 (czasopismo z JCR).
 • Rudek R., A note on proving the strong NP-hardness of a scheduling problem with position dependent job processing times, Optimization Letters, vol. 7, pp. 613-616 [viewpoint/note] (czasopismo z JCR).
 • Wójtowicz R., Metodyczne aspekty wdrażania systemów wspomagających pracę grupową w przedsiębiorstwie, [w:] Informatyka ekonomiczna nr 4 (30), red. M. Nycz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013.

Monografie

 • Dudycz H., Mapa pojęć jako wizualna reprezentacja wiedzy; Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • Michalak K., Filipiak P., Lipiński P., 2013, Usage Patterns of Trading Rules in Stock Market Trading Strategies Optimized with Evolutionary Methods id="ui-accordion-1-panel-0" class="ui-accordion-content ui-helper-reset ui-widget-content ui-corner-bottom ui-accordion-content-active">
 • H. Dudycz, Badanie i ocena wyszukiwania informacji w analizie wskaźników ekonomicznych z użyciem sieci semantycznej jako wizualnego interfejsu; V Ogólnopolska konferencja pt. "Informatyka & Przyszłość", Warszawa 14.11.2013r. Organizator: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz IFS Poland sp. z o.o.
 • H. Dudycz (współautorzy: J. Korczak, M. Dyczkowski), Ontologiczna reprezentacja wiedzy finansowej w systemie wspomagania decyzji, referat wygłoszony przez na Konferencji Technologie Wiedzy w Zarządzaniu Publicznym, UE Katowice-Hucisko 23-26.06.2013.
 • J. Korczak (współautorzy: H. Dudycz, M. Dyczkowski), Design of Financial Knowledge in Dashboard for SME Managers, referat wygłoszony przez na XI międzynarodowej konferencji Advanced Information Technologies for Management - AITM2013, w ramach multikonferencji Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS2013, Kraków 10-11.09.2013.
 • J. Korczak, Ekonomika gospodarki elektronicznej, czyli jak skutecznie obniżyć koszty przetwarzania danych IT, referat wygłoszony przez na Konferencji Zarządu Banków Polskich, Warszawa, 14.02.2013.
 • J. Korczak, Cloud Architecture for Logistics Services, referat wygłoszony przez na konferencji "Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości", Czestochowa, 10-11.10.2013.
 • J. Korczak i M.Owoc, Novelties in "Business Informatics" education. Towards apprenticeship and interdisciplinarity, referat wygłoszony przez na konferencji InSITE 2013: Informing Science + IT Education, Porto Jun 30-Jul 6, 2013. LOGICAL - Legal issues, referat wygłoszony przez J. Korczaka na konferencji LOGICAL, 23.9.2013, Lipsk.
 • K. Michalak, Usage Patterns of Trading Rules in Stock Market Trading Strategies Optimized with Evolutionary Methods, konferencja EvoStar, Vienna, 3-5.04.2013.
 • K. Michalak, Evolutionary Algorithms in Supply Chain Optimization for Multimodal Transport, konferencja EvoStar, Vienna, 3-5.04.2013.
 • R. Rudek, A. Rudek, A. Kozik, P. Skworcow, Optimization of task processing on parallel processors with learning abilities, referat wygłoszony na 18th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, 26-29 August 2013, Międzyzdroje, Poland, pp. 40-45.P.

2012

Publikacje w czasopismach naukowych:

 • Dyczkowski M., Źródła wiedzy wspomagania procesu zarządzania efektywnością zastosowań systemów klasy FSM/FFA w obszarze zarządzania publicznego, [w:] "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 99, Katowice 2012, s. 45-54. (ISSN 2083-8611)
 • Korczak J., Dudycz H., Dyczkowski M., Inteligentny kokpit dla menedżerów - koncepcja systemu, [w:] "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 113, Katowice 2012, s. 27-37. (ISSN 2083-8611)
 • Dyczkowski M., Efektywność ekonomiczna wdrażania telepracy w zespołach informatycznych na przykładzie instytucji sektora publicznego, [w:] "Problemy Zarządzania" vol. 10, nr 3 (38), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 184-203. (ISSN 1644-9584)
 • Dyczkowski M., Economic efficiency of telework implementation for IT teams. Methodological background and a case study, [in:] "Information Systems in Management", vol. 1, no 3. Warsaw 2012, s. 184-196. (ISSN 2084-5537)
 • Dyczkowski M., Dyczkowski T., Monitoring the impact of the economic crisis on informatization strategies of Polish companies and institutions in the years 2009-2011, [in:] Business Informatics (Informatyka ekonomiczna. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) no 3(25), Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2012, s. 23-37. (ISSN 1507-3858)
 • Korczak J., Dudycz H., Dyczkowski M., Intelligent decision support for SME managers - project InKoM. [w:] Business Informatics (Informatyka ekonomiczna. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) no 3(25), Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2012, s. 84-96. (ISSN 1507-3858)
 • Dudycz H., Badanie użyteczności wizualizacji w semantycznym wyszukiwaniu informacji oparte na ontologii wielowymiarowego systemu wczesnego ostrzegania [w:] "Problemy Zarządzania", Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, vol. 10, nr 3 (38), s. 204-218. (ISSN 1644-9584)
 • Dudycz H., Wizualne wyszukiwanie informacji bazując na sieci semantycznej mapy pojęć. Kierunek rozwoju systemów Business Intelligence [w:] Ekonomiczne problemy usług nr 87. Gospodarka elektroniczna - wyzwania rozwojowe, Tom I, red. J. Buko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 702, Szczecin 2012, s. 365-373. (ISSN 1896-382X).
 • Dudycz H., An Attempt of the Heuristic Evaluation of Visualization in Searching Economic Information in Topic Maps, [in:] CAiSE 2012 International Workshops Gdańsk, Poland, June 2012 Proceedings, M. Bajec, J. Eder, eds., Lecture Notes in Business Information Processing 112, Springer - Verlag Berlin Heideberg 2012, pp. 130-142. (ISSN 1865-1348).
 • Heuristic evaluation of visualization in the semantic searching for economic information. Preliminary analysis of the research result, [in:] Information Systems in Management, P. Jałowiecki, P. Łukasiewicz, A. Orłowski, , eds., Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Department of Informatics, Warsaw 2012, vol. 1, no 2, s. 100-111 (autorstwo). (ISSN 2084-5537).
 • Dudycz H., Badanie użyteczności wizualizacji w semantycznym wyszukiwaniu informacji bazując na aplikacji dla ontologii modelu Du Ponta, [w:] Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych, red. C. M. Olszak, E. Ziemba, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 113, Katowice 2012, s. 131-142. (ISSN 2083-8611).
 • Korczak Jerzy, Bac Maciej, Drelczuk Krzysztof, Fafuła Aleksander, "Multi-agent system for stock traders", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Business Informatics (Informatyka Ekonomiczna), 2012 nr 3 (25), s. 97-108.
 • Korczak Jerzy, Drelczuk Krzysztof, "Quality of Forecasting Based on Compressed High Frequency Time Series", Lecture Notes in Computer Science, 6411, Springer, 2012, s. 67-74.
 • Korczak Jerzy, "Visual Exploration of Functional MRI Data" Ed. A. Karahoca, Data Mining Applications in Engineering and Medicine", INTECH Rijeka, Croatia 2012, 249-264.
 • Korczak Jerzy, Bac Maciej, Drelczuk Krzysztof, Fafuła Aleksander, "A-Trader - Consulting Agent Platform for Stock Exchange Gamblers"," eds. M.Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki, Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS 2012. Polskie Towarzystwo Informatyczne, IEEE Computer Society Press, Warsaw, Los Alamitos, 2012, s.963-968.
 • R. Rudek, Scheduling problems with position dependent job processing times:
 • computational complexity results, Annals of Operations Research, 196:491-516, 2012.
 • Rudek, R. Rudek, On flowshop scheduling problems with the aging effect and resource allocation, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 62:135-145, 2012.
 • R. Rudek, The strong NP-hardness of the maximum lateness minimization scheduling problem with the processing-time based aging effect, Applied Mathematics and Computation, 218:6498-6510, 2012.
 • R. Rudek, Some single-machine scheduling problems with the extended sum-of-processing-time based aging effect, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 59:299-309, 2012.
 • R. Rudek, A note on proving the strong NP-hardness of some scheduling problems with start time dependent job processing times (viewpoint/note), Optimization Letters, 6:1021-1025, 2012.
 • Wójtowicz R., Grupowe redagowanie dokumentów elektronicznych na przykładzie wybranych pakietów biurowych on-line, "Informatyka ekonomiczna" nr 4 (26), red. M. Nycz, Wrocław, 2012, s. 112-122.

Monografie:

 • Dyczkowski M., Dyczkowski T., Changes in informatization strategies of Polish companies and institutions in reaction to the economic crisis. Summary of the surveys from the years 2009-2011, [in:] Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS 2012, M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki, eds., Polskie Towarzystwo Informatyczne, IEEE Computer Society Press, Warsaw, Los Alamitos, CA 2012, pp. 977-985, ISBN 978-83-60810-51-4, IEEE Catalog Number CFP1285N-USB. (wydawnictwo jest indeksowane w Web of Science)
 • Korczak J., Dudycz H., Dyczkowski M., Intelligent Dashboard for SME Managers. Architecture and functions, [in:] Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS 2012, M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki, eds., Polskie Towarzystwo Informatyczne, IEEE Computer Society Press, Warsaw, Los Alamitos, CA 2012, pp. 1003-1007, ISBN 978-83-60810-51-4, IEEE Catalog Number CFP1285N-USB. (wydawnictwo jest indeksowane w Web of Science).
 • Dyczkowski M., Korczak J., Wdrożenie pakietu TETA Constellation w firmie handlowo-dystrybucyjnej sektora MSP na przykładzie ZINO Sp. z o.o., [w:] Zintegrowane Systemy Informatyczne. Dobre praktyki wdrożeń systemów klasy ERP, red. J. Kisielnicki, M. Pańkowska, H. Sroka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 91-111.
 • Dudycz H., The Concept of Using Standard Topic Map in Business Intelligence System [in:] Proceedings of the 5th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development - ICEIRD 2012, D. Birov, Y. Todorova, eds., St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Bulgaria 2012, pp. 228-235. (ISBN 978-954-07-3346-3).
 • Dudycz H., Wizualizacja w semantycznym wyszukiwaniu informacji ekonomicznej. Wstępna analiza wyników badania [w:] Systemy wspomagania organizacji SWO'2012, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 51 - 69.
 • K. Michalak, P. Filipiak, P. Lipiński, Evolutionary Approach to Multiobjective Optimization of Portfolios That Reflect the Behaviour of Investment Funds, Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and Applications, Lecture Notes in Computer Science, volume 7557, ISBN 978-3-642-33184-8, ISSN: 0302-9743, str. 202-211, Springer, 2012.
 • P. Filipiak, K. Michalak, P. Lipiński, A Predictive Evolutionary Algorithm for Dynamic Constrained Inverse Kinematics Problems, Hybrid Artificial Intelligence Systems, Lecture Notes in Computer Science, volume 7208, ISBN: 978-3-642-28941-5, ISSN 0302-9743, str. 610-621. Springer, 2012.

2011

Publikacje w czasopismach naukowych:

 • Leszczyńska M., Bac M., Metodyka procesu wdrażania i utrzymywania oprogramowania na przykładzie Protetic4You, w: Informatyka ekonomiczna Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocałwiu nr 22, red. J. Korczak, Helena Dudycz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 212, Wrocław 2011.
 • Bryndza Joanna, Quantitative risk analysis of IT projects, Informatyka ekonomiczna, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 205, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011, s. 32-42.
 • Dudycz H., Analiza metod budowania ontologii dla wskaźników ekonomicznych w celu zapisania jej w standardzie mapy pojęć [w:] "Problemy Zarządzania", zeszyt specjalny 2011 zastosowanie systemów informatycznych zarządzania, Red. W. Chmielarz, J. Kisielnicki, T. Parys, O. Szumski, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2011 , s. 44-53.
 • Dudycz H., Zastosowanie mapy pojęć jako standardu reprezentacji wiedzy w analizie wskaźników ekonomicznych, [w:] Ekonomiczne problemy usług nr 68. Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. Tom II. Red. H. Babis, R. Czaplewski. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Szczecin 2011, s. 465-473
 • Dudycz H., Research on Usability of Visualization in Searching Economic Information in Topic Maps-Based Application for Return on Investment Indicator [in:] Advanced Information Technologies for Management - AITM 2011. Intelligent Technologies and Applications. J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, eds. Research Papers of Wroclaw University of Economics no. 206, Wroclaw 2011, pp. 45-58.
 • Dudycz H., Konceptualizacja ontologii dla wielowymiarowego systemu wczesnego ostrzegania. Studium przypadku. [w:] Informatyka ekonomiczna zeszyt nr 22. Red. J. Korczak, H. Dudycz. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 212, Wrocław 2011, s. 88-101.
 • Dyczkowski M, Automatyzacja systemów rozliczeń oparta na standardach EDI na przykładzie łańcuchów logistycznych branży motoryzacyjnej. Ocena efektywności ekonomicznej. [w:] "Problemy Zarządzania", zeszyt specjalny 2011 zastosowanie systemów informatycznych zarządzania, Red. W. Chmielarz, J. Kisielnicki, T. Parys, O. Szumski, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2011 , s. 54-65.
 • Dyczkowski M, Analiza efektywności ekonomicznej zastosowania systemu klasy FSM (Field Service Management) w optymalizacji łańcucha usług mobilnych. Podstawy metodyczne i studium przypadku. [w:] Ekonomiczne problemy usług nr 67. Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. Tom I. Red. H. Babis, R. Czaplewski. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 650, Szczecin 2011, s. 337-344.
 • Dyczkowski M, Computer-Aided Economic Effectiveness Management in Applying FSM Systems. [in:] Advanced Information Technologies for Management - AITM 2011. Business Information Systems. J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, eds. Research Papers of Wroclaw University of Economics no. 205, Wroclaw 2011, pp. 94-108.
 • Dyczkowski M, Zmiany strategii informatyzacji polskich obiektów gospodarczych pod wpływem kryzysu gospodarczego. Podsumowanie badań z lat 2009-2011. [w:] Informatyka ekonomiczna zeszyt nr 22. Red. J. Korczak, H. Dudycz. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 212, Wrocław 2011, s. 102-117.
 • K. Michalak, H. Kwaśnicka, "Selection of Numerical and Nominal Features Based on Probabilistic Dependence Between Features", Applied Artificial Intelligence (IF2010 = 0.563), 25:746-767, 2011.
 • P. Filipiak, K. Michalak, P. Lipiński, "Infeasibility Driven Evolutionary Algorithm with ARIMA-Based PredictionMechanism", Lecture Notes in Computer Science, volume 6936, str. 345-352. Springer, 2011.
 • K. Michalak, J. Korczak, "Evolutionary Graph Mining in Suspicious Transaction Detection", Advanced Information Technologies for Management - AITM 2011, 206:120-129, 2011.
 • R. Rudek, Minimising maximum lateness in a single machine scheduling problem with processing time-based aging effects, European Journal of Industrial Engineering, 2011.
 • Rudek, R. Rudek, On flowshop scheduling problems with the aging effect and resource allocation, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2011, doi: 10.1007/s00170-011-3809-1.
 • R. Rudek, Computational complexity and solution algorithms for flowshop scheduling problems with the learning effect, Computers & Industrial Engineering, 61:20-31, 2011.
 • Rudek, R. Rudek, A note on optimization in deteriorating systems using scheduling problems with the aging effect and resource allocation models, Computers & Mathematics with Applications, 62:1870-1878, 2011.
 • Janiak, R. Rudek, A note on the learning effect in multi-agent optimization, Expert Systems with Applications, 38: 5974-5980.
 • T. Czyz, R. Rudek, H. Selvaraj, Parallel computation approaches to optimize learning systems, International Journal of Electronics and Telecommunications, 57:223-228, 2011.
 • R. Rudek, Single-processor scheduling problems with both learning and aging effects, Research Papers of Wroclaw University of Economics, 206:173-182, 2011.
 • Wójtowicz R., The chosen aspects of real-time collaborative editing of electronic documents. [in:] Advanced Information Technologies for Management - AITM'2011. J. Korczak, H. Dudycz and M. Dyczkowski, Eds. Wroclaw University of Economics Research Papers no 205, Wroclaw 2011, pp. 270-280.
 • Wójtowicz R., Zarys metodyki wdrażania system zarządzania obiegiem dokumentów w przedsiębiorstwie. "Informatyka ekonomiczna" nr 22, red. J. Korczak, Helena Dudycz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 212, Wrocław, 2011, s. 346-355.
 • Wójtowicz R, Office online suits as tools for supporting electronic document management. Red. M. Nycz, M. L. Owoc. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 232, Wrocław 2011, s. 146-155.

Udział w monografiach:

 • Advanced Information Technologies for Management - AITM 2011. Information Systems in Business. J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, eds. Research Papers of Wroclaw University of Economics no. 205, Wroclaw 2011 (objętość 291 stron).
 • Advanced Information Technologies for Management - AITM 2011. Intelligent Technologies and Applications. J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, eds. Research Papers of Wroclaw University of Economics no. 206, Wroclaw 2011 (objętość 223 strony).
 • "Informatyka ekonomiczna" nr 22, red. J. Korczak, Helena Dudycz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 212, Wrocław, 2011 (liczba stron: 378)
 • Portal lokalny. 20 kroków do użytecznego serwisu internetowego gminy, regionu, miejscowości. B. Łukasik-Makowska (współaut. J. Sala). Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2011 (liczba stron 168).
 • Dudycz H., Visual Analysis of Economical Ratios in Du Pont Model Using Topic Maps, [in:] Proceedings of the 4th International Conference for Entrepreneurs, Innovation and Regional Development - ICEIRD 2011, R. Polenakovik, B. Jovanovski, T. Velkovski, eds., National Center for Development of Innovation and Entrepreneurial Learning, Ohrid-Skopje, Macedonia 2011 (ISBN 978-608-65144-1-9, book of abstract, p. 39 & CD with full papers).
 • Dudycz H., Approach to the conceptualization of an ontology of an early warning system, [in:] Information Systems in Management XI. Data Bases, Distant Learning, and Web Solutions Technologies, red. P. Jałowiecki, P. Łukasiewicz, A. Orłowski, , eds., Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Department of Informatics, Warsaw 2011, pp. 29-39.
 • Dudycz H., Wstępne badania zastosowania standardu mapy pojęć w analizie wskaźników ekonomicznych. Ocena wyszukiwania informacji w ontologii modelu Du Ponta [w:] Informatyka 4 przyszłości. Miejsce i rola serwisów internetowych w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Red. W. Chmielarz, J. Kisielnicki, O. Szumski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, rozdz. 2.3, s. 180-196.
 • Dudycz H., Analiza trudności badania efektywności udostępniania wybranych usług multimedialnych w ramach pakietu Triple Play, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka, technologie, procesy. Red. C. Hales, B. Mikuła. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 201-210.
 • Dudycz H., Korczak J., Próba oceny użyteczności wizualizacji informacji w sieciach semantycznych - studium przypadku, [w:] Systemy wspomagania organizacji SWO'2011, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 20011, s. 22 - 43.
 • Dyczkowski M, Economic Crisis and Informatisation Strategies of Enterprises in Poland. Selected Results of Comparative Surveys from Years 2009-2010. [in:] Proceedings of the 4th International Conference for Entrepreneurs, Innovation and Regional Development - ICEIRD 2011, R. Polenakovik, B. Jovanovski, T. Velkovski, eds., National Center for Development of Innovation and Entrepreneurial Learning, Ohrid-Skopje, Macedonia 2011 (ISBN 978-608-65144-1-9, book of abstract, p. 41 & CD with full papers).
 • Dyczkowski M, Evaluating Economic Effectiveness for the Project Involving Virtualisation of a Data Centre. The Case Study. [in:] Information Systems in Management VIII. Information and Communication Technologies for e-Business, P. Jałowiecki, P. Łukasiewicz, A. Orłowski, eds., Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Department of Informatics, Warsaw 2011, pp. 39-49.
 • Dyczkowski M, Evaluating Economic Effectiveness of a Field Service Management System Implementation: Case Study. [in:] Information System in Management XIII. Business Intelligence and Knowledge Management, P. Jałowiecki, P. Łukasiewicz, A. Orłowski, eds. Warsaw 2011, s. 39-50.
 • Dyczkowski M, Kalkulatory ROI/TCO jako narzędzie wspomagające zarządzanie efektywnością systemów informatycznych. Podstawy metodyczne konstrukcji i studium przypadku. [w:] Informatyka 4 przyszłości. Miejsce i rola serwisów internetowych w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Red. W. Chmielarz, J. Kisielnicki, O. Szumski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, rozdz. 2.4., s. 197-215.
 • Dyczkowski M, Zmiany strategii informatyzacji pod wpływem kryzysu gospodarczego. Wyniki badań ankietowych z lat 2009-2010 z uwzględnieniem sektora administracji publicznej. [w:] IT w służbie efektywnego państwa. Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia. Red. J. Goliński, A. Kobyliński, A. Sobczak. Monografie i Opracowania nr 586, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011, s. 121-138.
 • Dyczkowski M, Wpływ kryzysu gospodarczego na strategie informatyzacji. Wyniki badań ankietowych. [w:] Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka, technologie, procesy. Red. C. Hales, B. Mikuła. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 118-130.
 • Korczak J., Skrzypczak P., "FP-Growth in Discovery of Customer Patterns", [w:] Data-Driven Process Discovery and Analysis, eds. K. Aberer, E. Damiani, T. Dillon, Springer, 2011, pp.61-70.
 • Korczak J., Mach M.A., Nowicki A., Owoc M. L.: Desing of "Business Informatics" study program. Model, curriculum and perspective, InSite 2011, E. Cohen, B. Boyce (red.), Novi Sad 2011.
 • K. Michalak, J. Korczak, "Graph Mining Approach to Suspicious Transaction Detection", Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems, FedCSIS 2011, E ISBN: 978 83-60810-35-4, Print ISBN: 978-1-4577-0041-5, str. 69-75, 2011.
 • K. Michalak, B. Dzieńkowski, E. Hudyma,M. Stanek, "Analysis of Inter-rater Agreement among Human ObserversWho Judge Image Similarity", Advances in Intelligent and Soft Computing, 95/2011, ISBN: 978-3-642-20319-0, str. 249-258, 2011.
 • R. Rudek, A. Rudek, Computational complexity of scheduling problems with varying processing times, Information Systems Architecture and Technology: System Analysis Approach to the Design, Control and Decision Support, Eds. L. Borzemski, A. Grzech, J. Świątek, Z. Wilimowska, 2011, 319-328.
 • R. Rudek, A. Rudek, Exact and approximation algorithms for a scheduling problem with learning, Information Systems Architecture and Technology: System Analysis Approach to the Design, Control and Decision Support, Eds. L. Borzemski, A. Grzech, J. Świątek, Z. Wilimowska, 2011, 309-318.
 • Rudek, R. Rudek, Flowshop scheduling with position dependent job processing times, Information Systems Architecture and Technology: System Analysis Approach to the Design, Control and Decision Support, Eds. L. Borzemski, A. Grzech, J. Świątek, Z. Wilimowska, 2011, 299-308.

2010

Publikacje w czasopismach naukowych:

 • Bac M.: Korczak J., Quirin A., GramGen: Self organizing map (som) network application supportfor short-term investment decisions, [w:] Data Mining and Business Intelligence, Korczak J. (red), Res. Papers of Wroclaw University of Economics, no 16, 2010, pp. 79-88.
 • Bryndza J.: Technologie RIA - rozwój internetowych aplikacji biznesowych, Informatyka ekonomiczna 15, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 88, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010, s. 139-147.
 • Chrobak P.: Overview of RFID middleware, [in:] Advanced Information Technologies for Management - AITM'2010. J. Korczak, H. Dudycz and M. Dyczkowski, Eds. Wrocław University of Economics, Research Papers no 147, Wrocław 2010.
 • Chrobak P. Opłacalność wdrażania technologii RFID w przedsiębiorstwach [w:] Informatyka Ekonomiczna nr 15, red. nauk. J. Sobieska-Karpińska, Prace Naukowe UE nr 88 we Wrocławiu, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 148-162.
 • Chrobak P. Zastosowanie technologii RFID i EPC w systemach globalnej identyfikacji [w:] Współczesne aspekty informatyzacji tom II, red. Nauk. Jan Goliński, Kazimierz Krauze Andrzej Kobyliński, Małgorzata Grzywińska-Rąpca, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s.401-408.
 • Dudycz H., Analiza poziomu satysfakcji użytkowników systemów analitycznych opartych na hurtowni danych [w:] Współczesne aspekty informacji, t. II, red. J. Goliński, K. Krauze, A. Kobyliński, M. Grzywińska-Rąpca, Monografie i Opracowania, nr 570, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010, s. 467-476.
 • Dudycz H., Interaktywna wizualizacja wspomagająca eksplorację danych. Kierunki dalszych badań, [w:] Informatyka ekonomiczna (18). Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne, red. J. Sobieska-Karpińska, I. Chomiak-Orsa, H. Sroka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 119, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, s. 81-91.
 • Dudycz H., Przesłanki użycia mapy pojęć do prezentacji ontologii analizy wskaźników ekonomicznych, [w:] Systemy wspomagania organizacji SWO'2010, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010, s. 158 - 167.
 • Dudycz H., Topic map for notation of ontology of return on investment indicator, [in:] Applied Technologies & Innovations, vol. 3, November 2010, issue 3, pp. 1-14.
 • Dudycz H., Conceptualization of Ontology of Return on Investment in Order to Generate it in Topic Map Standard, [in:] Advanced Information Technologies for Management - AITM'2010. J. Korczak, H. Dudycz and M. Dyczkowski, Eds. Wrocław University of Economics, Research Papers no 147, Wrocław 2010.
 • Dyczkowski M.: Badanie efektywności ekonomicznej informatycznych projektów e-biznesowych. Założenia metodyczne i studia przypadków. [w:] Ekonomiczne problemy usług nr 58. E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II. Red. H. Babis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 598, Szczecin 2010, s. 445-454.
 • Dyczkowski M.: Economic crisis and IT strategies of enterprises in Poland. Results of a survey with a focus on Polish SME sector. [in:] Proceedings of the 3rd International Conference for Entrepreneurs, Innovation and Regional Development - ICEIRD 2010. Z. Anisic, ed. University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, Novi Sad 2010, pp. 227-234.
 • Dyczkowski M.: Economic crisis and IT strategies of enterprises in Poland. Results of a survey with a focus on Polish SME sector. Annals of Faculty Engineering Hunedoara. International Journal of Engineering. University Politehnica Timisoara, Romania. Tome VIII (Year 2010). Fascicule 2 (ISSN 1584-2665), pp. 183-188.
 • Dyczkowski M.: Krytyczne czynniki sukcesu wdrożeń systemów Help/Service Desk w administracji publicznej. [w:] Informatyka ekonomiczna nr 15. Informatyka w zarządzaniu. Red. J. Sobieska-Karpińska. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 88. Wrocław 2010, s. 25-39.
 • Dyczkowski M.: Ocena efektywności ekonomicznej projektów automatyzacji systemów rozliczeń na przykładzie centrum finansowego międzynarodowego koncernu branży motoryzacyjnej. [w:] Informatyka ekonomiczna zeszyt nr 18. Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne. Red. J. Sobieska-Karpińska, I. Chomiak-Orsa, H. Sroka. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 119. Wrocław 2010, s. 92-102.
 • Dyczkowski M.: Economic Effectiveness Evaluation in Projects Consisting in Automating Settlements Systems. The Example of a Financial Centre of an International Automotive Company. [in:] eCommerce, ePayments and New Entrepreneurship. B.F. Kubiak, A. Korowicki, eds. Journal of Internet Banking and Commerce, September 2010, vol. 15, no. 3, (ISSN 1204-5357), pp. 37-49, ARRAY Development, Ottawa, Canada.
 • Dyczkowski M.: Economic Crisis and Informatisation Strategies of Enterprises. Results of Comparative Surveys from Years 2009-2010. [in:] Advanced Information technologies for Management AITM 2010. J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, eds. Wroclaw University of Economics Research Papers no 147, Wroclaw 2010.
 • Fafuła A.: A concept of a platform for data-driven approach to detect cognitive biases with feedback, [in:] Advanced Information Technologies for Management - AITM'2010. J. Korczak, H. Dudycz and M. Dyczkowski, eds. Wrocław University of Economics, Research Papers no 147, Wrocław 2010.
 • Korczak J., Drelczuk K., Effect of wavelet compression of high frequency time series on the quality of information and prediction, [w:] Data Mining and Business Intelligence, Korczak J. (red), Res. Papers of Wroclaw Univ. of Economics, no 16, 2010, pp.99-113.
 • Korczak J., Quirin A., GramGen: A genetic programming system based on context free grammar, [w:] Data Mining and Business Intelligence, Korczak J. (red), Res. Papers of Wroclaw University of Economics, no 16, 2010, pp. 128-147.
 • Łukasik-Makowska B, Fafuła A.: Zarządzanie zawansowaną multikomunikacją w środowisku akademickim. [w:] Informatyka ekonomiczna zeszyt nr 17 Systemy informacyjne w zarządzaniu. Przegląd naukowo-dydaktyczny. Red. A.Nowicki, I.Chomiak-Orsa, H.Sroka. PN UE we Wrocławiu nr 118 Wrocław 2010, s. 116- 125.
 • Łukasik-Makowska B.: Interaktywny Samorząd - Lider Internetu 2009. [w:] 20 lat Samorządu Dolnośląskiego. Materiały konferencyjne. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Wrocław 2010, s. 31-51.
 • Rudek R.: Metaheuristic algorithms for optimization of varying efficiency production systems, [in:] Advanced Information Technologies for Management - AITM2010, J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, eds. Research Papers of Wroclaw University of Economics 2010 no 147.
 • Wójtowicz R.: Wybrane prawne, organizacyjne i technologiczne aspekty archiwizacji dokumentów elektronicznych w polskich instytucjach publicznych. [w:] Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą. Red. M. Nycz, M. Owoc. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 133, Wrocław 2010, s. 141-149.
 • Wójtowicz R.: Introduction to electronic document management systems in small and medium-sized it projects. [in:] Advanced Information Technologies for Management - AITM'2010. J. Korczak, H. Dudycz and M. Dyczkowski, Eds. Wroclaw University of Economics Research Papers no 147, Wroclaw 2010, pp. 292-300.
 • Wójtowicz R.: Wybrane aspekty zastosowań sieciowych pakietów biurowych w małych i średnich przedsiębiorstwach. [w:] Informatyka Ekonomiczna - Informatyka w biznesie, red. A. Bytniewski. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 159, Wrocław 2011, s. 222-231.

Udział w monografiach:

 • Dyczkowski M.: Efektywność ekonomiczna jako determinanta wyboru modelu udostępniania produktów informatycznych na przykładzie aplikacji dla jednostek administracji samorządowej. [w:] Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia. Red. J. Goliński, A. Kobyliński, A. Sobczak. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Monografie i Opracowania nr 569, Warszawa 2010, s. 61-73.
 • Dyczkowski M.: Czynniki sukcesu przedsięwzięć informatycznych. Wyniki badań porównawczych. [w:] Współczesne aspekty informacji, tom II. Red. J. Goliński, K. Krauze, A. Kobyliński, M. Grzywińska-Rąpca. Monografie i opracowania nr 570. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010, s. 97-107.
 • Dyczkowski M.: Wpływ kryzysu gospodarczego na strategie informatyzacji. Wyniki badań ankietowych. [w:] Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka-technologie-procesy. Red. B. Mikuła, C. Hales. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, s. 113-122.
 • Korczak J. , "Stawiam na młodych - to klucz do sukcesu zespołu naukowego", [w:] Korczak J. Chomiak I., Red. Sroka H. , Systemy informacyjne w zarządzaniu, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, pp. 94-98, Wrocław 2010.
 • Korczak J., Drelczuk K., Bestratna kompresja Falkowa szeregów czasowych, [w:] Korczak J. Chomiak I., Sroka H. (red), Systemy informacyjne w zarządzaniu, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, pp. 278-293, Wrocław 2010.
 • Łukasik-Makowska B.: Problemy komunikacji w organizacji procesów edukacyjnych. [w:] Współczesne aspekty informacji Tom II. J. Goliński, K. Krauze, A. Kobyliński, M. Grzywińska-Rąpca (red.) Monografie i Opracowania nr 570 SGH w Warszawie 2010, s. 335-346.
 • Łukasik-Makowska B, Fafuła A.: Zaawansowana komunikacja masowa w organizacji dydaktyki. [w:] Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Systemy ekspertowe - wczoraj, dziś, jutro. red. J.Gołuchowski, B. Filipczyk. AE w Katowicach 2010, s. 394-402.
 • Łukasik-Makowska B. Interaktywna Gmina. Trzeci ranking internetowych serwisów samorządowych w województwie dolnośląskim. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Wrocław 2010, s. 8-94. www.dolnyslask.wroc.pl.

2009 - wybrane publikacje

 • Korczak J., Marchelski W., Oleszkiewicz B.: Wybrane problemy technologiczne hurtowni danych i OLAP w wykrywaniu operacji prania pieniędzy. Studium praktyczne, [w:] Informatyka ekonomiczna. Aspekty informatyzacji organizacji, red. A. Nowicki. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, PN 13, s. 147-158.
 • Dudycz H., Problem of Visualizing Semantic Layer of a Large Number of Topics in Topic Maps, [in:] Advanced Information Technologies for Management - AITM'2009, J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, eds., Wrocław University of Economics Research Papers no 85, Wrocław 2009, pp. 66-76.
 • Dudycz H., Wizualizacja w procesie interakcyjnego wyszukiwania informacji, [w:] Technologie informacyjne dla społeczeństwa, red. W. Chmielarz, T. Parys, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, Warszawa 2009, s. 265-273.
 • Dudycz H., Identyfikacja ograniczeń zastosowania mapy pojęć w wizualnej eksploracji danych, [w:] Technologie informatyczne w zarządzaniu organizacjami - wybrane zagadnienia, red. B. Czarnacka-Chrobot, A. Kobyliński, A. Sobczak, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2009, zeszyt 19, s. 27-47.
 • Dudycz H., Korczak J., Wizualna eksploracja danych finansowych za pomocą mapy pojęć, [w:] Systemy wspomagania organizacji SWO'2009, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, tom 2, s. 253 - 263.
 • Dudycz H.: Zastosowanie metody ekonomiki informacji do oceny systemu informatycznego w kontekście strategii rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Wybrane aspekty gospodarki elektronicznej, red. C. Halesa, M. Sarama, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Pracownia Naukowo-Dydaktyczna Informatyki Gospodarczej, Rzeszów 2009, s. 133-142.
 • Korczak J., Dudycz H., Approach to Visualisation of Financial Information using Topic Maps, [in:] Information Mangement, B. F. Kubiak, A. Korowicki, eds., Gdansk University Press, Gdansk 2009, pp. 86 - 97.
 • Dyczkowski M., Economic Crisis and Informatisation Strategies of Enterprises. Results of a Survey with a Focus on SME Sector, [in:] Advanced Information Technologies for Management AITM'2009, J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, eds., Wroclaw University of Economics Research Papers no 85, Wroclaw 2009, pp. 77-95.
 • Dyczkowski M., Ocena efektywności outsourcingowych modeli udostępniania oprogramowania aplikacyjnego dla sektora MSP. Aspekty metodyczne i studium przypadku, [w:] Ekonomiczne i społeczne aspekty Informatyki - wybrane zagadnienia, red. B. Czarnacka-Chrobot, A. Kobyliński, A. Sobczak, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, zeszyt 20/2009, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2009, s. 39-60.
 • Dyczkowski M., Wirtualizacji zasobów sprzętowych jako technologia optymalizacji pełnych kosztów posiadania informatyki (TCO) na przykładzie dużego centrum przetwarzania danych, [w:] Technologie informacyjne dla społeczeństwa, red. W. Chmielarz, T. Parys, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, Warszawa 2009, s. 249-263.
 • Dyczkowski M., Efektywność przedsięwzięć wirtualizacji infrastruktury serwerowej. Studium przypadku, [w:] Systemy wspomagania organizacji SWO'2009, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, tom 1. s. 93-103.
 • Dyczkowski M., Wybrane czynniki sukcesu wdrożeń systemów Help/Service Desk w sferze zarządzania publicznego, [w:] Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '09, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 337-345.
 • Dyczkowski M., Zastosowanie metody ekonomiki informacji do weryfikacji wyników oceny efektywności ekonomicznej wdrożenia modelu SaaS u wytwórcy oprogramowania dla sektora MSP, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 23, Bydgoszcz 2009, s. 41-53.
 • Dyczkowski M., Zastosowanie analizy CBA do oceny efektywności strategii udostępniania produktów informatycznych na przykładzie aplikacji do zarządzania oświatą, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Wybrane aspekty gospodarki elektronicznej, red. C. Hales, M. Sarama, Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo Max - Druk Drukarnia Medyczna, Rzeszów 2009, s. 87-96.
 • Wójtowicz R., Chrobak P. Wspomaganie działalności katedry akademickiej za pomocą technologii pracy grupowej [w:] Informatyka Ekonomiczna nr 13, red. nauk. A. Nowicki, I. Chomiak-Orsa , Prace Naukowe UE nr 82 we Wrocławiu, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 183-198
 • Chrobak P. Zastosowanie metod automatycznej identyfikacji w procesach gospodarczych, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Społeczeństwo informacyjne - Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, Rzeszów, 15 października 2009 Organizator: Pracownia Naukowo-Dydaktyczna Informatyki Gospodarczej, Uniwersytet Rzeszowski oraz Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wójtowicz R., Chosen basic legal and organizational aspects of electronic documents archiving in public institutions, [in:] Advanced Information Technologies for Management AITM'2009, J. Korczak, H. Dudycz and M. Dyczkowski, eds., Wroclaw University of Economics Research Papers no 85, Wroclaw 2009, pp. 216-224.

2008 - wybrane publikacje

 • Korczak J., Merchelski W., Oleszkiewicz B., A New Technogical Approach to Money Laundering Discovery using Analytical SQL server, [in:]: Advanced Information Technologies for Management – AITM 2008, red. J. Korczak, H. Dudycz and M. Dyczkowski (eds.) Research Papers no 35, Wroclaw University of Economics, 2008, pp. 80-104.
 • Informatyka ekonomiczna. Część I. Propedeutyka informatyki. Technologie informacyjne. red. J. Korczak, M. Dyczkowski Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2008
 • Brown K., Korczak J., Schmied H., Faster projects and processes through engineered and controlled communication, [in:] Advanced Information Technologies for Management – AITM 2007. J. Korczak, H. Dudycz and M. Dyczkowski, eds. Research Papers no 8 (1208), Wroclaw University of Economics, Wroclaw 2008, pp. 9-29.
 • Dudycz H., The Causes of Use of the Dashboard in Early Warning System, [in:] Advanced Information Technologies for Management AITM'2008, J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, eds., Wroclaw University of Economics Research Papers no 35, Wroclaw 2008, pp. 58-66.
 • Dudycz H., Kryteria wyboru systemu informacji zarządczej, [w:] Uwarunkowania zastosowań systemów e-biznesu w gospodarce, red. W. Chmielarz i T. Parys, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, Warszawa 2008, s. 91-102.
 • Dudycz H., Metoda ekonomiki informacji w wieloaspektowym badaniu i ocenie efektywności przedsięwzięć informatycznych, [w:] Przegląd zastosowań Informatyki, red. J. K. Grabara, J. S. Nowak, T. Lis, Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Górnośląski, Katowice 2008, s. 109-124.
 • Dudycz H., Uwarunkowania identyfikacji sygnałów ostrzegania w systemach wczesnego rozpoznania, [w:] Systemy wspomagania organizacji SWO'2008, red. M. Pańkowska, T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008, s. 79-84.
 • Dudycz H., Analysis of Information Systems in Polish Companies and the Realization of the Business Intelligence Concept, [in:] Advanced Information Technologies for Management AITM'2007, J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, eds., Wroclaw University of Economics Research Papers no 8 (1208), Wroclaw 2008, pp. 40-48.
 • Dudycz H., Informatyczne uwarunkowania realizacji strategii inteligentnego wspomagania biznesu, [w:] Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '07, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008, s. 327-334.
 • Dudycz H., Ocena problemów z wielowymiarową analizą danych przez użytkowników systemów informatycznych, [w:] Zastosowanie systemów e-biznesu w gospodarce, red. W. Chmielarz, T. Parys, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, Warszawa 2007, s. 151-165
 • Dyczkowski M., Analizy wrażliwości i scenariuszowa jako techniki wspomagające ocenę efektywności przedsięwzięć informatycznych w warunkach zmienności i ryzyka, [w:] Przegląd zastosowań informatyki, red. J.K. Grabara, J.S. Nowak, T. Lis, Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Górnośląski, Katowice 2008, rozdz. XI, s. 151-164.
 • Dyczkowski M., Economic effectiveness evaluation in a project of information technology change on the example of order processing system, [w:] Advanced Information Technologies for Management AITM'2008, J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, eds., Wroclaw University of Economics Research Papers no 35, Wroclaw 2008, pp. 67-78.
 • Dyczkowski M., Ocena efektywności w informatycznych projektach e-biznesowych - metody i przykłady zastosowań. [w:] Uwarunkowania zastosowań systemów e-biznesu w gospodarce, red. W. Chmielarz, T. Parys, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, Warszawa 2008, s. 25-40.
 • Dyczkowski M., Analiza wrażliwości jako element rozszerzonej oceny efektywności przedsięwzięć informatycznych, [w:] Systemy wspomagania organizacji SWO'2008, red. M. Pańkowska, T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008, s. 85-94.
 • Dyczkowski M., Evaluation of ERP systems implementation projects, [w:] Advanced Information Technologies for Management AITM'2007, J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, eds., Wroclaw University of Economics Research Papers no 8 (1208), Wroclaw 2008, pp. 49-61.
 • Informatyka ekonomiczna. Część I. Propedeutyka informatyki. Technologie informacyjne, red. J. Korczak, M. Dyczkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Dyczkowski M., Ocena efektywności w procesie wyboru strategii udostępniania produktów informatycznych w obszarze zarządzania publicznego, [w:] Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '08. Konwersja Wiedzy, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008, s. 363-374.
 • Dyczkowski M., Wiedza o krytycznych czynnikach sukcesu jako istotny element poprawy efektywności przedsięwzięć informatycznych w sferze zarządzania publicznego, [w:] Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '07, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008, s. 291-309.
 • Dyczkowski M., Analiza scenariuszowa jako część rozszerzonej oceny efektywności przedsięwzięć informatycznych, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 16, Bydgoszcz 2008, s. 26-36.
 • Korczak J., Chrobak P. Automatyczna identyfikacja i lokalizacja obiektów [w:]. Informatyka ekonomiczna. Cz 1. Propedeutyka Informatyki. Technologie informacyjne, Korczak J., Dyczkowski M., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2008
 • Chrobak P. Wykorzystanie technologii RFID w sektorze medycznym [w:] Technologie Wiedzy w Zarządzaniu Publicznym'07, Gołuchowski J.(red.), konferencja "Technologie Wiedzy w Zarządzaniu Publicznym", 20-21 września 2007, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008
 • Wójtowicz R., The profile of free teamwork software, [in:] Advanced Information Technology for Management AITM'2007, J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, eds., Wroclaw University of Economics Research Papers, no. 8 (1208), Wroclaw 2008, pp. 120-127.
 • Wójtowicz R., Sprzęt komputerowy, [w:] Informatyka ekonomiczna. Część I. Propedeutyka informatyki. Technologie informacyjne, red. J. Korczak, M. Dyczkowski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 65-94.
 • Wójtowicz R., Oprogramowanie komputerowe, [w:] Informatyka ekonomiczna. Część I. Propedeutyka informatyki. Technologie informacyjne, red. J. Korczak, M. Dyczkowski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 130-158.
 • Łukasik-Makowska B., Wójtowicz R., Podstawowe technologie wejścia/wyjścia, [w:] Informatyka ekonomiczna. Część I. Propedeutyka informatyki. Technologie informacyjne, red. J. Korczak, M. Dyczkowski. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 191-201.
 • Korczak J., Wójtowicz R., Technologie przetwarzania dokumentów, [w:] Informatyka ekonomiczna. Część I. Propedeutyka informatyki. Technologie informacyjne, red. J. Korczak, M. Dyczkowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 233-243.
 • Wójtowicz R., Computer Supported Cooperative Work Systems. Continued examinations, [in:] Advanced Information Technology for Management AITM'2008, J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, eds., Wroclaw University of Economics Research Papers no. 35, Wroclaw 2008, pp. 177-183.

2007 - wybrane publikacje

 • Korczak J., Financial Data Mining using Evolutionary Approach, Knowledge Acquisition and Management, (KAM'2007), Wrocław University of Economics, 20.09.2007-22.09.2007.
 • Korczak J., Interactive Mining of Functional MRI Data, [in] Proc.Internat. Conf. on Signal-Image Technology and Interenet-based Systems, (SITIS'2007), Shanghai, 2007.
 • Derivaux S., Wemmert C., Lefevre S., Korczak J., On Machine Learning In Watershed Segmentation, [in] IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing, pp 187-192, 2007.
 • Derivaux S., Wemmert C., Lefevre S., Korczak J., Segmentation par ligne de partage des eaux basées sur des connaissances texturales. [in] Colloque GRETSI sur le Traitement du Signal et des Images, Troyes, 2007.
 • Derivaux S., Lefevre S., Wemmert C., Korczak J., Paramétrisation de méthodes de segmentation par utilisation de connaissances et approche génétique. [in] Atelier Extraction de Connaissance a partir d'Images (ECOI), Journées Francophones Extraction et Gestion des Connaissances (EGC), Namur, Belgium , 2007.
 • Dudycz H., Dyczkowski M., Wybrane problemy badania efektywności przedsięwzięć informatycznych w warunkach gospodarki elektronicznej, [w:] Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, red. M. Niedźwiedziński, Wydawnictwo Marian Niedźwiedziński - Consulting, Łódź 2007, s. 283-295.
 • Dudycz H., Wstępna analiza istniejących rozwiązań informatycznych w obiektach gospodarczych w kontekście przetwarzania analitycznego, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji SWO'2007, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007, s. 353-362.
 • Dudycz H., Znaczenie wizualizacji w prezentacji informacji w portalu korporacyjnym, [w:] Informatyka ekonomiczna. Wybrane zagadnienia zeszyt nr 11, red. A. Nowicki, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, nr 1156, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, s. 30-38.
 • Dyczkowski M., Ocena przebiegu i efektów przedsięwzięć informatycznych. Wybrane wyniki badań porównawczych z lat 2004-2007, [w:] Systemy wspomagania organizacji SWO'2007, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007, s. 465-474.
 • Dyczkowski M., Skuteczność wdrażania gospodarczych systemów informacyjnych w świetle badań ankietowych, [w:] Zastosowanie systemów e-biznesu w gospodarce, red. W. Chmielarz, T. Parys, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, Seria: Monografie, Warszawa 2007, s. 167-179.
 • Dyczkowski M., Zastosowanie metody wartości uzyskanej w procesie pozyskiwania wiedzy na potrzeby zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi, [w:] Wybrane problemy współczesnej informatyki, red. A. Szewczyk, "STUDIA INFORMATICA" nr 20, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 431, Szczecin 2007, s. 19-32.

2006 - wybrane publikacje

 • Korczak J., Lipinski P., Technology of Intelligent Agents used in Financial Data Analysis, Nowoczesne Technologie Informacyjne w Zarządzaniu, Akademia Ekonomiczna, Wrocław, NTIZ'2006, pp. 350-359, sep 2006
 • Derivaux S., Lefevre S., Wemmert C., Korczak J., Apport d'une classification non supervisée floue a la segmentation par ligne de partage des eaux, [in] Colloque Internat. de Géomatique et d'Analyse Spatiale (SAGEO), Strasbourg, 2006.
 • Quirin A., Korczak J., The Consensual Measure, [in] Colloque Internat. de Géomatique et d'Analyse Spatiale (SAGEO), Strasbourg, 2006.
 • Derivaux S., Lefevre S., Wemmert C., Korczak J., Watershed Segmentation of Remotely Sensed Images based on Sypervised Fuzzy Pixel Classification, [in] IEEE Internat. Geosciences and Remote Sensing Symposium (IGARSS), Denver, 2006.
 • Korczak J., Bertaux A., Extension de l'algorithme CURE aux fouilles de données volumineuses, Revue de Nouvelles Technologies de l'Information, [in] Extraction et Gestion de Connaissances, EGC'2006, Cépadues, pp.547-548, 2006.
 • Korczak J., Bertaux A., Fouille de données médicales l'algorithme CURE, [in] Proc. EGC'2006, Lille, 2006.
 • Derivaux S., Lefevre S., Wemmert C., Korczak J., Watershed Segmentation of Remotely Sensed Images based on a Supervised Fuzzy Pixel Classification, Proc. IGARSS'2006, Strasbourg, 2006.
 • Dudycz H., Dyczkowski M., Procedura pomiaru i oceny efektywności przedsięwzięć informatycznych. Podstawowe problemy metodyczne, [w:] Informatyka - ocena efektywności, red. H. Dudycz, M. Dyczkowski, J. S. Nowak, Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Górnośląski, Katowice 2006, s. 33-44.
 • Dudycz H., Ocena efektywności przedsięwzięć informatycznych. Tradycyjnie czy nowocześnie, [w:] Informatyka - ocena efektywności, red. H. Dudycz, M. Dyczkowski, J. S. Nowak, Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Górnośląski, Katowice 2006, s. 63-75.
 • Dudycz H., Dyczkowski M., Selected Problems of the Assessment of Economic Effectiveness of IT Projects, [in:] Development of Methods and Technologies of Informatics for Process modeling and Management, J. Studziński, O. Hryniewicz, eds., Polish Academy of Sciences, Systems Research Institute, Warsaw 2006, series: "Systems Research" vol. 50, pp. 43-53.
 • Dudycz H., Porównanie metod badania efektywności przedsięwzięć informatycznych, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji SWO'2006, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006, s. 77-85.
 • Dudycz H., Dyczkowski M., Organizacja procesu badania efektywności przedsięwzięć informatycznych, [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej Wrocław 2006, nr 1134, s. 234-244.
 • Dudycz H., Wybrane aspekty realizacji portalu korporacyjnego w organizacji gospodarczej, [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej Wrocław 2006, nr 1134, s. 304-312.
 • Dudycz H., Portal korporacyjny w realizacji strategii inteligentnego wspomagania biznesu, [w:] Współczesne trendy w informatyce ekonomicznej, red. J. Goliński, A. Kobyliński, A. Nowicki, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2006, zeszyt 16, s. 35-45.
 • Dudycz H., Rozwój systemów informatycznych w kierunku inteligentnych systemów klasy ERP, [w:] Informatyka ekonomiczna zeszyt nr 9, red. A. Nowicki, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, nr 1144, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, s. 21-29.
 • Dudycz H., Korzystanie z usług bankowych przez Internet - analiza badań ankietowych, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2006, t. I, s. 280-288.
 • Dyczkowski M., Wyniki badania kluczowych czynników sukcesu przedsięwzięć informatycznych, [w:] Informatyka ekonomiczna zeszyt nr 9, red. A. Nowicki. Prace Naukowe AE Wrocław 2006 nr 1144, s. 125-139.
 • Dyczkowski M., Pojęcie i podstawy metodyczne badania efektywności przedsięwzięć informatycznych, [w:] Informatyka - ocena efektywności, red. H. Dudycz, M. Dyczkowski, J.S. Nowak, Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Górnośląski, Katowice 2006, s. 97-114.
 • Dyczkowski M., Zastosowanie rachunku kosztów docelowych do szacowania nakładów przedsięwzięcia informatycznego, [w:] Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, zeszyt 16/2006, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006, s. 139-151.
 • Dyczkowski M., Postulowane profile wykształcenia i zaawansowania zawodowego, [w:] Doskonalenie kształcenia informatycznego na kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Część 3. Koncepcja kształcenia w obszarze informatyki ekonomicznej, red. A. Nowicki, AE Wrocław 2006, pkt. 4.3.
 • Dyczkowski M., Wyniki badania przebiegu i efektów przedsięwzięć informatycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, [w:] Systemy wspomagania organizacji SWO'2006, red. H. Sroka, T. Porębska-Miąc, Prace Naukowe AE Katowice 2006, s. 511-520.
 • Dyczkowski M., Ocena przedsięwzięć informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Prace Naukowe AE Wrocław 2006 nr 1134, s. 245-255.
 • Dyczkowski M., Ocena skuteczności wdrażania technologii informatycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2006, tom I, s. 298-306.
 • Wójtowicz R., Wprowadzenie do problematyki records management, [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1134, Wrocław 2006, s. 71-78.
 • Wójtowicz R., Systemy wspomagania pracy grupowej w przedsiębiorstwach. Badania wstępne, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1144, Wrocław 2006, s. 276-283.

2005 - wybrane publikacje

 • Korczak, J., Scheiber, C., Hommet, J., Lachiche N., Exploration visuelle d'images IRMf basée sur des Gaz Neuronaux Croissants, Atelier sur la fouille de données complexes, EGC'2005, Paris 2005.
 • Lipinski, P., Korczak, J., Dependency Mining in Large Sets of Stock Market Trading Rules, [in] Proc. of the 5th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications, ISDA 2005, H. Kwaśnicka, M. Paprzycki (eds), IEEE, 2005.
 • Lipinski P., Korczak J., Early Warning in On-line Stock Trading Systems, [in] Proc. of Internat. Conf. on Intelligent Systems Design and Applications, Wroclaw, 2005, pp.538-543.
 • Blansché, B., Gançarski P. et J.J. Korczak, Representative Individuals Initialisation in Cooperative Coevolution. [in] Proc. of the 2nd Indian International Conference on Artificial Intelligence, Pune, Indie, 2005 Blansché A., P. Gançarski et J.J. Korczak, Algorithms for Feature Weighting : Evolution vs. Coevolution and Darwin vs. Lamarck [in] Proc. of the 4th Mexican International Conference on Artificial Intelligence, Monterrey, LNCS vol. 36789, pp. 682-691, 2005 Yeung W.S., Tajudin A., K., Korczak J., A Method of Detecting Early Warning in Project Management using Classification Approach, [in] Proc. of Artificial Intelligence and Applications, Innsbruck, 2005.
 • Lachiche N., Hommet J., Korczak J., Braud A., Neuronal Clustering of Brain fMRI Images, [in] Proc. of Internat. Conf. PReMI'05, 2005.
 • Blansché A., P. Gançarski et J.J. Korczak, A Coevolutionary Approach for Clustering with Feature Weighting. Application to Image Analysis. [in] Proc. of the 7th European Workshop on Evolutionary Computation in Image Analysis and Signal Processing in EvoWorkshops2005 (Poster Session), LNCS 3449, Lausanne, 2005.
 • Quirin A., Korczak J., Representation of Genetic Individuals for Unmixing Multispectral Data, [in] 2005 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2005), Edinburg, 2005.
 • Quirin A., Korczak J., Butz M. V., Goldberg D. E., Analysis and Evaluation of Learning Classifier Systems applied to Hyperspectral Image Classification, [in] Proc.of the 5th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA 2005), Wroclaw, 2005, pp.280-285.
 • Korczak J., Quirin A., Discovering of Classification Rules from Hyperspectral Images, wybrany do LNCS (Springer-Verlag), vol. 2936, Genetic and Evolutionary Computation in Image Processing and Computer Vision, 2005.
 • Blansché A., P. Gançarski et J.J. Korczak, MACLAW : A Modular Approach for Clustering with Feature Attributes Weighting, Pattern Recognition Letters (Special Issue on Evolutionary Computer Vision and Image Understanding), 2005.
 • Korczak, J., Scheiber, C., Hommet, J., Lachiche N., Fouille interactive en temps réel de séquences d'images IRMf, Numéro Spécial RNTI, 2005.
 • Dudycz H., Kierunki zastosowania wizualizacji informacji w systemach Business Intelligence, [w:] Informatyka ekonomiczna zeszyt nr 8, red. A. Nowicki, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, nr 1094, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, s. 199-213.
 • Dudycz H., Wizualizacja informacji udostępnianych kadrze kierowniczej za pomocą portalu korporacyjnego, [w:] Informatyka i współczesne zarządzanie, red. J. Kisielnicki, J. Nowak, J. Grabara, Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Górnośląski, Katowice 2005, s. 29-37.
 • Dudycz H., Badania wstępne dotyczące oceny rozwiązań informatycznych przez kadrę kierowniczą, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji SWO'2005, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005, s. 37-45.
 • Dudycz H., Strategia inteligentnego wspomagania biznesu w organizacji uczącej się, [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej Wrocław 2005, nr 1081, s. 203-211.
 • Dudycz H., Rozwiązania informatyczne strategii inteligentnego wspomagania biznesu, [w:] Nowoczesne przedsiębiorstwo, red. S. Trzcieliński, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005, s. 234-240.
 • Dudycz H., Rola multimediów w reklamie internetowej, [w:] Multimedia w biznesie i edukacji, red. L. Kiełtyka, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005, s. 82-87.
 • Dudycz H., Analiza potrzeb w zakresie systemów informacyjno-decyzyjnych w małych i średnich obiektach gospodarczych. Badania wstępne, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, red. R. Knosala, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa 2005, t. I, s. 262-271.
 • Dyczkowski M., Informatyczna organizacja projektowa jako organizacja ucząca się. Ujęcie modelowe, [w:] Informatyka ekonomiczna zeszyt nr 8, red. A. Nowicki, Prace Naukowe AE Wrocław 2005 nr 1094, s. 87-99.
 • Dyczkowski M., Czynniki sukcesu przedsięwzięć informatycznych. Wstępne wyniki badania ankietowego, [w:] Ryzyko Przedsięwzięć Informatycznych RPI'2005, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Politechnika Szczecińska, Wydział Informatyki, Szczecin 2005, s. 45-54.
 • Dyczkowski M., Rola użytkownika kluczowego w transferze wiedzy w informatycznych projektach wdrożeniowych, [w:] Systemy wspomagania organizacji SWO'2005, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Prace Naukowe AE Katowice 2005, s. 299-307.
 • Dyczkowski M., Metoda wartości uzyskanej jako kluczowy element opartego na wiedzy zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi, [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Prace Naukowe AE Wrocław 2005 nr 1081, s. 258-268.
 • Dyczkowski M., Rola użytkownika kluczowego w projektach wdrożeniowych systemów klasy ERP, [w:] Informatyka. Strategie i zarządzanie wiedzą, red. J. Oleński, Z. Olejniczak, J.S. Nowak, Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Górnośląski, Katowice 2005, s. 185-196.
 • Dyczkowski M., How the home IT projects management practice has been change? The results of the comparative researches done in the years 2002-2004, [in:] Information Management, B.F. Kubiak, A. Korowicki, eds., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, pp. 141-148.
 • Dyczkowski M., Metoda wartości uzyskanej jako źródło wiedzy na potrzeby zarządzania przedsięwzięciami informacyjnymi, [w:] Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, red. M. Nycz, M.L. Owoc, Prace Naukowe AE Wrocław 2005 nr 1064, s. 47-57.
 • Dyczkowski M., Użytkownik kluczowy jako nośnik wiedzy w informatycznych projektach wdrożeniowych, [w:] Nowoczesne przedsiębiorstwo, red. S. Trzcieliński, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005, s. 241-249.
 • Dyczkowski M., Technologie multimedialne wspomagające zarządzanie projektami informatycznymi, [w:] Multimedia w biznesie i edukacji, red. L. Kiełtyka, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005, s. 157-164
 • Dyczkowski M., Wojtkiewicz-Wydra E., Struktura zespołu projektu wirtualnego, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, red. R. Knosala, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005, tom I, s. 272-280.
 • Dyczkowski M., Transfer wiedzy poprzez przedsięwzięcia informacyjne, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, red. R. Knosala, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005, tom I, s. 281-290.
 • Wójtowicz R., Zarządzanie elektroniczną dokumentacją w przedsięwzięciach informatycznych, [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, red. R. Knosala, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005, s. 650-657.
 • Wójtowicz R., Systemy zarządzania dokumentami elektronicznymi jako narzędzia zarządzania wiedzą, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1064, Wrocław 2005, s. 331-338.
 • Wójtowicz R., Rola i zadania kierownika projektu w zarządzaniu komunikacją i dokumentacją w przedsięwzięciu informatycznym, [w:] Nowoczesne przedsiębiorstwo, red. S. Trzcieliński, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005, s. 200-207.
 • Wójtowicz R., Praktyka zarządzania dokumentacją projektów wdrożeniowych (studium przypadków), [w:] Oblicza współczesnego zarządzania organizacją, red. J. Stankiewicz, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005, s. 263-269.
 • Wójtowicz R., Wprowadzenie do zarządzania elektroniczną dokumentacją archiwalną, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1081, Wrocław 2005, s. 132-140.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem