Logistyka - studia I i II stopnia niestacjonarne


Studia na kierunku Logistyka – I stopień (studia licencjackie)

Charakterystyka kierunku

Celem kształcenia na kierunku LOGISTYKA na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia, o profilu ogólnoakademickim jest:
 • kształcenie wysokokwalifikowanych kadr organizujących i realizujących operacyjną działalność logistyczną w podmiotach gospodarczych,
 • dostosowanie umiejętności ogólnych i szczegółowych studentów do zmiennych potrzeb rynku.
Program kierunku LOGISTYKA ma nowoczesny i oryginalny charakter. Przygotowuje studentów do pracy w przedsiębiorstwach zarówno produkcyjnych jak i handlowo-usługowych, organizacjach gospodarczych, korporacjach międzynarodowych, a także w przedsiębiorstwach z sektora MŚP.

Sylwetka Absolwenta

Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Poznają istotę zarządzania współczesnymi podmiotami (organizacjami) gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Absolwenci rozumieją istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, a także zasady sterowania przepływami rzeczowymi, informacyjnymi i finansowymi.

Zdobyte kwalifikacje umożliwią absolwentom organizowanie i realizowanie operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych, formułowanie i uzasadnianie poglądów związanych z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego. Pozwolą także usprawniać zarządzanie logistyczne w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego.

Zdobyte kwalifikacje umożliwią podejmowanie pracy zawodowej jako:
 • specjalista ds. logistyki we wszystkich właściwych obszarach funkcjonalnych podmiotów gospodarczych;
 • kierownik, pracownik działu przedsiębiorstwa wymagającego kompetencji w obszarze logistyki (dział dystrybucji, zaopatrzenia, produkcji, obsługi klienta, planowania);
 • pracownik centrum logistycznego, nowoczesnego magazynu.
Program kierunku eksponuje interdyscyplinarny charakter wiedzy w obszarze logistyki.

Oferta specjalności

Na kierunku LOGISTYKA na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia realizowane będą specjalności:
 • logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
 • logistyka w handlu i usługach.

Studia na kierunku Logistyka – II stopień (studia magisterskie)

Charakterystyka kierunku

Celem kształcenia na kierunku LOGISTYKA na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia, o profilu ogólnoakademickim jest:
 • kształcenie wysokokwalifikowanych kadr organizujących i realizujących w podmiotach gospodarczych działalność logistyczną na poziomie taktycznym i strategicznym,
 • dostosowanie umiejętności ogólnych i szczegółowych studentów do zmiennych potrzeb rynku.
Program kierunku LOGISTYKA ma nowoczesny i oryginalny charakter. Przygotowuje studentów do pracy w przedsiębiorstwach zarówno produkcyjnych jak i handlowo-usługowych, organizacjach gospodarczych, korporacjach międzynarodowych. Zapewnia ponadto zdobycie wiedzy pozwalającej na sprawne i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem współpracującym w ramach łańcuchów dostaw oraz kształtowania strategicznych relacji z dostawcami i odbiorcami.

Sylwetka Absolwenta

Absolwent kierunku LOGISTYKA uzyskuje rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki podmiotów gospodarczych (produkcyjnych, handlowych, usługowych) oraz innych organizacji funkcjonujących w ramach łańcucha dostaw. Jest przygotowany do wykonywania obowiązków na kierowniczych stanowiskach logistycznych oraz kreowania i wdrażania strategii logistycznych. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają absolwentom organizowanie i realizowanie działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych i organizacjach funkcjonujących w ramach łańcucha dostaw, formułowanie i uzasadnianie poglądów związanych z dążeniem do poprawy zarządzania logistycznego i zarządzania łańcuchem dostaw.

Absolwent kierunku LOGISTYKA zna strategie funkcjonowania podmiotów gospodarczych, istotę i rodzaje konkurencji na rynkach  krajowych i zagranicznych, misję i cele logistyki przedsiębiorstw i innych organizacji, a także znaczenie współpracy i funkcjonowania łańcucha dostaw. Wykorzystuje zaawansowane metody planowania działalności przedsiębiorstw i łańcucha dostaw w celu określenia rozwiązań spełniających zadane kryteria w szczególności dotyczące całkowitych kosztów logistycznych oraz poziomu obsługi klienta. Zna systemowe rozwiązania logistyczne stosowane w zarządzaniu przedsiębiorstwem i zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Zdobyte kwalifikacje umożliwią podejmowanie pracy zawodowej jako:
 • menedżer działu przedsiębiorstwa wymagającego kompetencji w obszarze logistyki (dział dystrybucji, zaopatrzenia, produkcji, obsługi klienta, planowania);
 • menedżer, koordynator łańcucha dostaw w przedsiębiorstwach i korporacjach międzynarodowych
 • konsultant ds. logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwach doradczych i konsultingowych.
Program kierunku eksponuje interdyscyplinarny charakter wiedzy w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw

Oferta specjalności

Na kierunku LOGISTYKA na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia realizowane będą specjalności:
 • menedżer ds. logistyki,
 • menedżer ds. łańcucha dostaw.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem