Informatyka w biznesie - 2017/2018

Kierunek INFORMATYKA W BIZNESIE – Studia I stopnia

Studia na kierunku "Informatyka w biznesie" są zorientowane zasadniczo na zaspokojenie potrzeb przedsiębiorstw w obszarze informatyki ekonomicznej. Ostatnie badania sygnalizują wyraźny brak specjalistów w takich dziedzinach jak: projektowanie i administracja baz danych, analiza i projektowanie systemów informatycznych, obsługa systemów typu ERP czy CRM, integracja systemów ICT, e-biznes, technologie mobilne. 

Kształcenie na I stopniu (studia licencjackie) ma na celu przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu informatyki w szeroko rozumianym biznesie. Poza ogólną wiedzą ekonomiczną, studia dostarczą absolwentom umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów biznesowych. Studenci zapoznają się m.in. z metodami i technikami analizy, projektowania i wdrażania systemów informacyjnych, aplikacjami biznesowymi, technologią baz danych oraz aplikacji mobilnych, metodami zarządzania projektami informatycznymi a także poznają języki programowania. Problemy rozwiązywane przez studentów w ramach studiów przypadków pozwolą im zdobyć umiejętności analitycznego myślenia, elastyczności oraz samodzielności realizacji zadań przez informatyków biznesu. Od 2011 roku jest prowadzony w wersji anglojęzycznej (Bachelor in Business Informatics).
Strona kierunku: http://ib.ue.wroc.pl

Ścieżki kształcenia:

 • Analiza i projektowanie systemów
 • Informatyka w usługach i administracji
 • Technologie baz danych i aplikacje mobilne

Opis specjalności

Technologie baz danych i aplikacje mobilne

Opiekun specjalności: dr hab. inż. Mieczysław Owoc, prof. UE

Kształcenie w ramach specjalności dotyczy kluczowej technologii informatycznej - baz danych - oraz rozwojowego trendu związanego z przetwarzaniem rozproszonym - aplikacji mobilnych. Oprócz podstawowych i kierunkowych przedmiotów kierunku "Informatyka w biznesie" studenci otrzymują specjalistyczną wiedzę z zakresu zaawansowanych baz danych oraz aplikacji używanych na różnych platformach sprzętowo-programowych. W ramach specjalności absolwenci nabywają także wiele umiejętności zawodowych niezbędnych w przetwarzaniu transakcyjnym a także są przygotowani do pełnienia ról analityka, projektanta oraz administratora baz danych. Umiejętności praktyczne studenci zdobywają podczas realizacji prostych i zaawansowanych projektów obejmujących tworzenie i utrzymywanie baz danych oraz rozwiązań w zakresie programowania mobilnego. Podstawowymi platformami bazodanowymi są: Oracle, MySQL, MS SQLServer oraz MS Access. Istotne są również nabywane w trakcie studiów kompetencje dotyczące przetwarzania analitycznego z wykorzystaniem zaawansowanych poleceń języka SQL bądź systemów analitycznych (oprócz wymienionych również Pentaho oraz PowerBI). W aplikacjach mobilnych studenci korzystają z platform umożliwiających podejście obiektowe - głównie bazując na środowisku Android.

Perspektywy zatrudnienia absolwenta

 • Technolog baz danych
 • Administrator baz danych
 • Projektant baz danych
 • Programista aplikacji mobilnych
 • Analityk baz danych
 • Asystent w dziale IT

Przedmioty specjalnościowe

 • Modelowanie baz danych
 • Programowanie aplikacji mobilnych
 • Bazy danych i aplikacje w Internecie
 • Administrowanie baz danych
 • Rozproszone bazy danych
 • Chmura obliczeniowa w rozwiązaniach biznesowych
Informacje dodatkowe

Możliwość uzyskania certyfikatów w zakresie podstaw języka SQL (środowisko IBM, Oracle, MS SQLServer)

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem