Studia na kierunku ANALITYKA GOSPODARCZA – I stopień

  Władze Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów UE we Wrocławiu w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie pracodawców opracowały unikatowy kierunek Analityka gospodarcza.
  Działalność gospodarcza w coraz większym stopniu zależna jest bowiem od efektywnego wykorzystania informacji, zarówno wewnętrznych, dotyczących procesów biznesowych, jak i zewnętrznych - rynkowych. Z tego powodu na rynku pracy pojawiło się zapotrzebowanie podmiotów o różnej skali na specjalistów z zakresu analizy danych ekonomicznych. Tendencje te będą się nasilać w związku z procesami cyfryzacji polskiej gospodarki. Takie zapotrzebowania wskazali też pracodawcy na spotkaniach panelowych organizowanych w projektach rozwojowych Uniwersytetu.
   Studia na tym kierunku są adresowane do osób, które pragną uzyskać wiedzę o sposobach analizowania liczbowych danych gospodarczo-społecznych. Studia przeznaczone są zwłaszcza dla przyszłych analityków, zajmujących się prowadzeniem badań statystyczno-ekonometrycznych z zakresu zjawisk społeczno-ekonomicznych.

Cel studiów

Celem studiów jest kształcenie specjalistów w zakresie przygotowania, realizacji i interpretacji wyników analiz gospodarczych, a także prognozowania w obszarze:
danych biznesowych; w tym;
 • analizy ekonomicznej i planowania;
 • finansowo – księgowych; controlling; rachunkowość zarządcza; podatki, audyt, itp.
 • płac;
 • produkcji i wydajności pracy;
 • logistycznych – zaopatrzenie; magazynowanie; produkcja; dystrybucja; itp.
 • rynkowych – badania rynkowe i marketingowe;
 • decyzje w warunkach niepewności i ryzyka.
regionalnych danych społeczno-gospodarczych; w tym:
 • polityka i planowanie regionalne;
 • rynek pracy;
 • edukacja;
 • służba zdrowia;
 • komunikacja publiczna;
 • mieszkalnictwo;
 • bezpieczeństwo publiczne; itp.
danych makroekonomicznych; w tym;
 • budżet państwa i budżety domowe;
 • modelowanie gospodarki narodowej;
 • system emerytalno rentowy;
 • wymiana międzynarodowa;
 • demografia;
 • system demokratyczny.

Sylwetka absolwenta
Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania umożliwiającą zrozumienie prawidłowości funkcjonowania współczesnej gospodarki w skali mikro i makro oraz w wymiarze globalnym, statystyki, ekonometrii, badań operacyjnych, matematyki finansowej oraz informatyki dostarczających narzędzi analizy, prognozowania i symulacji zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na rynku, oceny skuteczności polityki gospodarczej i polityk sektorowych oraz efektywności funkcjonowania organizacji nastawionych na zysk i organizacji użyteczności publicznej.
Absolwent będzie posiadać zaawansowane umiejętności wykazywania się biegłością i innowacyjnością potrzebną do rozwiązywania złożonych i nieprzewidywalnych problemów w specjalistycznej dziedzinie pracy lub nauki.

Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • analityka, specjalisty ds. produkcji, zaopatrzenia, transportu, reklamy, sprzedaży, finansów, ubezpieczeń,
 • kierownika działu, członka zarządu; kierownika przedsiębiorstwa,
 • analityka rynku pracy,
 • analityka rynku pieniężnego, walutowego, kapitałowego, specjalisty ds. zarządzania aktywami finansowymi,
 • analityka, specjalisty ds. zarządzania ryzykiem,
 • analityka, doradcy finansowego (gospodarczego).
Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • instytucjach rynku finansowego (na giełdach papierów wartościowych, giełdach towarowych, w biurach maklerskich, bankach inwestycyjnych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, firmach doradztwa finansowego i podatkowego),
 • komórkach analitycznych centralnych i terenowych jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjach unii europejskiej, w tym urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej i urzędach celnych,
 • wywiadowniach gospodarczych,
 • przedsiębiorstwach krajowych (produkcyjnych, handlowych i usługowych) oraz korporacjach międzynarodowych,
 • prowadzić własną firmę w zakresie doradztwa gospodarczego.
Oferta specjalności na I stopniu studiów kierunku Analityka gospodarcza:

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem