Pisma Okólne / Komunikaty Dziekana ds. Studenckich

ROK 2024

 • Pismo Okólne nr 3/2024 Dziekana ds. Studenckich z dnia 8 kwietnia 2024 roku w sprawie specjalności i modułów na II stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla studentów rozpoczynających semestr 3 w roku akademickim 2024/25
 • Pismo Okólne nr 2/2024 Dziekana ds. Studenckich z dnia 8 kwietnia 2024 roku w sprawie specjalności, ścieżek kształcenia i modułów na I stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla studentów rozpoczynających semestr 5 w roku akademickim 2024/25

ROK 2023

 • Pismo Okólne nr 7/2023 Dziekana ds. Studenckich z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie terminów składania prac dyplomowych przez studentów ostatniego semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2023/2024 oraz terminów przeprowadzania egzaminów dyplomowych
 • Pismo Okólne nr 6/2023 Dziekana ds. Studenckich z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia terminów i formy przekazywania tematów prac dyplomowych dla studentów kończących studia I i II stopnia w semestrze zimowym oraz letnim 2023/2024 na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych
 • Pismo Okólne nr 4/2023 Dziekana ds. Studenckich z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie specjalności, ścieżek kształcenia i modułów na II stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla studentów rozpoczynających semestr 3 w roku akademickim 2023/2024
 • Pismo Okólne nr 3/2023 Dziekana ds. Studenckich z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie specjalności, ścieżek kształcenia i modułów na I stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla studentów rozpoczynających semestr 5 w roku akademickim 2023/2024
 • Pismo Okólne nr 1/2023 Dziekana ds. Studenckich z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie procedury składania prac dyplomowych przez studentów ostatniego semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, studentów skreślonych z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w terminie i wznawiających studia w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego

ROK 2022


 • Pismo Okólne nr 8/2022 Dziekana ds. Studenckich z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie terminu składania prac dyplomowych przez studentów ostatniego semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz terminu przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2022/2023
 • Pismo Okólne nr 7/2022 Dziekana ds. Studenckich z dnia 21 października 2022 roku w sprawie ustalenia terminów i formy przekazywania tematów prac dyplomowych dla studentów kończących studia I i II stopnia w semestrze zimowym oraz letnim 2022/2023 na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych
 • Pismo Okólne nr 5/2022 Dziekana ds. Studenckich z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie procedury składania prac dyplomowych przez studentów ostatniego semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, studentów skreślonych z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w terminie i wznawiających studia w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego
 • Pismo Okólne nr 4/2022 Dziekana ds. Studenckich z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie specjalności i modułów na II stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla studentów rozpoczynających semestr 3 w roku akademickim 2022/23
 • Pismo Okólne nr 3/2022 Dziekana ds. Studenckich z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie specjalności i modułów na I stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla studentów rozpoczynających semestr 5 w roku akademickim 2022/23
 • Pismo Okólne nr 2/2022 Dziekana ds. Studenckich z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie ubiegania się o zgodę na warunkowe zezwolenie na kontynuowanie studiów w kolejnym semestrze lub o zezwolenie na powtarzanie semestru z powodu niezadowalających wyników w nauce

ROK 2021

_______

ROK 2020


ROK 2019

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem