Podstawy prawne:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r.

Ustawa 2.0

Przepisy wprowadzające Ustawę 2.0

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r.

Zarządzenie Rektora nr 12/2012


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem