Profil kształcenia – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Profil kształcenia, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia I i II stopnia

Na wydziale istnieje jeden kierunek studiów noszący nazwę Zarządzanie i inżynieria produkcji. Kierunek ten uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Profil kształcenia na wydziale nawiązuje do popularnego w Europie Zachodniej kierunku engineering management, którego absolwenci uzyskują zawód inżyniera zarządzania, oraz do kierunków ekonomiczno-technicznych, dających umiejętność wykonywania zawodu zarówno inżyniera, jak i ekonomisty.
Należy podkreślić, że również w naszej praktyce gospodarczej coraz bardziej docenia się, podobnie jak w krajach wysoko rozwiniętych, umiejętności kojarzenia zagadnień z zakresu zarządzania z zagadnieniami ekonomiczno-finansowymi i techniczno-technologicznymi. Rośnie zapotrzebowanie na inżynierów o unikatowych kwalifikacjach kierowniczych. Badania karier zawodowych absolwentów Wydziału IE wskazują, że są oni bardzo mobilni i nie mają problemów ze zdobywaniem nowych umiejętności czy z ewentualną koniecznością przekwalifikowania się jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Po studiach na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym dysponują bowiem szeroką wiedzą z różnych dziedzin. Profil kształcenia prowadzonego na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym ma więc charakter zarówno aktualny, jak i przyszłościowy.

Szeroka wiedza absolwentów Wydziału okazuje się szczególnie przydatna w takich obszarach działalności przedsiębiorstw, jak: badania i rozwój, projektowanie przebiegu procesów wytwórczych, produkcja, eksploatacja i serwis. W obszarach tych występują stanowiska zarówno kierownicze, jak i specjalistów z zakresu technologii i techniki wytwarzania oraz ekonomiki i finansów. 

        Stanowiska kierownicze mogą być związane z zarządzaniem m.in.: 

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem