O Wydziale

Informacje o Wydziale

Wysoki poziom naukowy prezentowany przez pracowników Wydziału IE został potwierdzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ostatniej ocenie parametrycznej, przeprowadzonej w roku 2013, spośród wszystkich jednostek naukowych reprezentujących nauki ekonomiczne w Polsce, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny zajął 6 miejsce.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny (do 1999 r. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Przemysłu) istnieje od 1954 roku. Powstał z inicjatywy prof. Krzysztofa Jeżowskiego jako nowatorska jednostka edukacyjno-naukowa.

Przez cały okres istnienia, na wydziale jest realizowany interdyscyplinarny profil kształcenia, łączący wiedzę z dziedzin inżynierskich z wiedzą ekonomiczną i menedżerską. Przez wiele lat był to jedyny wydział w kraju kształcący tzw. inżynierów ekonomistów, a zatem ekonomistów z dobrym przygotowaniem technicznym. W grupie uczelni ekonomicznych jest on nadal nietypową jednostką naukowo-dydaktyczną. Na Wydziale studenci kształcą się na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera i magistra. Należy podkreślić, że nie tylko profil kształcenia, ale również wymienione wyżej tytuły zawodowe wyróżniały i wyróżniają Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny wśród uczelni ekonomicznych w kraju. 

Główne obszary badawcze katedr wydziału to: technologia i biotechnologia żywności, ocena jakości produktów spożywczych, chemia ciała stałego, chemia związków heterocyklicznych, wybrane zagadnienia z aparatury i inżynierii procesowej, polimery reaktywne, ocena i projektowanie systemów informacyjnych zarządzania, człowiek i praca w zarządzaniu przedsiębiorstwem, rozwój agrobiznesu w warunkach zmian systemowych. Pracownicy wydziału są autorami wielu patentów i oryginalnych metod technologicznych stosowanych w produkcji przemysłowej. Publikacje w postaci rozpraw i artykułów naukowych w czasopismach fachowych o zasięgu międzynarodowym z dziedziny chemii, inżynierii chemicznej, technologii przemysłu spożywczego i chemicznego oraz ekonomii stanowią cenny wkład do dorobku nauki polskiej i światowej.

W ostatnich latach wydział współpracował z wieloma ośrodkami zagranicznymi m.in. z Wielkiej Brytanii, Republiki Czeskiej, Portugalii, Grecji, Słowacji, Arabskiej Republiki Syryjskiej, USA, Kanady.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem