Studia pierwszego stopnia (7 semestrów)

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł inżyniera i posiadają:

Absolwent jest przygotowany zarówno do pracy w przedsiębiorstwach różnej wielkości, zajmujących się produkcją lub świadczeniem usług w wybranym zakresie. Jest przydatny także w innych jednostkach (firmy konsultingowe, banki, parki technologiczne, itp.), w których niezbędna jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Na pierwszym stopniu studiów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji oferowane są następujące specjalności:

Poza przedmiotami obowiązującymi wszystkich studentów na Wydziale IE prowadzi się również wykłady, które studenci mogą wybierać stosownie do swoich zainteresowań. Tematami tych wykładów są aktualne w danym czasie zagadnienia menedżersko-ekonomiczne i techniczno-technologiczne. Mogą to być także m.in. przedmioty wykładane na pozostałych wydziałach uczelni (również w językach obcych). Studenci Wydziału uczą się również dwóch języków obcych.
Studenci mają też prawo wyboru odpowiadającego im tematycznie seminarium dyplomowego (I stopień) i magisterskiego (II stopień), które na studiach stacjonarnych rozpoczynają się w piątym (I stopień) lub drugim semestrze (II stopień) i kończą się egzaminem dyplomowym lub magisterskim. Na pierwszym stopniu studiów stacjonarnych studentów obowiązuje czterotygodniowa praktyka zawodowa odbywana w przedsiębiorstwie. Możliwość wyboru tematyki seminarium dyplomowego i magisterskiego istnieje również na studiach niestacjonarnych.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem