Specjalność: inżynieria produktów żywnościowych

Specjalność: inżynieria produktów żywnościowych

Profil kształcenia na tej specjalności jest ukierunkowany na wszechstronne przygotowanie inżynierów w zakresie zarządzania produkcją artykułów żywnościowych. Program studiów obejmuje przyrodnicze, techniczne i ekonomiczne aspekty pozyskiwania, wytwarzania, kształtowania i zapewnienia jakości żywności. Studenci zdobywają także wiedzę z zakresu organizacji produkcji i usług, poznają rynek artykułów żywnościowych, uczą się zarządzania organizacją oraz jej zasobami, opanowują umiejętność ewidencjonowania a także analizy wyników ekonomiczno – finansowych działalności firmy. Zdobywają także wiedzę i umiejętności w zakresie opracowywania, wdrażania i analizy systemów zapewniania jakości zdrowotnej oraz systemów zarządzania jakością na przykładzie firm z sektora żywnościowego.

Absolwenci są szczególnie przygotowani do pracy jako menadżerowie jakości i produkcji, technolodzy, specjaliści z zakresu zarządzania produktem w firmach produkcyjnych a także handlowych szeroko pojętego sektora żywnościowego. Ponadto są przygotowani do pracy w działach ekonomicznych jak też finansowych firm produkcyjnych i usługowych, bankach, szczególnie w działach związanych z udzielaniem kredytów, oraz w laboratoriach referencyjnych i naukowo-badawczych.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem