Specjalność: inżynieria ochrony środowiska

Specjalność: inżynieria ochrony środowiska

Studenci tej specjalności zdobywają dodatkowo wiedzę z zakresu ekologii, chemii środowiska, ekotrofologii. Znają techniki i technologie wykorzystywane w ochronie środowiska oraz metody odnowy zdegradowanych elementów środowiska. Zapoznają się także z ekologicznymi podstawami działalności gospodarczej. Potrafią organizować i przeprowadzać monitoring skażeń środowiska. Poznają techniki i technologie stosowane do oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania odpadów. Potrafią rozwiązywać problemy gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych, umieją projektować procesy eliminacji zanieczyszczeń ze ścieków i utylizacji odpadów.

Absolwenci tej specjalności są szczególnie przygotowani do pracy w tych działach firm, które zajmują się oczyszczaniem ścieków i utylizacją opadów, jako menadżerowie i technolodzy oraz projektanci procesów. Są także przygotowani do pracy w komórkach ekonomicznych firm produkcyjnych.

 

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem