Specjalność Rynek finansowy. Program nauczania tej specjalności obejmuje przedmioty związane z szeroko rozumianym rynkiem finansowym, dzięki czemu absolwenci uzyskają wszechstronną wiedzę, przydatną w praktyce. Program nauczania obejmuje dwa główne obszary wiedzy. Pierwszy z nich zawiera opis i sposoby analizy różnych segmentów rynku finansowego oraz instrumentów finansowych występujących w tych segmentach, z podziałem na rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rynek instrumentów pochodnych oraz rynek walutowy. W ramach tego obszaru szczególna uwaga poświęcona jest giełdom papierów wartościowych. Drugi obszar to szczegółowy opis instytucji działających na rynku finansowym. Instytucjami tymi są: banki komercyjne, banki inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, domy maklerskie i instytucje zarządzające inwestycjami. Program nauczania ma u podstaw standardy światowe i skoncentrowany jest na analizie rynku finansowego i analizie ryzyka. Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w instytucjach finansowych, w szczególności w bankach, w firmach doradztwa finansowego i firmach pośrednictwa finansowego. Drugi obszar zatrudnienia to działy finansowe przedsiębiorstw.  

PROGRAM SPECJALNOŚCI:

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE OBOWIĄZKOWE – (studia stacjonarne – 120 h; studia niestacjonarne – 72 h)

 • Instrumenty finansowe - sylabusy  (W  C)
 • Bezpieczeństwo rynku usług finansowych - sylabusy  (W  C)
 • Rynek ubezpieczeń gospodarczych i emerytalnych - sylabusy  (W  C)
 • Finanse behawioralne - sylabusy  (W  C)

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE DO WYBORU – (studia stacjonarne – 60 h; studia niestacjonarne – 28 h)

 • Przedsiębiorstwo na rynku finansowym - sylabusy (W)
 • Instrumenty finansowe sektora publicznego - sylabusy  (W)
 • Elementy zarządzania portfelem - sylabusy (W)
 • Konglomeraty finansowe - sylabusy  (W)
 • Rynek nieruchomości - sylabusy  (W)
 • Etyka rynku finansowego - sylabusy  (W)
 • Nowe technologie rynku finansowego - sylabusy (W)

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem