Zarządzanie kapitałem ludzkim

Celem specjalności Zarządzanie kapitałem ludzkim  będącej współczesnym wyrazem zarządzania kadrami jest wykształcenie zdolności słuchaczy do podejmowania działań względem najważniejszego składnika organizacji, jakim są pracownicy - kapitał ludzki, począwszy od opracowania strategii personalnej poprzez planowanie, dobór kadr, ich motywowanie, ocenę itd. Szczególnym obszarem tych działań i niezbędną umiejętnością jest doskonalenie i rozwój pracowników, a więc inwestowanie w kapitał ludzki, tworzenie i integrowanie zespołów pracowniczych, identyfikacja i rozwój talentów, aby przez to przyczynić się do wzrostu wartości organizacji, jej przewagi konkurencyjnej i prestiżu. W ramach programu omawianej specjalności mieszczą się również treści dotyczące wiedzy i umiejętności kształtowania własnej kariery zawodowej. W końcowym efekcie słuchacz uzyskuje rzetelne podstawy do dalszego kształcenia i wykonywania zawodu specjalisty zarządzania (menedżera), zwłaszcza w dziedzinie zarządzania kadrami.


PROGRAM SPECJALNOŚCI:

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE OBOWIĄZKOWE - (studia stacjonarne – 120h; studia niestacjonarne – 72h)

 • Kształtowanie kadry menedżerskiej w organizacji - sylabusy  (W  C)
 • Psychologia w pracy kierownika – sylabusy (W  C)
 • Dobór i ocenianie pracowników - sylabusy ( C)

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE DO WYBORU – (studia stacjonarne – 120h; studia niestacjonarne – 56h)

 • Kultura organizacyjna - sylabusy (W)
 • Doskonalenie i rozwój pracowników - sylabusy  (W)
 • Komunikacja społeczna - sylabusy  (W)
 • Kwalifikacje kierownicze - sylabusy  (W)
 • Podejmowanie decyzji kierowniczych - sylabusy  (W)
 • Stymulowanie zachowań kierowniczych - sylabusy  (W)
 • Zarządzanie kadrami w korporacjach międzynarodowych - sylabusy  (W)
 • Kapitał ludzki w projektach unijnych - sylabusy  (W)
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem