Zarządzanie strategiczne

Absolwenci Zarządzanie strategiczne pracują już w międzynarodowych firmach konsultingowych, prowadzą własne przedsięwzięcia gospodarcze, są menedżerami w korporacjach.
Specjalność przygotowuje menedżerów ds. strategii. Skierowana jest ona do osób aspirujących do objęcia stanowisk menedżerów szczebla najwyższego i wyższego, do osób poszukujących efektywnych metod zarządzania własnymi przedsięwzięciami, oraz do wszystkich osób pragnących rozwijać kompetencje pozwalające na realizację kluczowych zadań w firmach.
Szczególne miejsce absolwent tej specjalności odnajdzie w tych obszarach firmy, które odpowiedzialne są za przygotowanie i realizację strategii rozwoju przedsiębiorstwa ukierunkowanego na budowanie wartości dla akcjonariuszy. Absolwenci tej specjalności mają wiedzą i umiejętności niezbędne do pełnienia roli doradców w obszarze strategii firm, wykonywania analiz biznesowych niezbędnych do zarządzania wartością firmy, prowadzenia rozmów z jej interesariuszami, to także osoby przygotowane do pełnienia ról przywódczych w organizacji. Opiekujący się specjalnością od wielu lat prowadzą Forum Edukacji Biznesowej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i Studenckie Koło Naukowe Forum Edukacji Biznesowej. Współpracują również z Biznesowym Klubem Absolwenta. Dzięki tym kontaktom zajęcia prowadzone na specjalności są wzbogacone wiedzą i doświadczeniami przez zaproszonych gości. Najlepsi absolwenci tej specjalności dodatkowo otrzymają potwierdzenia nabycia kompetencji związanych z zarządzaniem strategicznym poświadczone przez wybitne osobowości biznesu oraz referencje podpisane przez opiekunów specjalności.

PROGRAM SPECJALNOŚCI:

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE OBOWIĄZKOWE

  • Corporate governance i relacje inwestorskie
  • Zarządzanie wartością firmy. Procesy fuzji i przejęć
  • Strategiczne zarządzanie zasobami i otoczeniem
  • Przywództwo i komunikowanie strategii
  • Strategie produkcyjne i usługowe
  • Wdrożenie i realizacja strategii
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem