Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Celem specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności, jakie są potrzebne do podejmowania podstawowych decyzji i działań kadrowych na stanowiskach specjalistów, trenerów, liderów zespołów lub menedżerów niższego szczebla w systemie zarządzania organizacją. Kwalifikacje zdobyte w ramach specjalności służą sprawnemu wykonywaniu pracy zarówno w organizacjach gospodarczych, jak i instytucjach publicznych.
  Proces dydaktyczny jest ukierunkowany na wykształcenie u studentów praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do właściwego oddziaływania na najważniejszy składnik organizacji, jakim są pracownicy oraz znajdujące się w ich dyspozycji zasoby wiedzy, umiejętności, zdolności, postaw, motywacji itp. Chodzi o takie oddziaływanie na zasoby ludzkie organizacji, które z jednej strony umożliwia realizowanie celów i strategii tejże organizacji, a drugiej strony ukierunkowane jest na podmiotowe traktowanie pracowników i tym samym zaspokajanie ich potrzeb.
  W rezultacie program specjalności obejmuje opracowywanie strategii personalnych, planowanie działań kadrowych, metody i techniki doboru kadr do organizacji oraz ich motywowanie, wynagradzanie, ocenę itd. Szczególnym obszarem tych działań i niezbędną umiejętnością jest doskonalenie i rozwój pracowników, a więc inwestowanie w zasoby ludzkie, tworzenie i integrowanie zespołów pracowniczych, identyfikacja i rozwój talentów, aby przez to przyczynić się do wzrostu wartości organizacji, jej przewagi konkurencyjnej i prestiżu.
  W ramach programu omawianej specjalności mieszczą się również treści dotyczące przywództwa i technik wywierania wpływu społecznego, a zatem umiejętności niezbędnych w pracy zespołowej oraz kierowaniu zespołami podległych pracowników. W trakcie zajęć student będzie miał możliwość zapoznania się z czynnikami kształtującymi kulturę organizacyjną, zasadami skutecznego komunikowania się oraz prowadzenia prezentacji biznesowych i negocjacji.
Istotnym elementem treści programowych jest umożliwienie studentom pozyskania praktycznych umiejętności menedżerskich w procesie tzw. uczenia się w działaniu, które jest realizowane za pomocą różnych symulacji oraz gier kierowniczych.
  • Prezentacja specjalności: brak
  • Opiekun specjalności: dr hab. Marzena Stor, prof. UE

PROGRAM SPECJALNOŚCI:

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE OBOWIĄZKOWE

  • Dobór kadr do organizacji
  • Rozwój i ocenianie pracowników
  • Systemy wynagrodzeń
  • Przywództwo i komunikacja społeczna
  • Kultura organizacyjna
  • Gra kierownicza
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem