Katedra Zarządzania i Gospodarki Żywnościowej

Jednostka nadrzędna: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
                              Instytut Nauk Ekonomicznych
Typ: Katedra

bud. D
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

Kontakt:

E-mail:    ie_kzigz@ue.wroc.pl

Tel.:       71 36 80 508

Kierownik: dr hab. inż. Anna Olszańska, prof. UE

Sekretariat: Ewelina Lewandowska

Pracownicy:

Osoby współpracujące:

Historia Katedry

1962 r. pierwszym kierownikiem jednostki, która dała początek Katedrze Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej i obecnej Katedrze Zarządzania i Gospodarki Żywnościowej, został doc. dr Henryk Fränkel,
1968 r. kierownictwo jednostki funkcjonującej jako Zakład Ekonomiki Rolnictwa objął doc. dr hab. Tadeusz Jankowski,
1979 r. jednostka przemianowana na Zakład Gospodarki Żywnościowej zaczyna funkcjonować w Instytucie Technologii Przemysłu Chemicznego i Spożywczego,
1982 r. powstanie samodzielnej Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej pod kierownictwem doc. dr hab. Tadeusza Jankowskiego,
1993 r. kierownikiem Katedry zostaje prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Urban,
2003 r. włączenie Katedry Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej do nowo powstałego Instytutu Nauk Ekonomicznych, którego dyrektorem zostaje prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Urban,
2003 r.
utworzenie Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem pod kierownictwem prof. zw. dr hab. inż. Barbary Olszewskiej
2014 r. kierownictwo Katedry Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej obejmuje dr hab. inż. Anna Maria Olszańska, prof. UE,
2016 r. połączenie Katedry Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej z Katedrą Zarządzania Przedsiębiorstwem, w wyniku czego powstaje nowa Katedra Zarządzania i Gospodarki Żywnościowej pod kierownictwem dr hab. inż. Anny Marii Olszańskiej, prof. UE.

Byli pracownicy Katedry

1980-1982 r. prof. zw. dr hab. inż. Jan Skalik (habilitacja - 1981 r., obecnie profesor zwyczajny na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów),
Do 1989 r. dr hab. Wiktor Łach (habilitacja - 1985 r.),
1993-1994 r. dr inż. Jolanta Hałasa (doktorat - 1993 r.),
1981-2006 r. dr inż. Krystyna Szlachta (doktorat - 1984 r.),
1997-2007 r. prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Kapusta,
Do 2007 r. prof. dr hab. Tadeusz Jankowski,
1980-2014 r.
prof. zw. dr hab. inż. dr hc. Stanisław Urban (1988 r. - tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych, 1996 r. - stanowisko profesora zwyczajnego)

Profil badawczo-naukowy

Tematyka prac badawczych Katedry obejmuje następujące zagadnienia:
 • analiza rynków rolnych i żywnościowych;
 • analizy SWOT;
 • audyty zarządzania;
 • handel produktami rolnymi i żywnością;
 • instytucje otoczenia agrobiznesu;
 • integracja w agrobiznesie;
 • kształcenie umiejętności miękkich menedżerów;
 • marketing produktów spożywczych;
 • metody zarządzania;
 • ocena innowacji w gastronomii;
 • opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa;
 • projektowanie systemów zarządzania;
 • rynek środków produkcji dla rolnictwa;
 • rynek ziemi w Polsce;
 • spółdzielczość w agrobiznesie;
 • strategiczna analiza działalności przedsiębiorstw;
 • zasoby produkcyjne w rolnictwie.

Dydaktyka

Przedmioty prowadzone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym:

Projekty badawcze i współpraca międzynarodowa

Propozycja oferty dla biznesu

 1. Studia podyplomowe:
   • Menedżerskie studia zarządzania w agrobiznesie;
   • Zarządzanie firmą w rolnictwie i przetwórstwie żywności.
 2. Prace badawcze z zakresu:
   • analiz związanych z tworzeniem strategii marketingowych w przedsiębiorstwach (m. in. SWOT);
   • analizy rynku środków produkcji w agrobiznesie;
   • analizy rynków rolnych i żywnościowych.
   • opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa;
   • pozyskiwania środków unijnych na przedsięwzięcia rozwojowe;
   • projektów rozwoju integracji w agrobiznesie;
   • restrukturyzacji przedsiębiorstw i podmiotów publicznych;
   • strategii przedsiębiorstw..
 3. Ekspertyzy i usługi konsultingowe dotyczące:
   • audytów zarządzania;
   • budowania strategii restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorstw i podmiotów publicznych;
   • partnerstwa publiczno-prywatnego;
   • projektowania i wdrażania systemów zarządzania przez wartość;
   • projektowania systemów zarządzania;
   • przeprowadzania audytów organizacyjnych przedsiębiorstw;
   • strategicznej analizy działalności przedsiębiorstw;
   • zarządzania relacjami z klientami.
 4. Oferta Szkoleniowa:
   • kształcenie umiejętności miękkich menedżerów;
   • ocena i wprowadzanie innowacji w gastronomii;
   • ocena wykorzystania zasobów produkcyjnych w rolnictwie;
   • usługi szkoleniowe z zakresu zarządzania przez wartość;
   • zarządzanie produktem;
   • zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej;
   • zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem.

Odznaczenia i wyróżnienia pracowników Katedry:

 • dr inż. Anna Kowalska - Wyróżniona praca magisterska w 1998 r.
 • dr hab. inż. Joanna Szymańska, prof. UE - wyróżnienia za aktywny udział w promocji oferty edukacyjnej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w latach akademickich 2003/2004 i 2004/2005.
 • dr hab. inż. Anna Olszańska, prof. UE - Srebrny Krzyż Zasługi w 2005 r.
 • prof. zw. dr hab. inż. Barbara Olszewska - Medal Komisji Edukacji Narodowej w 2008 r.
 • dr Maciej Czarnecki - Medal brązowy za długoletnią służbę w 2009 r.
 • dr inż. Anna Kowalska - Wyróżniona praca doktorska w 2009 r.
 • prof. zw. dr hab. inż. Barbara Olszewska - Medal złoty za długoletnią służbę w 2010 r.
 • dr inż. Arkadiusz Piwowar - wyróżnienie pracy doktorskiej wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Stanisława Urbana dr h.c. w 2011 r.
 • dr inż. Małgorzata Matyja - Nagroda I Stopnia w IX edycji Konkursu Krajowej Rady Spółdzielczej na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości w 2013 r.
 • dr inż. Arkadiusz Piwowar - Laureat ogólnopolskiego konkursu "Wiedza z pasją. Promujemy młodych naukowców". Celem konkursu było wyłonienie wybitnych sylwetek młodych naukowców oraz ich osiągnięć, zainteresowań naukowych, realizowanych projektów i prac badawczych (własnych i w zespole badawczym) w 2013 r.
 • dr hab. inż. Anna Olszańska, prof. UE - Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w 2014 r.
 • dr inż. Małgorzata Matyja - Stypendium dla młodych naukowców ufundowane przez International Co-operative Alliance Committee on Co-operative Research (ICA CCR) w 2014 r.
 • dr inż. Małgorzata Matyja - Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Indywidualna Stopnia Drugiego za osiągnięcia w dziedzinie pracy naukowo-badawczej w 2014 r.
 • dr Maciej Czarnecki - Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu II stopnia w 2015 r.
 • dr inż. Małgorzata Matyja - Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Indywidualna Stopnia Drugiego za osiągnięcia w dziedzinie pracy naukowo-badawczej w 2015 r.
 • dr inż. Arkadiusz Piwowar - Nagroda indywidualna (w latach 2012-2016) Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za wyróżniające osiągnięcia naukowo-badawcze.
 • dr hab. inż. Joanna Szymańska, prof. UE - Nagroda J. M. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za wyróżniające się zaangażowanie w kierowaniu pracami Wydziałowej Komisji Wyborczej oraz aktywne uczestnictwo w pracach Uczelnianej Komisji Wyborczej w 2016 r.
 • dr Maciej Czarnecki - Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu II stopnia w 2016 r.
 • dr Magdalena Rajchelt - Wyróżnienie pracy doktorskiej w XVI edycji Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę o tematyce spółdzielczej przyznane przez Spółdzielczy Instytut Naukowy w 2016 r.
 • dr inż. Anna Kowalska - Medale brązowym za długoletnią służbę w 2016 r.
 • dr Magdalena Rajchelt - Nagroda II stopnia w kategorii prac doktorskich i habilitacyjnych XII Edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Badawczą z Zakresu Spółdzielczości przyznaną przez Krajową Radę Spółdzielczą w 2017 r.

Koła Naukowe:

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem