Specjalność: przedsiębiorczość i innowatyka

Specjalność: przedsiębiorczość i innowatyka

Profil kształcenia w ramach tej specjalności ma przygotować kadrę kierowniczą przedsiębiorstw o nastawieniu proinnowacyjnym i liderów przedsiębiorczości, dobrze znających zarówno problemy techniczne jak również ekonomiczne.

Wiedza, jaką studenci zdobywają podczas studiów, jest szczególnie przydatna
w następujących obszarach działalności przedsiębiorstw: badanie i rozwój, innowacje, wynalazczość, projektowanie procesów produkcji i pracy, zarządzanie produktami jak też marką, zarządzanie projektami, planowanie, controlling. Studia przygotowują do pełnienia funkcji liderów przedsiębiorczości na potrzeby różnych środowisk.
Stanowiska kierownicze zajmowane przez absolwentów mogą dotyczyć głównie:

Ponadto absolwenci mogą pracować w doradztwie gospodarczym (consultingu) administracji terenowej, bankach itp.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem