Inauguracja projektu realizowanego w ramach Horyzont2020

Zapraszamy na inaugurację międzynarodowego projektu pt. HeartBIT_4.0 - Application of innovative Medical Data Science technologies for heart diseases, finansowanego w ramach programu Horyzont2020. Jest to już trzeci projekt realizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny pod szyldem prestiżowego programu ramowego, przyjętego przez Parlament Europejski i Komisję Europejską.

Autorem projektu jest zespół pracowników z Instytutu Informatyki Ekonomicznej w składzie: prof. Leszek Maciaszek (koordynator i opiekun naukowy), prof. Bogdan Franczyk, dr Maciej Pondel i dr Artur Rot. W ramach projektu HeartBIT 4.0 zespół przeprowadzi serię szkoleń, warsztatów, konsultacji oraz opracuje materiały dla pracowników z Katedry i Kliniki Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu m.in. w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii Big Data, technik Data Science i uczenia maszynowego w medycynie oraz bezpieczeństwa danych medycznych. Nasza Uczelnia wraz z Technische Universität Dresden, Universität Leipzig i Vysoká Škola Ekonomická v Praze pełnić będzie rolę „Excellence Partner” dla  koordynatora i głównego beneficjenta projektu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Czas realizacji projektu to 36 miesięcy, a jego budżet to ok. 788 000 Euro. 
Wykład inauguracyjny odbędzie się 31 stycznia 2020 roku w Sali P1, o godz. 12.30.

W ramach Horyzontu2020 uczelnia prowadzi jeszcze dwa projekty: SCALINGS   oraz EURHISFIRM.

SCALINGS - Scaling up Co-creation: Avenues and Limits for Integrating Society in Science and Innovation jest projektem realizowanym w ramach konkursu przez 35 uczelni europejskich.  Koordynatorem projektu na Uniwersytecie Ekonomicznym jest prof. Bożena Ryszawska.  Ideą przewodnią jest włączanie społeczeństwa do współtworzenia nauki i  innowacji,  a także popularnego w ostatnim czasie kierunku rozwoju odpowiedzialnej nauki i innowacji (responsible research and innovation -RRI).  Kluczową kategorią w badaniu jest koncepcja współtworzenia (co-creation) i partycypacji w procesie tworzenia innowacji. Zespól UEW  badał ekonomiczne i finansowe aspekty wdrażania nowych technologii w szczególności energii odnawialnej w miastach.

Projekt EURHISFIRM - Historical high quality firm level data for Europe polega na zebraniu, opracowaniu i analizie historycznych danych finansowych dotyczących europejskich przedsiębiorstw, w tym spółek notowanych na giełdach. Okres badawczy obejmuje dane po 1815 roku. Głównym koordynatorem projektu jest Paris School of Economics, uczestniczy w nim 12 jednostek badawczych, w tym Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, a ponadto uczelnie z Francji, Niemiec, Holandii, Belgii, Hiszpanii oraz Zjednoczonego Królestwa.
Profesor Krzysztof Jajuga koordynuje projektem z ramienia naszej uczelni, uczestniczy w nim również Profesor Katarzyna Kuziak. Uniwersytet jest odpowiedzialny za komunikację i rozpowszechnianie informacji o projekcie, nad czym czuwa Renata Gwoździewicz-Pęcherzewska. Z efektami prac można zapoznać się na stronie internetowej https://eurhisfirm.eu/.

Horyzont 2020 to program ramowy w zakresie badań naukowych oraz innowacji, największy projekt realizowany przez Unię w zakresie badań i innowacji.  Jego budżet wynosi 80 mld Euro, z czego 2,8 mld  zostanie przeznaczone na badania naukowe oraz innowacje.
Struktura programu opiera się na trzech filarach:
1.    Doskonała baza naukowa
2.    Wiodąca pozycja w przemyśle
3.    Wyzwania społeczne, w zakresie:
Horyzont 2020 to połączenie 3 inicjatyw rozwoju nauki realizowanych w Europie:
1.    7 PR – Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego
2.    EIT – Europejski Instytut Innowacji i Technologii
3.    CIP – Instrumenty wsparcia innowacyjności Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem