Sukces naukowców UEW w konkursach NCN

Narodowe Centrum Nauki ponownie doceniło naukowców UEW! W gronie laureatów czwartej edycji konkursu MINIATURA znalazła się dr inż. Małgorzata Matyja z dofinansowaniem projektu o wartości 49 432 zł, natomiast w dziewiętnastej edycji konkursu PRELUDIUM mgr Michał Pająk z dofinansowaniem realizacji badań na kwotę 87 780 zł.

Wpływ linii władzy na funkcjonowanie współczesnych organizacji. Perspektywa kultury narodowej
dr inż. Małgorzata Matyja, Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania

Hierarchia we współczesnych organizacjach nadal istnieje – to stwierdzenie jest podstawowym założeniem projektu. Jak zauważa Leavitt (2005), wszystkie wysoce elastyczne rozwiązania konstrukcyjne są niezgodne z naturą ludzką, a zatem nie będą w stanie zastąpić tradycyjnych struktur hierarchicznych. Projekt zakłada więc istnienie tzw. hierarchii adaptacyjnej, dostosowującej się do natury (homo hierarchicus) i potrzeb człowieka.

jpegphoto_e698bf7c358153ad26fe4c970947ea71

Celem projektu jest opracowanie narzędzia badawczego (kwestionariusza ankiety) oraz przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących określenia wpływu linii władzy (chain of command) na wybrane obszary współczesnych organizacji w zależności od różnic kulturowych. Zdecydowano, że zakres terytorialny badań będzie obejmował kraje takie jak Wielka Brytania i Korea Południowa, w których kultury narodowe i organizacyjne różnią się m.in. w zakresie podejścia do zależności hierarchicznych. 

Badania skierowane będą do losowo wybranej próby badawczej złożonej z pracowników różnego rodzaju organizacji. W przypadku firm brytyjskich przebadanych zostanie ok. 380 osób, natomiast w przypadku firm koreańskich ankieta trafi do ok. 140 respondentów.

Rezultaty projektu zostaną złożone do opublikowania w formie artykułu naukowego w wybranym renomowanym czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym. Będą też przedstawione na konferencjach krajowych lub międzynarodowych.


Strategie zarządzania w sprzężonych wspólnych zasobach – perspektywa teorii gier
mgr Michał Pająk, Katedra Ekonomii Matematycznej

Naturalne zasoby, takie jak oceaniczne łowiska czy złożone ekosystemy leśne, są złożoną siecią powiązanych ze sobą gatunków, zależnych od swojego środowiska. Jak możemy je wykorzystywać w sposób zrównoważony, aby chronić je dla przyszłych pokoleń?

_resized_250x310_zdjecie_mpajak

Ekosystemy same w sobie mogą się zmieniać w sposób dynamiczny. Poszczególne gatunki wchodzą ze sobą nawzajem w złożone interakcje typu „ofiara – drapieżnik” i reagują na zmiany w środowisku. Wahnięcia w liczebności jednej z populacji mogą spowodować znaczny rozrost pozostałych albo doprowadzić do kaskadowego załamania się całego ekosystemu.

Użytkownicy natomiast wchodzą w interakcje ze sprzężonym systemem, ale także konkurują między sobą. Bezpośrednie i pośrednie wpływanie na złożony układ może doprowadzić do wyrafinowanych strategii związanych zarówno z wykorzystaniem, jak i ochroną wspólnego zasobu.

W ramach badań zostaną opracowane i zaprogramowane algorytmy służące znajdowaniu rozwiązań opartych o konkurencje i kooperacje dla tego typu złożonych układów. Z kolei analiza wrażliwości pozwoli na sprawdzenie, jak potencjalne wzorce zachowań mogą się zmieniać wraz z modyfikacjami parametrów badanych ekosystemów. Dzięki temu możliwe będzie określenie, jakiego rodzaju rozwiązania pozwalają na długotrwałe, zrównoważone wykorzystanie wspólnych zasobów oraz maksymalizowanie korzyści dla społeczności, które nimi gospodarują.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

__________

W przygotowanie wniosków zaangażowany był zespół Centrum Obsługi Badań Naukowych. Wszystkie osoby zainteresowane wsparciem przy przygotowaniu wniosków zachęcamy do kontaktu: cobn@ue.wroc.pl oraz odwiedzenia strony internetowej: https://cobn.ue.wroc.pl/przygotowanie-wnioskow

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem