Prof. Bogusława Drelich-Skulska ponownie w prestiżowym komitecie AACSB Innovation Committee

boguslawa_drelich-skulskaZ wielką przyjemnością zawiadamiamy, że Pani Profesor Bogusława Drelich-Skulska, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, po raz kolejny została zaproszona do udziału w pracach Komitetu Innowacji AACSB (AACSB Innovation Committee). Zaproszenie to stanowi ogromne wyróżnienie oraz docenienie dotychczasowych zasług Pani Profesor w działaniach Komitetu. Prof. Drelich-Skulska będzie członkiem Komitetu przez następny rok akademicki 2020/2021.

Komitet ds. Innowacji (IC) jest organizacją nauczycieli akademickich i liderów biznesu o zasięgu światowym. Zadaniem tego zespołu jest kolegialna analiza trendów i innowacji oraz kreowanie przyszłej wizji edukacji biznesowej, opracowywanej przez AACSB. Komitet ds. Innowacji bada pojawiające się innowacje i skuteczne praktyki, pomaga rozwijać pomysły i wizje edukacji biznesowej, a także kieruje pracami AACSB w zakresie opracowywania raportów i innych materiałów, mających na celu pomoc instytucjom edukacji biznesowej i ich interesariuszom, w zrozumieniu wyzwań i możliwości w tym obszarze. Komitet ocenia problemy i wyzwania oraz formułuje zalecenia dla Rady w sprawie polityk, planów i taktyk AACSB dotyczących rozwiązywania zidentyfikowanych wyzwań i szans. Komitet może zlecać niezależne badania w ramach rocznych budżetów operacyjnych i kapitałowych zatwierdzonych przez zarząd.

logo_aacsb_220Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) to międzynarodowa organizacja łącząca nauczycieli akademickich, studentów i przedstawicieli biznesu aby osiągnąć wspólny cel: stworzyć kolejne pokolenie wielkich liderów.

Misją AACSB International jest wspieranie zaangażowania, przyspieszenie innowacji i zwiększenie wpływu w obszarze edukacji biznesowej. AACSB łączy, inspiruje i dzieli się innowacjami i jakością w całej sieci obejmującej członków AACSB, a także w środowisku biznesowym. Zbiorowa siła organizacji opiera się na różnych perspektywach, globalnym sposobie myślenia i zaangażowaniu w dokonywanie zmian.

AACSB umożliwia uzyskanie międzynarodowej, specjalistycznej akredytacji dla programów w obszarze zarządzania i rachunkowości na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim.

Nasz uniwersytet został członkiem AACSB w marcu 2017 roku.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem