Rektorski konkurs na najlepszą pracę dyplomową rozstrzygnięty

5 października 2020 r. Komisja Konkursowa  wybrałam najlepsze prace dyplomowe zgłoszone do I Konkursu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na najlepsze prace dyplomowe obronione na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r.
Do Konkursu zgłoszono 54 prace. 

Komisja Konkursowa nagrodziła: 

I. najlepszą pracę dyplomową w kategorii najlepsza praca inżynierska
Autor: Maria Mróz
Praca pt.:  Ewaluacja pracy personelu wykonawczego w warunkach funkcjonowania producenta opakowań żywności
Promotor:  dr Agata Pietroń-Pyszczek

II. najlepszą pracę dyplomową w kategorii najlepsza praca licencjacka z obszaru kierunków studiów związanych z dyscypliną ekonomia i finanse
Autor: Edyta Dziubka
Praca pt.: Edukacja w XXI wieku a rozwój sztucznej inteligencji w Polsce 
Promotor: dr Magdalena Rękas

Wyróżnienia
Autor: Robert Żurek 
Praca pt.:  Zastosowanie metod analizy szeregów czasowych do modelowania wybranych zmiennych określających ekonomiczny aspekt jakości życia 
Promotor: dr Piotr Peternek 

Autor: Aleksandra Węgrzyn 
Praca pt.: Finansowanie a dostępność do świadczeń zdrowotnych w Polsce
Promotor:  prof. zw. dr hab. inż. Dorota Elżbieta Korenik

III. najlepszą pracę dyplomową w kategorii najlepsza praca licencjacka z obszaru kierunków studiów związanych z dyscypliną Nauki o zarządzaniu i jakości
Autor: Anna Trybulec
Praca pt.: Wykorzystanie mechanizmów i narzędzi  wpływu społecznego przez kierowników  na przykładzie placówek handlowych sieci X 
Promotor: dr Adam Suchodolski

Wyróżnienia
Autor: Aleksandra Kleszczyńska 
Praca pt.: Lokowanie produktów w social media z wykorzystaniem serwisu społecznościowego Instagram
Promotor: prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik

Autor: Eryk Kruk
praca pt.:  Uwarunkowania teoretyczne i praktyczne społecznej odpowiedzialności biznesu
Promotor:  dr hab. inż., Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, prof. UEW

IV. najlepszą pracę dyplomową w kategorii najlepsza praca magisterska z obszaru kierunków studiów związanych z dyscypliną Ekonomia i finanse
Autor: Alicja Korenik
Praca pt.: Kształtowanie się wybranych zjawisk w strukturze społecznogospodarczej nowoczesnych miast– studium przypadku
Promotor:  prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska

Wyróżnienia
Autor: Gabriela Skrzek 
Praca pt.: Identyfikacja czynników warunkujących rozmieszczenie inwestycji deweloperskich we Wrocławiu 
Promotor:   dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UEW

Autor: Bartłomiej Kasiuk
Praca pt.: Analiza kosztów i korzyści wykorzystania autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej we Wrocławiu
Promotor: dr hab. Marek Kośny, prof. UEW

V. najlepszą pracę dyplomową w kategorii najlepsza praca magisterska z obszaru kierunków studiów związanych z dyscypliną nauki o zarządzaniu i jakości
Autor: Sandra Hoć
Praca pt.: Wpływ influencer marketingu na zachowania konsumenckie pokolenia Y na przykładzie kampanii reklamowej firmy Samsung Polska
Promotor: dr hab. Iwona Chomiak-Orsa, prof. UEW

Wyróżnienia
Autor: Kamil Koprzak
praca pt.:  Aktywność złoża filtracyjnego w procesie bielenia niskotemperaturowego oleju rzepakowego
Promotor:  dr hab. inż. Wojciech Golimowski, prof. UEW

Autor: Łukasz Gajewicz
Praca pt.: Identyfikacja obszarów niezadowolenia klienta i możliwości ich doskonalenia przy użyciu metod i narzędzi zarządzania jakością w międzynarodowym porcie lotniczym we Wrocławiu
Promotor: dr inż. Ewa Walaszczyk

VI. najlepszą pracę dyplomową w kategorii najlepsza praca licencjacka z programów studiów prowadzonych w języku angielskim
Autor: Mateusz Gargula 
Praca pt.: The role of preferences for redistribution in shaping pension systems based on social solidarity
/ Rola preferencji dotyczących redystrybucji w kształtowaniu systemów emerytalnych opartych na solidarności społecznej

Promotor:  dr hab. Paweł Kuśmierczyk,  prof. UEW

Wyróżnienia
Autor: Katarzyna Frąckiewicz
Praca pt.: Can money provide happiness? Evaluating the impact of economic determinants on the overall life satisfaction.
Promotor: dr hab. Pawel Kuśmierczyk, prof. UEW

Autor: Paulina Ciesielska
Praca pt.: Relation between investment portfolio and personal determinants of risk. The influence of personality traits on risk attitude.
Promotor: dr hab. Pawel Kuśmierczyk, prof. UEW

VII. najlepszą pracę dyplomową w kategorii najlepsza praca magisterska z programów studiów prowadzonych w języku angielskim 
Autor:  Mateusz Podsiadły
Praca pt.: The significance of work-life integration factors to generation XYZ employees
/ Znaczenie czynników WLI wśród pracowników w perspektywie pokoleń XYZ

Promotor: dr hab. Sylwia Stańczyk, prof. UEW

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem