Granty Interekon - kolejne rozdanie – nabór w trybie ciągłym

Ogłaszamy kolejny nabór wniosków już do IV edycji konkursu Granty Interekon. Wnioski można składać do 29 maja 2020 roku w trybie ciągłym do wyczerpania środków. Wnioski złożone i rozpatrzone wcześniej mają pierwszeństwo finansowania. Komisja będzie rozpatrywała wnioski w trybie cyklicznym tj. 28.04.2020, 12.05.2020 oraz 2.06.2020. 
W związku z powyższym prosimy o nadsyłanie podpisanych i zeskanowanych wniosków na mail: magdalena.bywalec@ue.wroc.pl  Wersja papierowa wniosku powinna zostać złożona w kopercie z nazwiskiem Magdalena Bywalec w COBN nie później niż do 2.06.2020 roku. Wniosek papierowy można też wysłać pocztą na adres: 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
ul Komandorska 118/120 53-345 Wrocław 
COBN dr Magdalena Bywalec  

Informujemy równocześnie o zmianie w Regulaminie dotyczącej składu zespołu badawczego. Aktualnie finansowanie grantu badawczego w danym konkursie będzie uruchamiane pod warunkiem, że Wnioskodawca a także wszyscy członkowie jego zespołu badawczego dokonają rozliczenia merytoryczno- finansowego wszystkich dotychczas przyznanych lub realizowanych grantów badawczych Interekon. Jednocześnie, nauczyciel akademicki może być zaangażowany w realizację maksymalnie dwóch projektów badawczych, przy czym tylko w jednym z nich może pełnić funkcję kierownika, w drugim jedynie członka zespołu.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem