Nowa strona Centrów Kompetencyjnych

Na stronie internetowej Uczelni, w zakładce Współpraca → Współpraca z biznesem powstała nowa podstrona, dedykowana centrom kompetencyjnym. 
  
Centra kompetencyjne to jednostki dedykowane realizacji komercyjnych prac badawczo-rozwojowych na rzecz biznesu, administracji i organizacji pozarządowych, a także upowszechnianiu nauki. Tworzą je interdyscyplinarne zespoły ekspertów z różnych katedr, wydziałów, a także pracownicy administracyjni i doktoranci, których łączą zainteresowania konkretną problematyką i chęć wdrożenia wiedzy naukowej i eksperckiej w praktyce gospodarczej.
  
Centra oferują partnerom możliwości współpracy na różnych polach, począwszy od realizacji komercyjnych usług badawczych, poprzez analizy, ekspertyzy, szkolenia i prelekcje, aż do działań o charakterze networkingowym, budujących realne porozumienie pomiędzy Uczelnią a środowiskiem pozaakademickim.
Eksperci zgromadzeni w centrach kompetencyjnych działają również na rzecz szerokiego upowszechniania nauki w społeczeństwie, więc każde centrum posiada specjalną ofertę dedykowaną mediom.

Dwa z centrów stanowią unikatową propozycję praktycznego wdrożenia wiedzy eksperckiej w macierzystej organizacji ‒ w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu ‒  z myślą o doskonaleniu jego funkcjonowania i chęcią włączenia w te działania jak największej liczby zainteresowanych członków wspólnoty akademickiej. 

Współpracę nawiązać można poprzez kontakt z dyrektorem danego centrum ‒ dane kontaktowe podane są w kafelkach dedykowanych poszczególnym centrom.

Adres strony http://www.ue.wroc.pl/biznes/22800/badania_komercyjne_i_wdrozenia.html 
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem