Zasady zachowania się w ukryciu

BUDOWLE OCHRONNE

Schrony i ukrycia dla załóg pracowniczych powinny być przewidziane we wszystkich zakładach pracy, które będą kontynuowały działalność w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

UKRYCIA

UKRYCIA są to piwnice i podpiwniczenia. Ukrycia mają służyć do krótkotrwałej ochrony ludności przed środkami konwencjonalnymi, pyłem promieniotwórczym, bojowymi środkami trującymi i toksycznymi środkami przemysłowymi.

Ukrycia wyposaża się w:

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W UKRYCIU

 1. udając się do ukrycia należy zabrać ze sobą;
  • dokumenty tożsamości;
  • leki i środki opatrunkowe;
  • żywność i wodę;
  • środki indywidualnej ochrony;
  • ciepłą odzież lub koc;
  • latarkę.
 2. nie wolno mieć ze sobą:
  • substancji łatwopalnych, żrących i cuchnących;
  • ostrych narzędzi.
 3. przebywając w ukryciu:
  • należy całkowicie podporządkować się poleceniom służby schronowej;
  • zachować spokój, ograniczyć rozmowy i zbędne czynności;
  • nie wolno palić, biegać itp.;
  • ukrycie można opuścić tylko po ogłoszeniu sygnału odwołania zagrożenia.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem