Jak spółki giełdowe przekazują informacje? Ton w raportach rocznych polskich spółek giełdowych

Obecnie ilość nieustrukturyzowanych danych finansowych (w formie tekstu) przekracza zdolność ludzi do ręcznego przetwarzania tych treści. W związku z tym użytkownicy danych z rynków finansowych coraz częściej sięgają po narzędzia lingwistyki komputerowej, aby wspomóc przetwarzanie dużych ilości nieustrukturyzowanych danych, tworząc miary i wskaźniki, stanowiące uzupełnienie tradycyjnych wskaźników finansowych do oceny przedsiębiorstw i podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Ton (sentyment) w częściach opisowych ujawnień spółek giełdowych

Jednym z takich wskaźników, który od kilku dekad mierzony jest na rynkach kapitałowych anglojęzycznych, jest ton (sentyment), który pozwala na analizę emocji (w ujawnieniach publikowanych przez spółki giełdowe). Patrzy się zarówno na słowa pozytywne i negatywne użyte w tekście oraz różnica między nimi, która wskazuje, jak bardzo pozytywna jest dana informacja. Chociaż liczne organizacje międzynarodowe, które promują transparentność i efektywną komunikację spółek giełdowych wskazują na konieczność używania języka nienacechowanego emocjonalnie, analizy ekspertów rynków kapitałowych oraz świata nauki wskazują, że ton w komunikatach i raportach spółek jest użytecznym źródłem dodatkowych informacji dla uczestników rynków kapitałowych, a w szczególności inwestorów i regulatorów. W wielu przypadkach ton raportów rocznych pozwala oszacować kierunek zmiany w przyszłych wynikach finansowych, a w niektórych raportach bieżących, ma wpływ na reakcję rynku na przekazywaną informację.

Narzędzie do pomiaru tonu raportów polskich spółek giełdowych

Istnieją ogólnodostępne narzędzia do mierzenia tonu w języku polskim, jednak z uwagi na specyfikę „języka finansowego”, gdzie np. „dług” czy „zobowiązanie” nie są słowami negatywnymi, ich efektywność jest mocno ograniczona. Stworzyliśmy więc autorskie narzędzie do mierzenia tonu w finansach. Punktem wyjścia były najbardziej popularne narzędzia dla języka angielskiego, które następnie za pomocą słowosieci (rodzaju słownika używanego w lingwistyce komputerowej) oraz uczenia maszynowego przekształciliśmy na inne języki nieangielskie, w tym polski.

Pierwsze wnioski z analizy tonu w raportach polskich spółek giełdowych

Zbadaliśmy ton tekstów listów do akcjonariuszy publikowanych przez największe 100 spółek z GPW w sprawozdaniach za rok obrotowy 2021. Pogłębione analizy pokazują, że emocjonalna komunikacja odzwierciedla bieżącą sytuację spółki. Emocjonalną komunikację, zarówno pozytywną, jak i negatywną, stosują spółki atrakcyjne dla inwestorów, których akcje są często obracane. Takie spółki szeroko omawiają wyniki sprzedaży w sprawozdaniu z działalności, notują wysokie poziomy przychodów ze sprzedaży i dobrą rentowność. Na pozbawione emocji komunikaty decydują się spółki spoza WIG20, których akcje nie budzą większego zainteresowania inwestorów. Wielkość przychodów i rentowność tych spółek jest raczej niska. Czasami takie spółki stosują standardową komunikację pozytywną, publikując co roku listy do akcjonariuszy i sprawozdania z działalności o podobnej treści.


8 września 2022 r. na Forum Ekonomicznym w Karpaczu w Strefie UEW zaprezentowany będzie raport „Emocje, czyli ton w dokumentach spółek giełdowych”, będący efektem współpracy kadry Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z wykładowcami Politechniki Łódzkiej - dr hab. prof. Politechniki Łódzkiej Karolem Markiem Klimczakiem oraz inż. Janem Makarym Fryczakiem.

Zapraszamy także na panel pt. „Aktualne wyzwania raportowania ESG spółek giełdowych” z udziałem dra hab. Krzysztofa Piontka, prof. UEW – w roli prelegenta oraz dr inż. Dominiki Hadro, która wcieli się w rolę moderatorki. 

Pełna lista paneli z udziałem kadry Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dostępna jest na stronie: Prelegentki i prelegenci z UEW

Tekst autorstwa: dr Dominiki Hadro, dra Krzysztofa Bieguna, dra hab. prof. UEW Marka Pauki, dra hab. prof. Politechniki Łódzki Karola Marka Klimczaka i inż. Jana Makarego Fryczaka.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem