III dzień na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu - relacja

Trzeciego dnia Forum Ekonomicznego w Karpaczu ekspertki i eksperci UEW wzięli udział w sześciu panelach dyskusyjnych. W Strefie UEW odbyło się śniadanie networkingowe dla startupów oraz prezentacja trzech raportów eksperckich.

Kolejnego, ostatniego dnia XXXI Forum Ekonomicznego odbyło się ponad 150 debat i wydarzeń specjalnych. O godz. 10:00 miała miejsce pierwsza tego dnia Sesja Plenarna poświęcona bezpieczeństwu i gospodarce w trakcie agresji Rosji na Ukrainę. Hotel Gołębiewski, w którym odbyła się tegoroczna edycja Forum Ekonomicznego, tętnił życiem do ostatnich godzin trwania konferencji.

Ostatni dzień XXXI Forum Ekonomicznego - panele z udziałem UEW

W drugiej części debaty pt.: „Sprawny system edukacji kluczem do rozwoju” głos zabrała dr hab. Agnieszka Bem, prof. UEW. Podczas dyskusji zastanawiano się nad możliwymi kierunkami rozwoju edukacji oraz efektywnością systemów nauczania, szczególnie w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej.

W debacie pt.: „Aktualne wyzwania raportowania ESG spółek giełdowych” udział wzięły aż trzy osoby z naszej Uczelni: dr Dominika Hadro w roli moderatorki oraz paneliści - dr hab. Krzysztof Piontek, prof. UEW i Karol Ciesielski, od kilkunastu lat związany z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Uczestniczki i uczestnicy debaty rozmawiali o wadach i zaletach raportowania ESG oraz możliwości implementacji tego rozwiązania przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wczesnym popołudniem odbył się panel pt.: „Śmieci - jak rozwiązać problem odpadów komunalnych w dzisiejszej Europie”, w którym udział wzięła dr hab. dr h.c. Anetta Zielińska, prof. UEW. Jak wskazuje temat, dyskusję poświęcono zagadnieniu produkcji i utylizacji odpadów oraz rosnącym kosztom przetwarzania śmieci, które obciążają kieszeń obywatelek i obywateli.

W tym samym czasie na Forum Ochrony Zdrowia odbyła się debata pt.: „Medycyna jutra – technologie przyszłości w służbie jutra”, w którym udział wzięła dr hab. Barbara Mróz - Gorgoń, prof. UEW. Uczestniczki i uczestnicy dyskusji i szukali odpowiedzi na pytanie, jakie technologie są obecne w medycynie i będą wdrażane w najbliższym czasie i co należy zrobić, by systemy ochrony zdrowia unowocześniały się równie prężnie.

Kolejny panel poświęcony był rozmowie na temat zagrożeń i zmian, przed którymi stoi Europa i świat oraz konieczności wyłonienia nowych liderek i liderów, którzy sprawdzą się w tak złożonej i zmiennej rzeczywistości. Dyskusję pt.: „Liderzy jutra” moderowała dr hab. Estera Piwoni – Krzeszowska, prof. UEW.

W trakcie ostatniego panelu z udziałem eksperta UEW pt.: „Agonia globalizacji” szukano odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście zjawisko globalizacji zmierza ku końcowi i jakie mogą być tego przyczyny. W dyskusji wziął udział dr hab. Marek Kośny, prof. UEW. 

Networking w Strefie UEW - śniadanie z udziałem startupów

Do Strefy UEW zaprosiliśmy przedstawicieli i przedstawicielki małych i średnich firm, dojrzałego biznesu, świata nauki i instytucji, by w luźnej atmosferze porozmawiać o rynku startupów i jego przyszłości. Wydarzenie było doskonałą okazję do budowania relacji, zdobywania nowych kontaktów i rozmowy ze specjalistkami i specjalistami różnych branż.

Spotkanie rozpoczęło się o godz.11:00 od rozmowy na temat kondycji startupów. Punktem wyjścia do dyskusji był Raport na temat dolnośląskiego ekosystemu startupowego, przygotowany przez Jana Jakuba Cendrowskiego i dr Ilonę Fałat - Kilijańską we współpracy z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju.

W panelu dyskusyjnym poprzedzającym część networkingową udział wzięły reprezentantki i reprezentanci firm z sektora IT i finansowego, w tym m.in.: dr hab. Barbara Mróz - Gorgoń, prof. UEW z ramienia Uczelni i startupu PayEye, w którym pełni funkcję dyrektor ds. marketingu. Debatę poprowadził Jan Jakub Cendrowski z inQUBE.

Raporty eksperckie w Strefie UEW – prezentacja wyników prac badawczych

Ważnym punktem programu Strefy UEW była prezentacja raportów, przygotowanych przez ekspertki i ekspertów UEW w ramach działalności badawczej, prowadzonej na Uczelni w latach 2021 - 2022. Poza raportem dotyczącym kondycji dolnośląskich startupów zaprezentowanym podczas śniadania networkingowego, na Forum Ekonomicznym przedstawiono jeszcze dwa dokumenty: sprawozdanie z realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz raport dotyczący komunikacji spółek giełdowych.

Autorkami pierwszego raportu pt.: „Cele Zrównoważonego Rozwoju Uczelni. Raport Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.” są prof. dr hab. Bogusława Drelich – Skulska, dr hab. Magdalena Rojek – Nowosielska, prof. UEW oraz dr Anna H. Jankowiak. Opracowanie przedstawia wybrane projekty i działania realizowane w latach 2017-2022 przez osoby pracujące lub studiujące na naszej Uczelni, związane z koncepcją zrównoważonego rozwoju, wpisaną w Strategię 2030.

Kolejny raport to efekt współpracy kadry naukowej UEW z przedstawicielami innych uczelni wyższych. Dokument pt.: „Emocje, czyli ton w dokumentach spółek giełdowych - analiza sprawozdań spółek giełdowych” zawiera unikatowe narzędzie do mierzenia tonu (sentymentu) w sektorze ekonomicznym. Narzędzie to rozpoznaje słowa o zabarwieniu negatywnym i pozytywnym w tekstach finansowych. Autorkami i autorami Analizy są: dr Dominika Hadro, dr Krzysztof Biegun, dr hab. Marek Pauka, prof. UEW oraz dr hab. Karol Klimczak i dr Justyna Fijałkowska. 

Pracowniczkom i pracownikom naukowym oraz administracyjnym, którzy brali udział w XXXI Forum Ekonomicznym, a także tym, którzy odpowiadali za stronę organizacyjną, składamy serdeczne podziękowanie za zaangażowanie.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem