Prezentacja raportów eksperckich UEW - zapowiedź XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu ekspertki i eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zaprezentują cztery kompleksowe raporty, będące efektem prac badawczych prowadzonych na Uczelni w 2021 i 2022 roku.

Ranking Finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2021

Ranking Finansowy jest kompleksowym i obiektywnym narzędziem do badania kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Celem powstania Rankingu było stworzenie uniwersalnego i metodologicznie prostego narzędzia do obrazowania sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST). Ranking kierowany jest do wszystkich grup zainteresowanych oceną funkcjonowania JST w Polsce: samorządowców, aby mogli wymienić się doświadczeniami, przedsiębiorców - celem poznania sytuacji finansowej gminy, w której rozważają inwestycje. Nie można zapominać także o obywatelach i samych mieszkańcach, którzy dzięki Rankingowi mogą sprawdzić, jak gospodaruje ich samorząd i porównać jego działanie z innymi JST.

Przygotowany dokument obrazuje sytuację finansową JST w roku ubiegłym, a tym samym podjęte przez włodarzy decyzje finansowe. W rankingu analizie poddane zostały podstawowe dochody i wydatki jednostek, w tym poziom dochodów własnych, z uwzględnieniem udziału podatku PIT, co w kontekście ostatnich zmian w systemie podatkowym jest bardzo istotne. Analiza dotyczyła również oceny poziomu zadłużenia, poziomu środków pochodzących z UE i poziomu dokonanych inwestycji. Ranking wskazuje na ogólnie bardzo dobrą sytuację finansową jednostek w roku 2021, wgłębiając się jednak w wyniki poszczególnych wskaźników, można zaobserwować niepokojące sygnały. Dla zachowania samodzielności samorządu nie tylko ilość środków jest ważna, ale też źródła ich pochodzenia.

Porównanie zostało dokonane na podstawie danych RIO za 4 kwartały, w podziale na kategorie gmin oraz z uwzględnieniem zmian w pozycji jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do roku 2020.

Autorką Rankingu jest dr Małgorzata Gałecka z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

6 września br. w Strefie UEW dostępnej na terenie Forum Ekonomicznego w Karpaczu zaprezentowany będzie „Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2021” autorstwa Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Emocje, czyli ton w dokumentach spółek giełdowych - analiza sprawozdań spółek giełdowych

Zmiany w regulacjach, rosnąca świadomość inwestorów oraz rozwój mediów społecznościowych przyczyniają się do wzrostu ilości informacji tekstowych publikowanych przez emitentów giełdowych. Tekst ze swojej natury jest trudniejszy do analizy i porównywania niż dane liczbowe. Jednak badania prowadzone na rynkach finansowych potwierdzają wagę informacji tekstowych i ich komplementarny charakter w relacji do danych i wskaźników finansowych. Stąd konieczność wypracowywania narzędzi i metod, pozwalających na kwantyfikacje informacji tekstowych i ich porównywalność pomiędzy spółkami, rynkami oraz w czasie.

Emocje w sprawozdaniach spółek można wykorzystać do:

Raport zawiera autorskie narzędzie do pomiaru tonu (sentymentu) w finansach. Narzędzie to pozwala na identyfikację słów o zabarwieniu pozytywnym i negatywnym w tekstach finansowych. Ranking komunikacji emocjonalnej przeprowadzono na bazie tekstów listów do akcjonariuszy publikowanych przez największe 100 spółek z GPW w sprawozdaniach za rok obrotowy 2021. Następnie na tej podstawie stworzono program, który analizował teksty, oznaczając w nich słowa pozytywne i negatywne według specjalnych list.

Autorkami i autorami Analizy są:

Podczas Forum Ekonomicznego 8 września br. w Strefie UEW autorzy i autorki Raportu zaprezentują wyniki opisywanych badań.

Zachęcamy także do zapoznania się z tekstem pt. „Jak spółki giełdowe przekazują informacje? Ton w raportach rocznych polskich spółek giełdowych.

Raport regionalny: Dolnośląski ekosystem startup-owy

Jaka jest kondycja dolnośląskiego ekosystemu startupowego? Jaki jest stan samych startupów? Jak dolnośląskie startupy oceniają współpracę z instytucjami otoczenia biznesu? Na te i inne pytanie odpowiada raport bazujący na wynikach badania, które w maju 2022 r. przeprowadził inQUBE - Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości, działający przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu - we współpracy z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju.

Celami badania były m.in.:

Współpraca:

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju – podsumowanie zrealizowanych działań

Dokument przedstawia wybrane projekty i działania, które pracownicy i studenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu realizowali w latach 2017-2022. Jak wynika z Raportu, zaangażowanie i entuzjazm społeczności UEW w dążeniu do budowania bezpiecznego i dobrego jest godny naśladowania i kontynuowania. Raport o Celach Zrównoważonego Rozwoju potwierdza słuszność prowadzonych działań i utwierdza w przekonaniu, iż UEW kształci odpowiedzialnych liderów i liderki biznesu oraz prowadzi badania naukowe, które przyczynią się do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce.

Autorkami Raportu są:

Tegoroczna edycja Forum Ekonomicznego odbędzie się w Karpaczu w dniach 6-8 września. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu po raz kolejny pełni funkcję partnera instytucjonalnego wydarzenia.

Pełna lista paneli z udziałem specjalistów i specjalistek z UEW dostępna jest na stronie: Prelegenci i prelegentki. Zapraszamy także do zapoznania się z harmonogramem wydarzeń Strefy UEW

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem