Budujemy zieloną planetę i zieloną Uczelnię - nowy raport o Celach Zrównoważonego Rozwoju naszej Uczelni

Z satysfakcją informujemy, iż podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu przedstawi raport poświęcony realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, których idea została wpisana w Strategię 2030 oraz Plan rozwoju umiędzynarodowienia naszej Uczelni.

Dzięki inicjatywie z 2015 roku, zapoczątkowanej na szczycie w Nowym Jorku przez podpisanie przez  przywódców krajów członkowskich ONZ dokumentu: „Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”, rozpoczęto świadome kształtowanie zrównoważonych warunków życia i rozwoju dla współczesnych i przyszłych społeczeństw. Kluczowe zmiany, które powinny nastąpić, ujęto w siedemnastu celach reprezentujących najważniejsze obszary życia na Ziemi. W niniejszym Raporcie przedstawiamy nasz skromny udział w tej szczytnej inicjatywie, wiedząc, że każde, nawet najmniejsze działanie, zmultiplikowane dzięki wysiłkom innych organizacji, stanowi o ogromnej sile na drodze do lepszego, zdrowszego i spokojniejszego życia. Dokument przedstawia naszą drogę do realizacji celów ONZ, które kształtują działania Uczelni w wielu aspektach.

Zrównoważony Rozwój na UEW 

W raporcie zatytułowanym „Cele Zrównoważonego Rozwoju Uczelni. Raport Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” przedstawiamy wybrane projekty i działania realizowane w latach 2017-2022 przez osoby pracujące lub studiujące na naszej Uczelni. Zaangażowanie naszej społeczności i jej entuzjazm w dążeniu do budowania bezpiecznego i dobrego środowiska zarówno na Uczelni, jak i w otaczającym nas świecie jest godne naśladowania i kontynuowania. Jego odzwierciedlenie jest widoczne w liczbie publikacji, w których poruszamy zagadnienia dotyczące ubóstwa, wyrównywania szans, innowacyjnego kształcenia, efektywności energetycznej i odpowiedzialnej współpracy z otoczeniem, a także wiele innych ważkich kwestii. Jesteśmy przekonani, że wspólnie ze wszystkimi interesariuszami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu będziemy kształcić odpowiedzialnych liderów biznesu, prowadzić zaawansowane badania naukowe, które przyczynią się do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce, oraz realizować działania prospołeczne zgodne z celami zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie chcemy podkreślić, że w poprzedniej dekadzie również podejmowaliśmy inicjatywy, w których nadrzędnymi wartościami były dobro drugiego człowieka, odpowiedzialność za realizowane procesy edukacyjne i prowadzenie badań naukowych w zgodzie z otaczającym nas środowiskiem naturalnym.

Strategia 2030 – razem tworzymy Uniwersytet przyszłości 

Dla przyszłości naszego Uniwersytetu duże znaczenie ma konsekwentna kontynuacja przedsięwzięć rozwojowych zainicjowanych i realizowanych w minionych latach, zwłaszcza w dziedzinie nauki, dydaktyki oraz prac związanych z realizacją koncepcji społecznej i środowiskowej odpowiedzialności. Realizujemy Strategię 2030, która otwiera drogę do budowy Uczelni na miarę naszych marzeń, uniwersytetu pierwszego wyboru, innowacyjnego, doskonałego pod względem naukowym oraz edukacyjnym. Nasze kierunki rozwoju są odpowiedzią na kilka silnych megatrendów, takich jak transformacje modeli gospodarki, zmiany klimatyczne, rewolucja cyfrowa i klimatyczna oraz zmiany socjodemograficzne. Działania w ramach Strategii 2030 uwzględniają Cele Zrównoważonego Rozwoju (SGD) opracowane przez ONZ.

Już 8 września 2022 r. na Forum Ekonomicznym w Karpaczu w Strefie UEW zostanie zaprezentowany dokument pt.: „Cele Zrównoważonego Rozwoju Uczelni. Raport Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.”

Autorkami Raportu są:

· prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska,

· dr Anna H. Jankowiak,

· dr hab. Magdalena Rojek-Nowosielska, prof. UEW.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem