I dzień na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu - relacja

Za nami pierwszy dzień Forum Ekonomicznego, które po raz kolejny odbywa się w Karpaczu. Do tej pory odbyło się ponad 80 debat i 13 specjalnych wydarzeń towarzyszących. XXXI edycja Forum Ekonomicznego pod hasłem „Europa w obliczu nowych wyzwań” potrwa do czwartku 8 września włącznie.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu jest największą w Europie Środkowo - Wschodniej platformą spotkań, na której dyskutuje się o perspektywach rozwoju gospodarczego i współczesnych wyzwaniach społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Konferencja jest także przestrzenią sprzyjającą nawiązywaniu współprac, wymianie doświadczeń i indywidualnych spotkań z ekspertami - stąd obecność Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który po raz kolejny jest partnerem instytucjonalnym wydarzenia.

Podczas tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego odbędzie się ponad trzysta debat z udziałem specjalistów i specjalistek z różnych dziedzin, przedstawicieli i przedstawicielek biznesu, polityki i nauki oraz dziennikarzy i dziennikarek.

Do Karpacza przyjechało już około czterech tysiące osób z kraju i z zagranicy, w tym reprezentacja UEW licząca prawie 40 osób.

Pełny program XXXI Forum Ekonomicznego jest dostępny na stronie organizatora: Program XXXI Forum Ekonomicznego.

Strefa UEW na Forum Ekonomicznym 2022

Po oficjalnym rozpoczęciu Forum Ekonomicznego w Karpaczu o godz. 14:00 nastąpiło uroczyste otwarcie specjalnej przestrzeni stworzonej przez Uczelnię - Strefy UEW, miejsca sprzyjającego wymianie myśli i kontaktów oraz prezentacji oferty Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Podczas otwarcia Strefy UEW głos zabrał Rektor naszej Uczelni, prof. dr hab. Andrzej Kaleta, który powitał zgromadzonych gości krótkim przemówieniem. Następnie cała reprezentacja Uczelni obecna na Forum Ekonomicznym została uwieczniona na pamiątkowej fotografii, będącej symbolicznym początkiem wydarzenia.

O godz. 17:00 w Strefie UEW na XXXI Forum Ekonomicznym rozpoczęło się kolejne wydarzenie - Spotkanie przy kawie z Rektorem UEW, będące doskonałą okazją do tego, by porozmawiać z władzami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w mniej formalnym tonie i do zacieśniania więzi społeczności akademickiej UEW.


XXXI Forum Ekonomiczne – panele z udziałem ekspertów i ekspertek UEW

Pierwszego dnia Forum Ekonomicznego w Karpaczu ekspert i ekspertki z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wzięli udział w trzech panelach dyskusyjnych.

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta wystąpił w Debacie Rektorów pt.: „Przyszłość edukacji ekonomicznej i wyzwania dla polskiej gospodarki” w roli prelegenta. W dyskusji udział wzięli rektorzy innych uczelni ekonomicznych: Stanisław Mazur z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Piotr Wachowiak ze Szkoły Głównej Handlowej, Maciej Żukowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i Robert Wolny, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W rolę moderatora wcielił się dziennikarz Piotr Maślak.

Przedmiotem debaty był wpływ uczelni ekonomicznych na kształcenie przyszłych liderów i liderek biznesowych i społecznych, gotowych na mierzenie się z wyzwaniami, jakie niosą m.in. wojna w Ukrainie, recesja czy pandemia.

Zakończyliśmy debatę na temat przyszłości uczelni ekonomicznych i wydaje się, że to jest dobry moment, żeby rozmawiać o tym, jak w przyszłość będzie wyglądała edukacja ekonomiczna w Polsce. Zagrożenia w gospodarce, nowe trendy, niepewność - to jest jednocześnie szansa na to, żeby prowadzić badania i wyprzedzać rzeczywistość." - komentuje prof. dr hab. Andrzej Kaleta, Rektor UEW.


W tym samym czasie w Strefie Dolnego Śląska prof. dr hab. Bogusława Drelich – Skulska poprowadziła debatę pt.: „Polskie i europejskie scenariusze dla wodoru”, w której udział wzięli przedstawiciele Sejmu, władz wojewódzkich oraz innych instytucji zajmujących się m.in. badaniami i rozwojem. W debacie głos zabrali: Jacek Bogusławski z Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Prezes Zarządu Szybkich Kolei Miejskich Alan Beroud, poseł Jarosław Rzepa, Prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Drynda oraz Sebastian Wydra, dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Tematem panelu była Polska Strategia Wodorowa i kierunki działania, które pozwolą osiągnąć wyznaczone w niej cele.

Dyskusja prowadzona w ramach panelu dotyczyła tworzenia nowej gałęzi gospodarki w Polsce - gospodarki wodorowej. Nie jesteśmy tylko petentem, ale jesteśmy kreatorem nowej jakości, która pozwoli na świadomą dekarbonizację gospodarki, emisję zielonego wodoru i włączenie się w walkę z globalnym ociepleniem na świecie." - dodaje prof. dr hab. Bogusław Drelich - Skulska


Ostatni panel z udziałem reprezentacji UEW poprowadziła dr Katarzyna Smolny, która moderowała rozmowę na temat instytucji kultury. W debacie pt. „Integracja, edukacja czy zysk? - Rola instytucji kultury we współczesnym świecie” udział wzięli przedstawicielka i przedstawiciele świata kultury, polityki i organizacji trzeciego sektora. Wśród prelegentek i prelegentów znaleźli się dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski, dyrektor wykonawczy Ukraińskiego Funduszu Kultury Władysław Berkowskyi, poseł Krzysztof Mieszkowski, Kazimierz Karpicz - dyrektor muzeum Pałac Balińskich w Jaszunach oraz Natalia Gnoińska - prezeska Fundacji 8Marca.

Debata skupiała się na znalezieniu odpowiedzi na pytania: jak tworzyć efektywne instytucje kultury łączące pokolenia oraz czy kultura z założenia powinna generować zyski.

Moderowałam panel pt.: „Integracja, edukacja czy zysk", a interesujące wnioski - co mnie bardzo cieszy - były wspólne. Żaden z panelistów nie wyobraża sobie kultury dla zysku. Mówiliśmy o tym, że kultura tworzy większe wartości, inne wartości niż tylko zysk finansowy. W związku z tym jesteśmy zgodni co do finansowania kultury ze środków publicznych." - komentuje dr Katarzyna Smolny.


Uroczysta Gala z okazji XXXI Forum Ekonomicznego

Po zakończeniu części poświęconej debatom organizatorzy Forum Ekonomicznego w Karpaczu zaprosili uczestniczki i uczestników wydarzenia na uroczystą Galę, podczas której wręczono nagrody dla organizacji i firm odpowiedzialnych społecznie oraz nagrodę specjalną Forum Ekonomicznego.

Nagrodę Prezydenta Wrocławia – Biznes Odpowiedzialny Społecznie otrzymały firmy Impel, Whirlpool oraz Nokia. Nagrodę specjalną Forum Ekonomicznego otrzymał Thomas Bach. Laureatem ostatniej nagrody tego wieczoru został Premier Czech, Petr Fiala.

Uroczystość uświetnił występ Narodowej Orkiestry Dętej z Lublina pod batutą Mariusza Dziubka. Partnerem gali był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Główny Partner Forum Ekonomicznego. 

Po więcej informacji na temat bieżących wydarzeń na Forum Ekonomicznym w Karpaczu zapraszamy na dedykowaną stronę: UEW na Forum

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem