Poznaj ekspertki i ekspertów UEW - Forum Ekonomiczne 2022

6 września 2022 roku rozpocznie się XXXI Forum Ekonomiczne - jedna z ważniejszych konferencji w regionie, poświęcona gospodarce i ekonomii Europy Środkowej i Wschodniej. W wydarzeniu weźmie udział wiele znanych nazwisk z dziedziny polityki, socjologii, zarządzania i ekonomii, w tym ekspertki i eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Oto lista ekspertek i ekspertów UEW, którzy wezmą udział w tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu. 

Andrzej Kaleta

prof. dr hab. Andrzej Kaleta
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami zarządzania strategicznego, strategii konkurencji i przedsiębiorczości. Jest doradcą w procesach zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach i gminach Dolnego Śląska.

Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Przewodniczący Rady Nadzorczej Impel S.A., przewodniczący Kapituły Konkursu „Dolnośląski GRYF – Nagroda Gospodarcza”, członek Kapituły Konkursu „Młode Talenty” Stowarzyszenia Dolnośląskiego Klubu Kapitału oraz członek Rady ds. Aktywności Akademickiej przy Wrocławskim Parku Technologicznym S.A.

Panele:
1. Nowy Ład na Starym Kontynencie. Gospodarka europejska u progu XXI wieku.
2. Przyszłość edukacji ekonomicznej i wyzwania dla polskiej gospodarki.


Ewa Izabela Stańczyk - Hugiet UEW

prof. dr hab. Ewa Izabela Stańczyk-Hugiet
Prorektorka ds. Badań i Kadry Akademickiej. Autorka i współautorka ponad 300 publikacji m.in. na temat zarządzania strategicznego, kompetencji przedsiębiorstw, sieci i relacji międzyorganizacyjnych oraz koopetycji. 

Od 2019 kieruje projektem związanym z rozwojem naukowym UEW z programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości o wartości ponad 10 mln złotych. Bierze udział w promowaniu kadr naukowych, także w zespołach ekspertów i recenzentów m.in. w NCN i NAWA, oraz Rady Doskonałości Naukowej.

Laureatka dwóch (zespołowych) nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zastępczyni przewodniczącego Komitetu Nauk o Organizacji i Zarządzaniu PAN w kadencji 2020 – 2024.

Panel: Działalność badawczo-rozwojowa w Polsce na tle państw Unii Europejskiej.


Bogusława Drelich-Skulska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska
Prorektorka ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej. Kieruje Katedrą Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Jej zainteresowania naukowe obejmują ekonomię międzynarodową oraz ekonomię rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem polityki gospodarczej w wybranych krajach Azji Wschodniej. Przedmiotem jej badań jest także kształtowanie się regionalizmu ekonomicznego w Azji Wschodniej na płaszczyźnie makroekonomicznej i mikroekonomicznej w XXI wieku oraz rozwój regionalny UE na przykładzie Dolnego Śląska. Ważnym obszarem aktywności naukowej są badania dotyczące funkcjonowania globalnych łańcuchów wartości, polityki klastrowej na świecie i w Polsce (w tym w obszarze gospodarki wodorowej) oraz procesów akredytacji międzynarodowych w sektorze szkolnictwa wyższego.

Autorka ponad 100 publikacji naukowych, które ukazały się na międzynarodowym rynku wydawniczym oraz promotorka 14 doktorantów.

Panel: Polskie i europejskie scenariusze dla wodoru. (moderatorka)


Bartłomiej Nita

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Kierownik Katedry Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej na Wydziale Zarządzania. Pełni również funkcję Prorektora ds. Finansów i Rozwoju.  

Przez wiele lat współpracował z firmą konsultingową, gdzie zajmował się doradztwem gospodarczym dla różnych przedsiębiorstw i instytucji. Autor wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji, a także wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami. Jest trenerem biznesu - w celu podnoszenia swoich kompetencji szkoleniowych ukończył Szkołę Trenerów oraz Szkołę Tutorów-Mistrzów.  

Specjalizuje się w finansach i rachunkowości, w szczególności zajmuje się zarzadzaniem kosztami, pomiarem dokonań (performance measurement), sprawozdawczością i analizą finansową, zarządzaniem finansami, wyceną spółek, rachunkowością zarządczą i controllingiem. 

Panel: Inwestycje w regionach. Jak dzięki funduszom unijnym zmieniają się europejskie miasta i regiony? (moderator)


Agnieszka Bem
dr hab. Agnieszka Bem, prof. UEW
Autorka i współautorka ponad 100 publikacji naukowych, w większości w języku angielskim, na pograniczu ekonomii, finansów i nauk o zdrowiu oraz prac z zakresu zarządzania finansami szpitali. 

Uczestniczka projektów badawczo - wdrożeniowych, m.in. projektu finansowanego z programu „Dialog”, który wypracował zestaw dobrych praktyk dla uczelni ekonomicznych w Polsce. 

Certyfikowana tutorka akademicka. Posiada doświadczenie w biznesie – jako przedsiębiorczyni, członkini rad nadzorczych i społecznych w jednostkach ochrony zdrowia, w tym w procesie restrukturyzacji oraz jako ekspertka w przedsiębiorstwach, głównie z branży górniczej.

Panel: Sprawny system edukacji kluczem do rozwoju.


Krzysztof Biegun

dr Krzysztof Biegun
Adiunkt w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, członek sieci eksperckiej Team Europe przy Komisji Europejskiej. 

Specjalizuje się w zagadnieniach polityki gospodarczej, w szczególności – pieniężnej i kursowej, ryzyku kursowym, teorii i praktyce integracji rynków finansowych. Konsultant w zakresie wykorzystywania innowacyjnych instrumentów finansowych dostępnych w UE.

Panel: Inflacja w strefie euro i konsekwencje gospodarcze dla Europy. 


Aleksandra Burdukiewicz UEW
dr, EMBA Aleksandra Burdukiewicz

Specjalizuje się w organizacji procesu transferu wiedzy i technologii z uczelni do biznesu, zarządzaniu własnością intelektualną i budowaniu partnerstw na rzecz realizacji wspólnych inicjatyw badawczo-rozwojowych uczelni i partnerów ze środowiska pozaakademickiego.

Panel: Jak mądrze inwestować w innowacje? Debata Gazety Prawnej.

Jan Jakub Cendrowski inQUBE
Jan Jakub Cendrowski
Ekspert komunikacji marketingowej i strateg biznesowy z wieloletnią praktyką w projektowaniu kampanii reklamowych i narzędzi marketingu online. Od lutego 2021 zastępca dyrektora, a od listopada 20221 dyrektor inQUBE Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Doświadczenie zdobywał m.in. w branży telekomunikacyjnej, chemicznej oraz jako menedżer w agencjach reklamowych i PR. Pracował m.in. dla takich marek i instytucji jak Grupa Maspex, Instytut Spraw Obywatelskich, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Wieloletni wykładowca WSB we Wrocławiu oraz Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr. 


Karol Ciesielski UEW

Karol Ciesielski
Od kilkunastu lat związany z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz z rynkiem kapitałowym. 

Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych i bogate doświadczenie w Wealth Managemencie oraz private bankingu. Obecnie odpowiedzialny za relacje inwestorskie spółki z sektora SaaS Woodpecker.co. 

Promuje wiedzę ekonomiczną na profilu Instagramowym o nazwie @poranek_maklera. Od kilku lat regularny komentator ekonomiczny w Biznes24 i TVP.

Panel: Aktualne wyzwania raportowania ESG spółek giełdowych.


Małgorzata Gałecka UEW
dr Małgorzata Gałecka

Adiunktka w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, menedżerka Impakt Dolny Śląsk - Think Tank Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Koncentruje się na zagadnieniach związanych z finansami publicznymi, w szczególności w zakresie efektywności wydatków publicznych, długofalowym planowaniu budżetu i efektywnym wykorzystaniu środków publicznych; obecnie jej główna działalność badawcza skupia się wokół tematów związanych z efektywnością działalności organizacji kulturalnych. 

Prowadzi projekty w Centrum Badawczo-Rozwojowym Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Koordynatorka merytoryczna Rankingu Finansowego Samorządu terytorialnego 2021 r.

Panel: Nowe wyzwania finansowe dla gospodarzy miast i regionów. Jak radzą sobie z nimi liderzy Rankingu Finansowego Samorządów?


Dominika Hadro UEW

dr inż. Dominika Hadro
Adiunktka w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; prowadzi badania w obszarach analizy tekstu w finansach, przejrzystości informacyjnej na rynkach finansowych oraz pozyskiwania kapitału. Kierowniczka wielu projektów badawczych, w tym dwóch finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Dwukrotna stypendystka Marie Curie (Uniwersytet L. Bocconi i Uniwersytet w Manchesterze), prowadziła badania naukowe również na Uniwersytecie Bolońskim, Uniwersytecie Pablo de Olavide i Uniwersytecie Navarra. Obecnie przebywa na Uniwersytecie w Turynie jako Visiting Researcher; współautorka wielu publikacji naukowych; prywatnie miłośniczka języka i kultury włoskiej.

Panel: Aktualne wyzwania raportowania ESG spółek giełdowych. (moderatorka)


Maja Kiba - Janiak UEW

dr hab. inż. Maja Kiba - Janiak, prof. UEW
Profesor UEW w Katedrze Zarządzania Strategicznego i Logistyki na Wydziale Zarządzania. Od 2020 roku pełni stanowisko Dyrektora programu Excecutive Master of Business Administration.  

Jej zainteresowania badawcze dotyczą logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, w szczególności zrównoważonej logistyki ostatniej mili. Uczestniczyła i nadal uczestniczy — jako kierownik lub główny wykonawca, w wielu projektach naukowych, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i Unii Europejskiej. 

Panel: Perspektywy zrównoważonego transportu w Europie.


Magdalena Janowicz UEW
Magdalena Janowicz

Absolwentka UEW na Wydziale Zarządzania i Informatyki oraz Studiów Podyplomowych z Rachunkowości. Ukończyła prestiżowe Studia Podyplomowe Executive MBA w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej. Posiada Certyfikat Audytora Wewnętrznego oraz Certyfikat Księgowy Ministra Finansów.

Doświadczenie w prowadzeniu finansów i zarządzaniu na uczelni wyższej zdobywała jako Zastępczyni Kwestora oraz Kanclerza w Akademii Wojsk Lądowych. Wysokie umiejętności menedżerskie i analityczne, ukierunkowane na osiąganie wyznaczonych celów oraz bogate doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wykorzystuje w pracy na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego.

Od 2019 roku jest Kanclerzem UEW.


Karol Klimczak

dr hab. Karol M. Klimczak
Ekonomista specjalizujący się w zarządzaniu finansami i rachunkowości, profesor Politechniki Łódzkiej.

Doświadczenie zbierał na renomowanych uczelniach: Universidad de Navarra, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, HEC-Paris, Akademii Leona Koźmińskiego i Yale School of Management. 

Interesuje się analizami strategicznymi, komunikacją spółek giełdowych i uczeniem maszynowym. Opublikował książki „Corporate Financial Communication in Poland” oraz „Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa” i liczne artykuły naukowe.


Marek Kośny UEW

dr hab. Marek Kośny, prof. UEW
Prodziekan Wydziału Ekonomii i Finansów. Prowadzi badania w obszarze zastosowań metod statystycznych i ekonometrycznych do opisu i prognozowania zjawisk społeczno-ekonomicznych. 

Autor kilkudziesięciu publikacji z tego obszaru. Jako kierownik i wykonawca uczestniczył w kilkunastu międzynarodowych i krajowych projektach badawczych. Odbył staże badawcze na Uniwersytecie w Mediolanie, Instytucie Badań Społeczno-Ekonomicznych w Luksemburgu oraz Bar Ilan University w Tel Avivie. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

Przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członek Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego, przewodniczący Zespołu Ekspertów Związku Dużych Rodzin 3Plus. Członek European Economic Association, Royal Economic Society, Society for Economic Measurement oraz Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

Panel: Agonia globalizacji.


Milena Kowalska UEW
Milena Kowalska

Pracownik naukowy w katedrze Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Najmłodsza Radna Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Mandat sprawuje już drugą kadencję. Zawodowo także członkini zarządu firmy konsultingowej. 

Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Wielkopolska - Kierunek Europa. Uczestniczka Pracowni Samorządowej Fundacji Batorego. W latach 2018-2021 Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od dwóch kadencji Przewodnicząca Stowarzyszenia Młodzi Demokraci.

Panel: Potencjał Zagranicznych Uniwersytetów.


Robert Kurek UEW

dr hab. Robert Kurek, prof. UEW
Pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w Katedrze Finansów i Rachunkowości. Wykładowca na uczelniach publicznych i niepublicznych. Autor ponad 120 artykułów i opracowań naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych w kraju i za granicą.

Kierownik i wykonawca grantu Narodowego Centrum Nauki (40 konkurs – lata 2011-2013) oraz projektu badawczego realizowanego na Uniwersytecie w Kolonii, sfinansowanego przez Deutscher Akademischer Austauschdienst (2007). Uczestnik, koordynator i współorganizator wielu konferencji naukowych. Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych. Zainteresowania naukowe: ubezpieczenia gospodarcze i społeczne, finanse, rynek kapitałowy i pieniężny, nadzór nad rynkiem finansowym, zarządzanie finansami, innowacje w finansach, waluty alternatywne (kryptowaluty, CBDC). 


Barbara Gorgoń - Mróz

dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń, prof. UEW
Badaczka, praktyk biznesu. Specjalizuje się w badaniach budowy tożsamości i wizerunku marki. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu zarządzania i marketingu, a w szczególności strategii marki, brandingu oraz współczesnych trendów w zarządzaniu i marketingu strategicznym.

Uczestniczyła w wielu konferencji międzynarodowych oraz wyjazdach programu Erasmus +, m.in. w Wielkiej Brytanii, Portugalii, Włoszech, Tajlandii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Od 2019 współtworzy markę Fintechu. Prezeska Global Biometric Council. Współpracuje z DCOiH, jak i z wieloma Polskimi i międzynarodowymi firmami, jako konsultantka ds. marki i marketingu. Laureatka prestiżowej nagrody Economicus 2020.

Panel: Medycyna jutra. Technologie przyszłości w służbie naszego zdrowia.


Andrzej Okruszek UEW

dr hab. inż. Andrzej Okruszek, prof. UEW
Specjalista z zakresu technologii żywności i żywienia i oceny surowców pochodzenia zwierzęcego. Prowadzi badania w obszarach związanych z jakością i wartością odżywczą oraz z bezpieczeństwem żywności.

W pracy badawczej zajmuje się ponadto inżynierią żywności, a także zastosowaniem nowych technologii w jej wytwarzaniu oraz zagadnieniami związanymi z reorganizacją systemu żywnościowego, zmierzającą w kierunku jego zrównoważonego rozwoju, pozwalającą na wypracowanie rozwiązań mogących zapewnić społeczeństwom nie tylko zdrową żywność, ale także rozwiązań wspomagających stworzenie zrównoważonych systemów środowiskowych, gospodarczych i społecznych przy jej wytwarzaniu, pozyskiwaniu i przemysłowym przetwarzaniu.

Panel: Sposoby na zrównoważony rozwój systemu żywnościowego. (moderator)


Krzysztof Piontek UEW
dr hab. Krzysztof Piontek, prof. UEW

Profesor UEW w Katedrze Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Specjalizuje się w wykorzystaniu metod matematycznych w finansach oraz w obszarze poprawy efektywności energetycznej.

Jest prezesem zarządu spółki DB Energy SA, notowanej na rynku NewConnect, wiodącej firmy z branży poprawy efektywności energetycznej dla zakładów przemysłowych. Spółka opracowuje i wdraża strategie zeroemisyjne i od lat pomaga firmom w drodze do neutralności klimatycznej.

Członek Rady Nadzorczej MW Trade SA.

Panel: Aktualne wyzwania raportowania ESG spółek giełdowych.


Estera Piwoni - Krzeszowska UEW

dr hab. Estera Piwoni-Krzeszowska, prof. UEW

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Coach (Meritum Certified Coach; nr certyfikatu: MC-ACSTH-532) współpracująca z Centrum Współpracy z Biznesem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Certyfikowana tutorka akademicka (nr certyfikatu: 283/STA-Z/2021/10). Specjalistka w zarządzaniu relacjami ze stakeholders.

Panel: Liderzy jutra. (moderatorka)


Bogusław Półtorak UEW

dr hab. Bogusław Półtorak, prof. UEW
Prodziekan ds. Kształcenia, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekspert w zakresie funkcjonowania systemów finansowych, w tym rynku kredytów mieszkaniowych. 

Przewodniczący Rady Think Tanku Impakt Dolny Śląsk. Członek Rady Inwestycyjnej Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. podmiotu celowego Województwa Dolnośląskiego. 

W latach 2017-2018 roku powołany do zespołu specjalistycznego nauk humanistycznych i społecznych MNiSW. Do 2015 roku dyrektor programowy w strukturach Grupy Allegro, PayU.

Wdrażał zarządzanie przez cele w zespołach oraz zwinne metody Agile, mentor w szkole menedżerów. Były redaktor naczelny serwisów Grupy Bankier.pl (m.in. Bankier.pl, PIT.pl, VAT.pl).

Panele:
1. Kryptowaluty. Czy wirtualny pieniądz ma przyszłość?
2. Przyszłość rynku nieruchomości. Bańka, która nigdy nie pęknie.

Justyna Rudnicka UEW

Justyna Rudnicka
Z branżą marketingu i komunikacji marketingowej związana od ponad 20 lat. Specjalizuje się w obszarach: zarządzania zespołem i projektami marketingowymi, programów komunikacji marek, relacji B2B. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując po stronie korporacji (m.in. w sektorze farmaceutycznym, bankowości i ubezpieczeń) oraz w agencjach reklamowych. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Akademii L. Koźmińskiego. Równolegle rozwija kompetencje jako dyplomowany profesjonalny coach.


Bożena Ryszawska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Bożena Ryszawska, prof. UEW
Pracuje w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych. Prowadzi badania w zakresie zielonej gospodarki, zielonych finansów, transformacji energetycznej i ekonomii środowiskowej. Dyrektorka Green Teamu ‒ Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Certyfikowana liderka Climat Reality Project. Kierowniczka międzynarodowych projektów realizowanych w ramach programu Horyzont 2020: Scaling up Co-creation: Avenues and Limits for Integrating Society in Science and Innovation (SCALINGS), a także Obywatelstwo energetyczne i wspólnoty energetyczne na rzecz przejścia na czystą energię (EC2).

Panele:
1. Bezpieczeństwo energetyczne i zielona gospodarka w aktualnej sytuacji geopolitycznej.
2. Ekonomia, ekologia, bezpieczeństwo – w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań. (moderatorka)

Jacek Sieniawski UEW
Jacek Sieniawski

Doświadczony menedżer z ponad 30-letnim stażem pracy w zarządach banków (w tym Bank Zachodni WBK S.A.) oraz na wysokich kierowniczych stanowiskach w przemyśle (w tym KGHM "Polska Miedź" S.A.), posiadający wysokie kompetencje w zakresie zarządzania organizacją, finansów i rachunkowości.

W swojej pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu jako Kwestor, oprócz zagadnień związanych z finansami i rachunkowością koncentruje się na kwestiach dotyczących strategii rozwoju Uczelni oraz organizacji i zarządzaniu zmianą w uczelni publicznej.


Katarzyna Smolny UEW
dr Katarzyna Smolny
Z wykształcenia prawniczka, doktor nauk finansowych, zawodowo związana z finansami publicznymi. 

Jej działalność od ponad 5 lat koncentruje się na finansowaniu kultury ze środków publicznych. Stale współpracuje z samorządowymi instytucjami kultury.

Panel: Integracja, edukacja czy zysk? Rola instytucji kultury we współczesnym świecie.


Elżbieta Sobczak UEW

dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UEW
Kieruje Katedrą Gospodarki Regionalnej na Wydziale Ekonomii i Finansów. Członkini Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego i Stowarzyszenia Regional Studies Association. 

W pracy naukowej zajmuje się zastosowaniem metod statystycznych i ekonometrycznych w badaniach regionalnych, rozwojem sektorów wysokich technologii i usług opartych na wiedzy, innowacyjnością, działalnością badawczo-rozwojową w państwach i regionach Unii Europejskiej, segmentacją rynków zagranicznych.


Piotr Szymański UEW

dr hab. Piotr Szymański, prof. UEW
Pracuje w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa. Członek zespołu Green Team ‒ Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Członek zespołu w międzynarodowych projektach realizowanych w ramach programu Horyzont 2020: Scaling up Co-creation: Avenues and Limits for Integrating Society in Science and Innovation (SCALINGS), a także Obywatelstwo energetyczne i wspólnoty energetyczne na rzecz przejścia na czystą energię (EC2).

Panele:
1. Europejski Zielony Ład – czy da się osiągnąć cele klimatyczne w nowej rzeczywistości geopolitycznej? (moderator)
2. Bezpieczeństwo energetyczne i zielona gospodarka w aktualnej sytuacji geopolitycznej.


Jarosław Witkowski UEW

prof. dr hab. Jarosław Witkowski
Kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego i Logistyki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Autor ponad 150 publikacji naukowych z zakresu ekonomiki transportu, logistyki i zarządzania globalnymi łańcuchami dostaw.

Były stypendysta Rządu Japonii oraz Komisji Europejskiej. Wieloletni ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Konsultant i wykonawca kilkudziesięciu projektów dla przedsiębiorstw, samorządów oraz instytucji krajowych i europejskich.

Panel: Smart City – inteligentne inwestycje w mieście przyszłości. (moderator)


Ałła Witwicka - Dudek UEW

mgr Ałła Witwicka – Dudek
Coach ICC, trenerka biznesu Matrik, doradczyni kariery z ponad 20-letnim doświadczeniem i wiedzą bazującą na praktyce biznesowej, dydaktycznej i trenerskiej. 

Od ponad 15 lat pełni funkcje kierownicze i współtworzy efektywne zespoły projektowe i organizacyjne. Obecnie zarządza Centrum Współpracy z Biznesem UEW. Przez 8 lat współtworzyła i koordynowała międzynarodowy projekt „Study in Wrocław”. 

Bogate doświadczenie zawodowe wykorzystuje m.in. w pracy na rzecz implementacji Strategii 2030 UEW, jako członkini Rady ThinkTanku Impakt Dolny Śląsk UEW czy też jako członkini Rady Studiów Executive MBA UEW.


Sylwia Wrona UEW

dr Sylwia Wrona
Adiunkta w Katedrze Zaawansowanych Badań w Zarządzaniu UEW, członkini Rady Uczelni, dyrektorka Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Projektowania Innowacyjnych Rozwiązań DTHUB, koordynatorka Biznesowego Indywidualnego Programu Studiów. 

Certyfikowana trenerka biznesu, facylitatorka procesów zespołowych, moderatorka Design Thinking, eduScrum Master, trenerka FRIS®, akredytowana tutorka. Specjalizuje się w zarządzaniu marką, komunikacji, projektowaniu doświadczeń użytkownika, Design Thinking oraz zespołowym rozwiązywaniu problemów zgodnie z autorską metodą pracy projektowej LIFT.

Współpracowała m.in. z firmą NOKIA, Credit Suisse, Maspex, AHK Polska i PARP.


Anetta Zielińska UEW

dr hab. dr h.c. Anetta Zielińska, prof. UEW
Pracownik naukowo-dydaktyczny od 28 lat. Tytuł doktora w 2000 r., doktor habilitowany 2015 r., profesor nadzwyczajny 2016 r., tytuł doctor honoris causa 2019 r.

Dziedzina badawcza to logistyka zwrotna, Gospodarka Obiegu Zamkniętego, gospodarowanie odpadami. Opublikowała 220 artykułów, wzięła udział w 180 konferencjach.

Panel: Śmieci – jak rozwiązać problem odpadów komunalnych w dzisiejszej Europie?


XXXI Forum Ekonomiczne odbędzie się w dniach 6-8 września 2022 roku w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest partnerem instytucjonalnym wydarzenia.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem