Komunikaty i Pisma okólne Dziekana Wydziału

KOMUNIKATY 2020
- komunikat nr 1 – zasady podziału i wykorzystania środków z subwencji na Wydziale EiF – załączniki do komunikatu (docx)
komunikat nr 2  – w sprawie opublikowania uchwały nr 2/2019 Rady Wydziału Ekonomii i Finansów z dnia 13.11.2019 r.
- komunikat nr 3 – wprowadzenie na Wydziale EiF systemu wyłaniania wiodących obszarów badawczych
- komunikat nr 4 – wprowadzenie na Wydziale EiF Systemu Zapewnienia Jakości Badań Naukowych – załączniki do komunikatu (docx)
- komunikat nr 5 – ogłoszenie 1 konkursu grantowego
- komunikat nr 6 – w sprawie zmian w składzie Komisji ds. współpracy międzynarodowej
- komunikat nr 7 -w sprawie ogłoszenia uchwały komisji oceniającej wnioski o finansowanie projektów badawczych złożone w pierwszym konkursie o finansowanie grantów badawczych pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych wydziału oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej prowadzących badania w dyscyplinie ekonomia i finanse
- komunikat nr 8 – ogłoszenie 2 konkursu grantowego
- komunikat nr 9 – ogłoszenie 3 konkursu grantowego
- komunikat nr 10 – sondaż – zasady
- komunikat nr 11 – powołanie przewodniczących komisji wydziałowych na Wydziale Ekonomii i Finansów
- komunikat nr 12 – w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. rozwoju kadr naukowych
- komunikat nr 13 – w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. finansowania badań naukowych
- komunikat nr 14 – w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. promocji i rozwoju wydziału
- komunikat nr 15 – w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. jakości badań naukowych
- komunikat nr 16 – zasady i podział środków z subwencji na Wydziale Ekonomii i Finansów w roku 2021 – załączniki do komunikatu 16-2020 (docx)
komunikat nr 17 – konkurs na Granty Wewnętrzne Badawcze realizowane w roku 2021 przez pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych Wydziału Ekonomii i Finansów oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej prowadzących badania w dyscyplinie ekonomia i finanse
- komunikat nr 18 – konkurs na Granty Wewnętrzne Badawcze realizowane w roku 2021 dla doktorantów roczników rekrutowanych do roku akademickiego 2018/19 przygotowujących rozprawę doktorską w dyscyplinie ekonomia i finanse
- komunikat nr 19 – w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej
- komunikat nr 20 – w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Współpracy z Otoczeniem Instytucjonalnym i Biznesowym
- komunikat nr 21 – w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Strategii rozwoju dyscypliny Ekonomia i Finanse

KOMUNIKATY 2021
komunikat nr 22 – w sprawie ogłoszenia wyników konkursów na wewnętrzne granty badawcze ogłoszonych w komunikatach 17/2020 i 18/2020 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów
- komunikat nr 23 – w sprawie ogłoszenia konkursu na Wewnętrzne Granty Badawcze realizowane w roku 2021 przez pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych Wydziału Ekonomii i Finansów oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej prowadzących badania w dyscyplinie ekonomia i finanse
- komunikat nr 24 – w sprawie ogłoszenia konkursu na Wewnętrzne Granty Badawcze realizowane w roku 2021 przez pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych Wydziału Ekonomii i Finansów

PISMA OKÓLNE 2021
- Pismo okólne nr 1  – w sprawie ogłoszenia konkursu na Wewnętrzne Granty Badawcze realizowane w roku 2021 przez pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych Wydziału Ekonomii i Finansów oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej prowadzących badania w dyscyplinie ekonomia i finanse
- Pismo okólne nr 2 – w sprawie powołanie Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich 
- Pismo okólne nr 3 – w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Konkursowej w ramach konkursu „Młodzi Naukowcy” w obszarze dyscypliny Ekonomia i Finanse

PISMA OKÓLNE 2022
- Pismo okólne nr 1 – w sprawie odwołania doraźnej Komisji Wydziałowej ds. Strategii rozwoju dyscypliny Ekonomia i Finanse 
- Pismo okólne nr 2 – w sprawie zmiany składu Komisji ds. opiniowania czynności przygotowawczych i przygotowania rekomendacji w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego przez Radę Dyscypliny Ekonomia i Finanse
- Pismo okólne nr 3 – w sprawie zasad i podziału środków z subwencji na Wydziale Ekonomii i Finansów w roku 2022 (załączniki)
- Pismo okólne nr 4 – w sprawie ogłoszenia konkursu na finansowanie projektów badawczych realizowanych w roku 2022 przez pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych Wydziału Ekonomii i Finansów oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej prowadzących badania w dyscyplinie ekonomia i finanse
Pismo okólne nr 5 – w sprawie ogłoszenia konkursu na finansowanie projektów badawczych i przygotowanie referatu lub posteru na Konferencję „Zmiany w gospodarce” przez pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych Wydziału Ekonomii i Finansów oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej prowadzących badania w dyscyplinie ekonomia i finanse
- Pismo okólne nr 6 – w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu dla młodych naukowców na stanowiska adiunkta/asystenta w dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse
- Pismo okólne nr 7 – w sprawie powołania nowego członka do składu Wydziałowej Komisji ds. rozwoju i promocji wydziału

PISMA OKÓLNE 2023
- Pismo okólne nr 1 – w sprawie zasad podziału środków z subwencji na Wydziale Ekonomii i Finansów w roku 2023 (zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4, zał. 5, zał. 6, zał. 7)
- Pismo okólne nr 2 – w sprawie ogłoszenia konkursu na finansowanie projektów badawczych realizowanych w roku 2023 przez pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych Wydziału Ekonomii i Finansów oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej prowadzących badania w dyscyplinie ekonomia i finanse
- Pismo okólne nr 3 – w sprawie zmiany składu Komisji ds. opiniowania czynności przygotowawczych i przygotowania rekomendacji w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego przez Radę dyscypliny Ekonomia i Finanse
- Pismo okólne nr 4 – w sprawie zmiany Pisma okólnego nr 1/2023 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie zasad i podziału środków z subwencji na Wydziale Ekonomii i Finansów w roku 2023
 (zał. 1, zał. 2)
- Pismo okólne nr 5 – w sprawie ogłoszenia konkursu na finansowanie projektów badawczych realizowanych w roku 2023 przez pracowników badawczo-dydaktycznych  i badawczych Wydziału Ekonomii i Finansów oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej prowadzących badania w dyscyplinie ekonomia i finanse
- Pismo okólne nr 6 – w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu na stanowisko asystenta/adiunkta dydaktycznego w Katedrze Matematyki i Cybernetyki
- Pismo okólne nr 7 – w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej
- Pismo okólne nr 8 – w sprawie zmiany Pisma Okólnego nr 6/2023 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu na stanowisko asystenta/adiunkta dydaktycznego w Katedrze Matematyki i Cybernetyki 
- Pismo okólne nr 9 – w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu na stanowisko asystenta/ adiunkta dydaktycznego w Katedrze Matematyki i Cybernetyki
- Pismo okólne nr 10  – w sprawie zmiany Pisma okólnego nr 9/2023 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu na stanowisko asystenta/ adiunkta dydaktycznego w Katedrze Matematyki i Cybernetyki  

WYBRANE UCHWAŁY RADY WYDZIAŁU EKONOMII I FINANSÓW
- Uchwała nr 27/2021 – w sprawie wyrażenia przez Radę Wydziału opinii dotyczącej przyjęcia kierunków rozwoju dyscypliny naukowej ekonomia i finanse


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem