Podstawowe akty prawne

Akty prawne - Obronność

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220 z późn. zm.)

Postanowienie Prezydenta RP z dnia 16 lipca 2009 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej RP.

Akty wykonawcze:

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1955)

Zarządzenie Nr 64/2009 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.Urz.MNiSW.10.2.16)

Akty prawne - Zarządzanie Kryzysowe

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590, ze zm.: Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716, Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600)

Akty wykonawcze:

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. 2002 nr 62 poz. 558, z późn. zm.)

Akty wykonawcze:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. 2002 nr 113 poz. 985, z późn. zm.)

Akty wykonawcze:

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zarządzenie Nr 64/2009 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.Urz.MNiSW.10.2.16)


Zarządzenie nr 1/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Akty prawne - Ochrona informacji niejawnych

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

(Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228)

Akty wykonawcze:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych(Dz.U. 2010 nr 114 poz. 765)

Zarządzenie nr 20/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem