Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe

  Lp.


Rodzaj  alarmu

  Sposób ogłoszenia alarmu

Sposób odwołania alarmu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

wizualny sygnał alarmowy

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

1

Alarm powietrzny

Ciągły, modulowany dźwięk syreny w okresie jednej minuty

Następujące po sobie sekwencje długich dźwięków, sygnałów dźwiękowych pojazdów, gwizdków, trąbek lub innych przyrządów na sprężone powietrze w stosunku 3:1; w  przybliżeniu 3 sekundy dźwięku oraz 1 sekunda przerwy

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

UWAGA! UWAGA!

Ogłaszam alarm powietrzny dla ............

Znak czerwony najlepiej w kształcie kwadratu

Dźwięk ciągły trwający 3 minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

UWAGA! UWAGA!

Odwołuję alarm  powietrzny dla .............

2

Alarm o skażeniach

Przerywany, modulowany dźwięk syreny

Sekwencja krótkich sygnałów wydawanych sygnałem dźwiękowym pojazdu lub innym  podobnym urządzeniem lub też uderzenia metalem czy też innym przedmiotem w stosunku 1:1, w przybliżeniu 1 sekunda wydawania dźwięku oraz 1 sekunda przerwy

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

UWAGA! UWAGA!

Ogłaszam alarm o skażeniach ........... (podać rodzaj skażenia) dla ..............

 

Znak czarny najlepiej w kształcie trójkąta

Dźwięk ciągły trwający 3 minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

UWAGA! UWAGA!

Odwołuję alarm o skażeniach dla .............

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem