Sukces Naszej Uczelni – kolejny projekt naukowo-badawczy w ramach programu Horyzont 2020

Konsorcjum międzynarodowe z zespołem naszej uczelni  w składzie: dr hab. Bożena Ryszawska prof. UE (kierownik projektu), mgr Magdalena Rozwadowska i dr hab. Piotr Szymański prof. UE  otrzymało dofinansowanie w kwocie 2.999.935,00 euro  na projekt Obywatelstwo energetyczne i wspólnoty energetyczne na rzecz przejścia na czystą energię (EC2) w ramach programu Horyzont 2020. 

Ogłoszony konkurs dotyczył budowania niskoemisyjnej, odpornej na zmiany klimatyczne przyszłości: bezpieczna, czysta i wydajna energia. Komisja Europejska podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania z końcem grudnia 2020.

Jest to drugi naukowo-badawczy projekt w ramach programu Horyzont 2020 realizowany przez ten zespół i czwarty w UEW. Pierwszy projekt tego zespołu – SCALINGS - jest obecnie w końcowej fazie realizacji.
Projekt EC 2 będzie realizowany we współpracy z 14 partnerami z Austrii, Niemiec, Holandii, Włoch i Hiszpanii w tym z uniwersytetami w Graz, Lipsku i Groningen, Zentrum fur Soziale Innovation GMBH, ICLEI European Secretariat GMBH, Global Ecovillage Network of Europe. W projekcie uczestniczy również wieloletni partner naszego uniwersytetu Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław Południe oraz Gmina Prusice.

EC2 jest projektem interdyscyplinarnym, ma charakter normatywny i wpisuje się w strategię UE w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu. Nadrzędnym celem projektu jest badanie rosnącej roli obywatelstwa energetycznego i społeczności energetycznych w transformacji energetycznej.  Decentralizacja produkcji energii oraz zachodząca jednocześnie rewolucja cyfrowa są  kluczowymi czynnikami dokonującej się obecnie zmiany gospodarczej. Obywatelstwo energetyczne to aktywne zaangażowanie i wzmocnienie pozycji obywateli w sektorze energetycznym, które zwiększa akceptację społeczną dla zielonej zmiany. Projekt wpisuje się w  budowanie niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym w krajach Unii Europejskiej (UE).

Zespół Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu koncentruje swoje badania na aspektach ekonomicznych a w szczególności: finansowych, transformacji energetycznej i neutralności klimatycznej. Zidentyfikowane zostaną bariery ekonomiczne i ryzyka finansowe w tym procesie oraz zaproponowane rekomendacje dotyczącej nowych narzędzi ekonomicznych i finansowych dopasowanych do innowacyjnych inicjatyw podejmowanych przez wspólnie przez energetyczne i obywateli. Obszary tematyczne związane z ekonomicznymi aspektami zmian klimatu i projektowaniem rozwiązań w zakresie neutralności klimatycznej w miastach wpisują się w najnowsze misje UE i programu Horyzont Europa na lata 2021-2027.

Badania w projekcie dają szansę szerokiej współpracy z miastem, gdyż wpisują się w program neutralności klimatycznej Wrocławia a także pogłębienie współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Gminą Prusice realizującymi projekty w zakresie energii odnawialnej. Kompetencje i wiedza zdobyte w projekcie SCALINGS i kontynuowane w projekcie EC2 wspierają aktywność Green Team w uczelni.
 
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem